Menu

Zapraszamy na szkolenie:

We współpracy ze Stowarzyszeniem

BIM dla Polskiego Budownictwa

Zapisz się na szkolenie i „ogarnij” swój BIM!

 

Jedyna taka okazja, aby w 5 godzin zdobyć wiedzę, potrzebną do zrozumienia idei Building Information Managing (BIM)

Jeśli chcesz zapoznać się z metodyką BIM i dowiedzieć się jaki wpływ będą miały nadchodzące zmiany organizacyjne, technologiczne i prawne na przyszłość Twojej firmy – musisz być na tym szkoleniu!