Symulacja i wizualizacja projektów

Nasza firma Arkance Systems wychodzi z założenia, że gdy rzeczywistość wirtualna (VR) zastępuje istniejący świat symulacją renderingu 3D, rzeczywistość rozszerzona (AR) idzie o krok dalej. AR dodaje cyfrowe elementy do istniejącego świata i przenosi je na rzeczywiste środowisko, umożliwiając wizualizację modeli 3D w ich środowisku przemysłowym. Uzupełnieniem opcji symulacji jest rzeczywistość mieszana (MR), będąca hybrydą wersji VR i AR. Elementy cyfrowe mogą współdziałać ze sobą, ale również z ich cyfrowym środowiskiem. Specjaliści Arkance Systems doskonale wiedzą, jak wspierać przedsiębiorstwa we wdrażaniu trzech technologii, ukierunkowując szczególnie na tę najbardziej dopasowaną do firmowych potrzeb.
Oprogramowanie
  Szkolenia
   Rozwiązania

   Szkolenia

   Sprawdź kursy na poziomie bazowym i zaawansowanym prowadzane przez wieloletnich praktyków Arkance Systems.

    Referencje klientów