Menu

Administracja publiczna

W ramach szkoleń firma Aplikom zapewniła niezbędne materiały, które w czytelny i jasny sposób pozwoliły na późniejsze utrwalenie zdobytej wiedzy.

Czytaj dalej

Wykonawca w sposób czynny współpracował z Zamawiającym oraz szybko i skutecznie reagował na zalecenia i sugestie dotyczące wykonywanych prac.

Czytaj dalej

Firma Aplikom brała udział w wykonaniu prac informatycznych związanych z budową i wdrożeniem Systemu Ewidencji i Oceny Zagrożeń.

Czytaj dalej

Do prac z posiadaną przez nas dużą ilością skanowanych materiałów potrzebne było narzędzie, które w profesjonalny sposób ułatwi i przyśpieszy żmudne czynności związane z poprawą jakości, kalibracja, edycją i wektoryzacją mapy. Jako narzędzie do tego rodzaju prac wybraliśmy oprogramowanie Wiselmage dostarczone przez firmę Aplikom Sp. z o.o.

Czytaj dalej

(…) realizowała na rzecz Urzędu Miasta Rybnika część koncepcyjną i aplikacyjno-wdrożeniową zadania „Opracowanie programu wdrożenia Systemu Zarządzania Miastem wraz z zakupem aplikacji do przeglądania danych GIS/SIT – realizowane w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej”. Prace były realizowane w konsorcjum z firmą Aplikom.

Czytaj dalej

Konsorcjum (…) wykonywało prace związane z dostawą i wdrożeniem Systemu Informacji o Terenie (SIT) dla miasta Świnoujścia. (…)

Czytaj dalej

Firma Aplikom wykonała prace związane z dostawą i wdrożeniem Systemu Informacji o Terenie (SIT) dla miasta Konina: (…) dostawę oprogramowania (…), instalację (…), konwersję dostępnych map cyfrowych i baz danych (…), szkolenie administratorów i użytkowników Systemu.

Czytaj dalej

(…) wsparcie techniczne dla użytkowników oprogramowania zwykle znacznie wykracza poza przyjęte w tej materii standardy.

Czytaj dalej

Podkreślić należy także dużą elastyczność wykonawcy i jego odpowiednią reakcję na różnorodne potrzeby użytkowników SIT.

Czytaj dalej

Składam firmie Aplikom (…) serdeczne podziękowania za pomoc we wdrożeniu oprogramowania Autodesk (…) w zakresie planowania przestrzennego oraz za opiekę merytoryczną i zaangażowanie w rozwój Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Czytaj dalej