Menu

Trzy kroki do celu – działamy dla urzędników i mieszkańców Trzemeszna

Realizacje dla Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie usprawniły pracę w urzędzie, przyspieszyły proces wydawania decyzji oraz polepszyły relacje z mieszkańcami. Mapy terenów są zebrane w jednym miejscu, w postaci cyfrowej, dostępne dla użytkownika w szybki i prosty sposób – przez przeglądarkę internetową.

Ty wybierasz funkcjonalności

Do urzędów gmin trafia coraz więcej osób z zapytaniem o możliwości zagospodarowania działki lub prośbą o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. To podstawowy dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, podział działki. Jest też źródłem informacji na temat możliwości wykorzystania nieruchomości, którą np. planujemy kupić. Aby uzyskać wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego potrzebne są informacje dotyczące działki: nr ewidencyjny, arkusz mapy, obręb (miejscowość) i adres. Te informacje również udostępnia urząd gminy. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków składanych w urzędzie, potrzebna jest dobra organizacja pracy i uporządkowana dokumentacja, najlepiej zebrana w jednym miejscu i to w postaci cyfrowej.

Z takimi oczekiwaniami wystąpił Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie.

Trzy kroki, które usprawniły pracę w urzędzie:

  1. przetworzenie dokumentacji na postać cyfrową
  2. utworzenie modułu informacji o gruntach i budynkach
  3. utworzenie modułu wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys w 5 minut

W szybki sposób można wyszukać działki, zobaczyć informacje o nich i udostępnić je zainteresowanym mieszkańcom. Wszystko w jednym miejscu, bez zbędnych poszukiwań – wypis i wyrys w 5 minut. Wdrożenie modułu znacznie ograniczyło liczbę błędów w dokumentacji. Nowe informacje o działkach są dostarczane na bieżąco, okresowo są wykonywane aktualizacje.

Korzyści:
1. szybki dostęp do informacji
2. usprawnienie procesu podejmowania decyzji
3. eliminacja błędów
4. optymalizacja czasu pracy
5. lepsza komunikacja z mieszkańcami i potencjalnymi inwestorami

Nasze rozwiązania w urzędzie ułatwiły sprawne zarządzanie, przeprowadzanie analiz oraz pozyskiwanie rzetelnych danych. Informacje są pełne, jednoznaczne i szybko dostępne. Konieczność stałej aktualizacji danych zapewnia ich wysoką wartość dla użytkowników.
Uzyskaliśmy rozwiązanie w pełni funkcjonalne, a jednocześnie stanowiące fundament do rozszerzania zakresu działań, dodawania nowych warstw tematycznych itd. Mechanizm rozwiązania jest taki sam niezależnie od wielkości miasta, zasięgu działania, liczby mieszkańców – ten sam poziom profesjonalizmu oraz wysokiej jakości narzędzia dopasowane do specyfiki pracy w urzędzie.