Menu

Revit – 200 000 stanowisk

Przejście na 3D, upowszechnienie się BIM i dążenie do projektowania zrównoważonego zaowocowało 100% wzrostem liczby stanowisk oprogramowania Revit. Revit Platform for Building Information Modeling przekracza próg 200 000 stanowisk oprogramowania; liczba stanowisk oprogramowania AutoCAD Architecture przekracza pół miliona.

Autodesk poinformował, że sprzedał przeszło 200 000 stanowisk swojej platformy oprogramowania Revit do modelowania informacji o budynku (BIM), co stanowi wzrost ich liczby o 100% w stosunku do roku ubiegłego. Tak wysokie tempo upowszechniania się platformy Revit BIM jest wynikiem coraz większej presji na podnoszenie wydajności pracy i poprawianie koordynacji zespołów projektowych, której doświadczają architekci, projektanci i konstruktorzy. Korzystając z Revit firmy mogą również sprostać wymaganiom klientów w zakresie ekologicznie zrównoważonych budynków – tworząc cyfrowe modele umożliwiające przewidywanie i analizowanie zachowania się gotowych budynków i ich energochłonności. Ponadto Autodesk poinformował, że na całym świecie sprzedał przeszło 500 000 stanowisk oprogramowania AutoCAD Architecture (dawniej występującego pod nazwą Autodesk Architectural Desktop), opartego na AutoCAD rozwiązania dla architektów do projektowania dwuwymiarowego.”Przekroczenie progów 200 000 i 500 000 stanowisk oprogramowania Revit i AutoCAD Architecture jest dowodem na to, że branża szybko przechodzi na BIM, jednocześnie w dalszym ciągu korzystając z wypróbowanych procesów opartych na kreśleniu” – stwierdził Jay Bhatt, wiceprezes działu AEC Solutions a Autodesk. „Podwojenie liczby stanowisk oprogramowania Revit w ciągu zaledwie roku wyraźnie pokazuje jak ogromne korzyści z przejścia na BIM odnieśli architekci, konstruktorzy oraz projektanci instalacji technicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych (MEP).”

Platforma Revit to specjalizowane rozwiązanie opracowane przez Autodesk pod kątem BIM – tworzenia i wykorzystywania skoordynowanych, spójnych i kwantyfikowalnych informacji o projekcie budowlanym. Te informacje są niezbędne w procesie sprawniejszego podejmowania decyzji, tworzenia dokładnej dokumentacji projektowej, prognozowania parametrów, eliminowania kosztów i planowania budowy, a także późniejszej eksploatacji obiektów i zarządzania nimi. Sercem Revit jest wysoce wydajny mechanizm parametrycznego zarządzania zmianami, który wspomaga automatyczną koordynację wszelkich zmian wprowadzanych w projektach, dokumentacji i analizach. Platforma Revit zapewnia utrzymanie spójności, aktualności i dostępności informacji w zintegrowanym środowisku cyfrowym, dzięki czemu architekci, konstruktorzy, budowniczowie i właściciele obiektów dysponują kompletnym i całościowym obrazem wszystkich swoich projektów. Dzięki temu mają większe możliwości szybszego i trafniejszego podejmowania decyzji.

Rozwiązania AEC Autodesk obejmują pełny przekrój branży budowlanej, tworząc kompletny portfel nowoczesnych rozwiązań dla architektury, projektowania strukturalnego, inżynierii lądowej, projektowania instalacji technicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych (MEP), budownictwa, zarządzania projektami zespołowymi (CPM) oraz zarządzania obiektami. Dostępne w nich rozwiązania do wizualizacji projektów, w tym oprogramowanie Autodesk 3ds Max, Autodesk VIZ i Autodesk Impression, mogą być wykorzystywane – w połączeniu z narzędziami do tworzenia projektów – do analiz koncepcyjnych, weryfikacji projektów i ich prezentacji wizualnej.