Menu

Szkolenia AutoCAD

Celem szkolenia jest wprowadzenie użytkownika w zagadnienia automatyzacji pracy z programem AutoCAD przez wykorzystanie wbudowanego narzędzia programistycznego, jakim jest AutoLISP. W trakcie zajęć uczestnicy tworzą i uruchamiają przykładowe funkcje (procedury) narzędzia AutoLISP.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoje wiadomości z zakresu tworzenia bibliotek elementów oraz konfigurowania środowiska programu w zależności od potrzeb użytkownika. Tematyka kursu obejmuje także zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystywaniem bloków i atrybutów, dokonywaniem wyciągu atrybutów, definiowaniem i wykorzystywaniem symboli, rodzajów linii, wzorców kreskowania itp.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie wykonujących rysunki płaskie i przestrzenne, pragnących pogłębić swoją wiedzę o umiejętność tworzenia realistycznych scen 3D poprzez: pokrywanie obiektów 3D materiałami i teksturami, dobieranie istniejących i tworzenie nowych źródeł oświetlenia, eksport wyników renderingu do wysokiej rozdzielczości plików BMP.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w programie AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z przygotowaniem, wczytywaniem i wektoryzacją plików rastrowych. Obejmuje także wiadomości na temat edycji i drukowania wektoryzowanych plików rastrowych.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie wykonujących płaskie rysunki, pragnących pogłębić swoją wiedzę o umiejętność tworzenia rysunków przestrzennych przy wykorzystaniu modelowania bryłowego. Umożliwia poznanie mechanizmów poruszania się w przestrzeni: punkt obserwacji, lokalny układ współrzędnych itd. Pokazuje również możliwości wyliczania parametrów fizycznych przez program AutoCAD i ich wykorzystanie w dalszym procesie konstrukcyjnym.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie wykonujących płaskie rysunki, pragnących pogłębić swoją wiedzę o umiejętność tworzenia rysunków przestrzennych przy wykorzystaniu modelowania powierzchniowego. Umożliwia poznanie mechanizmów poruszania się w przestrzeni: punkt obserwacji, lokalny układ współrzędnych itd.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w programie AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z poleceniami menu EXPRESS, które pozwalają na znaczne przyspieszenie i rozszerzenie możliwości edycyjnych programu. Dzięki tej nakładce środowisko AutoCAD zostało wzbogacone nowymi poleceniami, a efekty trudne lub niemożliwe do uzyskania w samym programie AutoCAD przestały sprawiać kłopoty.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z programem AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami adaptacji wyglądu programu AutoCAD w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb, jak również wzbogacenia go nowymi indywidualnie tworzonymi poleceniami i makrami.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z programem AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z poleceniami edycji zaawansowanej pozwalającej na efektywne tworzenie i modyfikację rysunków w obszarze papieru programu AutoCAD oraz przygotowanie profesjonalnych wydruków dokumentacji technicznej.

Czytaj dalej

Szkolenie multimedialne pt. ” Przygotowanie środowiska pracy, projektu do wydruku oraz praca w chmurze” jest dedykowane użytkownikom programów AutoCAD i AutoCAD LT.

Czytaj dalej

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie AutoCAD LT Bazowy, posiadają pewną praktykę w komputerowym projektowaniu i chcą poszerzyć swoje wiadomości z zakresu tworzenia bibliotek elementów oraz konfigurowania środowiska programu w zależności od potrzeb użytkownika.

Czytaj dalej

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób pracujących z programem AutoCAD. Celem kursu jest ugruntowanie znajomości tworzenia rysunków płaskich, zapoznanie z poleceniami edycji zaawansowanej oraz omówienie zasad przystosowania programu AutoCAD do indywidualnych potrzeb użytkownika i współpracy z innymi programami.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie wykonujących płaskie rysunki i pragnących pogłębić swoją wiedzę o umiejętność tworzenia rysunków przestrzennych przy wykorzystaniu zarówno modelowania powierzchniowego, jak i bryłowego.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD.

Czytaj dalej