Menu

Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi

attachmentFile (4)Firma APLIKOM była dostarczycielem sprzętu multimedialnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w postaci 5 tablic interaktywnych wraz z montażem oraz instalacją sieci internetowej w placówce, 7 komputerów, sprzętu nagłaśniającego, wizualizera oraz tabletów wraz z pilotami, dla SP nr 41 w Łodzi. Usługa obejmowała również przeszkolenie kadry do korzystania z ww. sprzętu.

Usługa została wykonana należycie, rzeczowo, zgodnie z przedstawioną specyfikacją przetargową. Zleceniodawca nie zgłaszał zastrzeżeń zarówno do jakości sprzętu, jak i wykonywanej pracy przez firmę APLIKOM.

Marzanna Topolska
Dyrektor Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi
Łódź
2011-01-14