Nasze dedykowane rozwiązania

ARCHITEKCI

Innowacyjne projektowanie

Łączność pomiędzy pracownikami

Proces doskonalenia produkcji

Wszelkie potrzeby i wymagania zarówno projektów infrastrukturalnych jak i kubaturowych (2D/3D projektowanie i mapowanie), pokryte przez zintegrowane narzędzia jednego dostawcy.

Ułatwiona współpraca dzięki oparciu o model – przepływ informacji w czasie rzeczywistym w ramach scentralizowanego środowiska.

Problemy związane z przechowywaniem i pracą na planach papierowych wyeliminowane dzięki jednemu, zintegrowanemu rozwiązaniu, które dostosowane i wdrożone przez naszych ekspertów, zastępuje niezliczoną ilość dotychczas posiadanych licencji.