Menu

Szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie użytkownika w zagadnienia automatyzacji pracy z programem AutoCAD przez wykorzystanie wbudowanego narzędzia programistycznego, jakim jest AutoLISP. W trakcie zajęć uczestnicy tworzą i uruchamiają przykładowe funkcje (procedury) narzędzia AutoLISP.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoje wiadomości z zakresu tworzenia bibliotek elementów oraz konfigurowania środowiska programu w zależności od potrzeb użytkownika. Tematyka kursu obejmuje także zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystywaniem bloków i atrybutów, dokonywaniem wyciągu atrybutów, definiowaniem i wykorzystywaniem symboli, rodzajów linii, wzorców kreskowania itp.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dobrze znających środowisko programu Inventor. Uczestnicy poznają zasady użytkowania modułu tworzenia wiązek przewodów oraz biblioteki elementów znormalizowanych Content Center.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Inventor. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i edycji modeli parametrycznych.

Czytaj dalej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie programu Inventor modelowanie części. Celami kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji zespołów, tworzenia prezentacji z widokami rozstrzelonymi oraz sposobami generowania dokumentacji rysunkowej.

Czytaj dalej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę z programem Inventor. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i edycji modeli parametrycznych.

Czytaj dalej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób dobrze znających środowisko programu Inventor. Uczestnicy poznają zaawansowane mechanizmy projektowania elementów z wykorzystaniem modelowania elementów przy pomocy powierzchni.

Czytaj dalej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób dobrze znających środowisko programu Inventor. Uczestnicy poznają analizę wytrzymałościową i częstotliwościową elementów utworzonych w programie Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES firmy ANSYS.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie wykonujących rysunki płaskie i przestrzenne, pragnących pogłębić swoją wiedzę o umiejętność tworzenia realistycznych scen 3D poprzez: pokrywanie obiektów 3D materiałami i teksturami, dobieranie istniejących i tworzenie nowych źródeł oświetlenia, eksport wyników renderingu do wysokiej rozdzielczości plików BMP.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w programie AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z przygotowaniem, wczytywaniem i wektoryzacją plików rastrowych. Obejmuje także wiadomości na temat edycji i drukowania wektoryzowanych plików rastrowych.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie wykonujących płaskie rysunki, pragnących pogłębić swoją wiedzę o umiejętność tworzenia rysunków przestrzennych przy wykorzystaniu modelowania bryłowego. Umożliwia poznanie mechanizmów poruszania się w przestrzeni: punkt obserwacji, lokalny układ współrzędnych itd. Pokazuje również możliwości wyliczania parametrów fizycznych przez program AutoCAD i ich wykorzystanie w dalszym procesie konstrukcyjnym.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie wykonujących płaskie rysunki, pragnących pogłębić swoją wiedzę o umiejętność tworzenia rysunków przestrzennych przy wykorzystaniu modelowania powierzchniowego. Umożliwia poznanie mechanizmów poruszania się w przestrzeni: punkt obserwacji, lokalny układ współrzędnych itd.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w programie AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z poleceniami menu EXPRESS, które pozwalają na znaczne przyspieszenie i rozszerzenie możliwości edycyjnych programu. Dzięki tej nakładce środowisko AutoCAD zostało wzbogacone nowymi poleceniami, a efekty trudne lub niemożliwe do uzyskania w samym programie AutoCAD przestały sprawiać kłopoty.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z programem AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami adaptacji wyglądu programu AutoCAD w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb, jak również wzbogacenia go nowymi indywidualnie tworzonymi poleceniami i makrami.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z programem AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z poleceniami edycji zaawansowanej pozwalającej na efektywne tworzenie i modyfikację rysunków w obszarze papieru programu AutoCAD oraz przygotowanie profesjonalnych wydruków dokumentacji technicznej.

Czytaj dalej

Szkolenie „Revit Architecture – Projekt od A do Ż” to pierwsze w Polsce i jedyne, profesjonalne szkolenie multimedialne, które przygotowaliśmy z myślą o użytkownikach programu Autodesk Revit Architecture. Szkolenie składa się z polskiego podręcznika i filmów instruktażowych na płycie DVD.

Czytaj dalej

Szkolenie multimedialne pt. ” Przygotowanie środowiska pracy, projektu do wydruku oraz praca w chmurze” jest dedykowane użytkownikom programów AutoCAD i AutoCAD LT.

Czytaj dalej

Szkolenie z programu WiseImage przeznaczone dla tych osób, które chcą poznać i wykorzystywać nowoczesne metody przekształcania grafiki rastrowej w wektorową.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Autodesk Robot Structural Analysis. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem zarówno tworzenia jak i edycji podstawowych konstrukcji oraz ponadto zaznajomienie z poleceniami umożliwiającymi przeprowadzenie analizy wyników oraz wymiarowania elementów.

Czytaj dalej

Szkolenie dla osób znających środowisko programu Civil 3D.

Czytaj dalej

Load more