Menu

Pomimo rosnącego znaczenia cyfrowych modeli w procesach planowania, nie zawsze wiadomo, jakie narzędzie wykorzystać do trójwymiarowego modelowania. Dlatego uruchomiliśmy cykl krótkich filmów o modelowaniu 3D dla każdej skali miasta oraz narzędziach, które pomogą osiągnąć zamierzony efekt. Dostęp do materiałów video po wypełnieniu formularza jest nieograniczony.

Czytaj dalej

Na funkcjonowanie miasta wpływa wiele elementów. Część z nich jest niewidoczna, tak jak infrastruktura podziemna. Ta skomplikowana sieć połączeń wzajemnie się krzyżujących i nakładających bywa problematyczna do zobrazowania. Wykorzystując oprogramowanie do tworzenia trójwymiarowych modeli miast, podejrzyj cały przebieg infrastruktury 3D pod ziemią.

Czytaj dalej

Sprawdź, jak dane pochodzące ze skaningu laserowego można zastosować w praktyce przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu. Zbuduj trójwymiarowy model na podstawie Numerycznego Modelu Terenu. Dzięki niemu zdobędziesz informacje o ekspozycjach i spadkach terenu, a tych danych tak łatwo nie odczytasz z płaskiej mapy.

Czytaj dalej

Przekonaj się, że zamiast obszernego opisu, wystarczą jedynie obrazy. Dlatego pokaż różne warianty inwestycji. Dzięki temu poprawisz jakość komunikacji z mieszkańcem, inwestorem i decydentem. Sprawdź, jak ukazać różne opcje zagospodarowania terenu, przedstawiając je w wersji trójwymiarowej bez zbędnych słów.

Czytaj dalej

Sprawdź, jak korzystając z ogólnodostępnej bazy danych przestrzennych możesz stworzyć model 3D dla dowolnego obszaru na całym świecie. Wystarczy wybrać interesujący teren, poczekać nie dłużej niż kilka sekund, by mieć komplet danych do swojej dyspozycji.

Czytaj dalej

Długość cienia w danym momencie ma duży wpływ na powstawanie inwestycji. Sprawdź, jak w łatwy sposób zobaczyć rozkład cienia o dowolnej porze dnia w każdym dniu w roku. To niezwykle cenna wskazówka przy wyborze lokalizacji nowych inwestycji.

Czytaj dalej

Sprawdź, jak szybko stworzyć model zabudowy miasta w 3D z płaskich danych przestrzennych. Przekonaj się, że wystarczą dane GIS 2D do wymodelowania dowolnego fragmentu miasta w trójwymiarze, korzystając wyłącznie z wartości dopisanych atrybutów.

Czytaj dalej

Rozpoczynasz pracę z programem Autodesk Inventor? Chcesz poznać najważniejsze funkcje programu i wykonać swój Pierwszy Projekt – ramię robota? Na tym przykładzie wyjaśnimy jak wykonać wiązania w szkicach, wyciągnięcia, zaokrąglenia i rzutowanie krawędzi. Na koniec pokażemy jak wybrać materiały, przetestować wiązania, zapanować nad parametryzacją kątów i wykonać rysunek techniczny.

Czytaj dalej

Wstawiaj pojedyncze elementy lub całe zespoły do dokumentacji płaskiej, zmieniaj skalę oraz dokładaj rzut z boku, przodu oraz z góry. Twórz przekroje dla poszczególnych elementów oraz uwidocznij zwymiarowane szczegóły, które będą powiększone w odpowiedniej skali. Przygotuj listę części użytych do wykonania całego projektu i stwórz numerowanie pozycji. 

Czytaj dalej

Nadaj wiązania kątowe dla szczypiec z ustalonym wektorem odniesienia. Przejdź do parametryzacji kątów i przyjmij, że poruszając jednym kątem, inne będą poruszały się analogicznie. Nie zapomnij sprawdzić wiązań kątowych, a gdy wszystko działa poprawnie – steruj wiązaniem i wykorzystaj animację do prezentacji działania szczypiec.

Czytaj dalej

Przejdź do przeglądarki materiałowej. Zaznacz odpowiednie elementy, wybierz materiał z bogatej biblioteki i dodaj do dokumentu. Zmień kolor dowolnej części modelu na ten pasujący najbardziej. Na koniec złap i pociągnij poszczególne elementy ramienia robota i sprawdź, czy dobrze działają wiązania wstawiające.

Czytaj dalej

Stwórz kompletny zespół ramię robota. Wykorzystaj przy wstawianiu podstawy opcję „Umieść unieruchomiony w początku” układu współrzędnych. Wstawiaj wiele elementów jednocześnie i wiąż je ze sobą wiązaniem wstawiającym. Dodaj brakujące śruby i korzystaj z biblioteki normaliów gotowych Content Center.

Czytaj dalej

Niech przygotowana wcześniej baza chwytaka i szczypce posłużą do stworzenia zespołu. Pamiętaj, że szczypce to element o czterech wystąpieniach. Wykorzystaj nowe polecenie Obrót swobodny, by łatwiej zastosować nowe wiązanie zestawiające i znane już wiązanie równoległe. Unieruchom element tak, by szczypce obracały się tylko w jednej osi.

Czytaj dalej

Wymodeluj precyzyjne szczypce do chwytaka w ramieniu robota. Sprawdź, jak tworzyć proste pod kątem i wykorzystaj klawisz tabulator do zdefiniowania wartości kąta. Poznaj nowe wiązanie równoległe i przetestuj ponownie wyciągnięcie proste symetryczne.

Czytaj dalej

Twórz także niewielkie części – to one mają największe znaczenie. Tak jak baza chwytaka w ramieniu robota. Rozpocznij pracę na płaszczyźnie YZ, przygotuj okrąg i kwadrat, zadbaj o wyciągnięcia, a na koniec zapisz w wybranym obszarze roboczym.

Czytaj dalej

Rozpocznij od nowego szkicu na płaszczyźnie XY. Twórz prostą pionową umiejscowioną na środku układu współrzędnych z wykorzystaniem wiązania poziomego. Dołóż kolejne elementy bądź usuń te niepotrzebne. Tak tworzy się trzecia i ostatnia część ramienia robota.

Czytaj dalej

Poznaj nowe wiązanie poziomowości. Śmiało wykorzystuj polecenie Utnij, aby uciąć niepotrzebne krawędzie. Wykorzystuj wyciągnięcie proste z opcją wyciągnięcia symetrycznego bądź z parametrem wycięcia. Tak tworzy się druga część ramienia robota.

Czytaj dalej

Wykonaj serię geometrii na szkicach, a przy tym testuj rzutowanie geometrii oraz odsunięcia. Poznaj kolejny skrót klawiszowy, który sprawdzi wszystkie wiązania w projekcie. Na koniec zastosuj wyciągnięcie proste z opcją wycięcia. Tak tworzy się pierwsza część ramienia robota.

Czytaj dalej

Poznaj funkcję fazowania, a w międzyczasie wykorzystaj sprytny skrót klawiszowy. Dzięki niemu wyłączysz widoczność tego, co znajduje się przed płaszczyzną. Poznaj wiązanie pionowe i wiązanie styczności. Na koniec zrzutuj geometrię jednym kliknięciem. Tak powstaje baza modelu – ramię robota.

Czytaj dalej

Przejdź płynnie w tryb 3D i wyjdź poza płaskie rysunki. Wykonuj operacje na szkicach takie jak wyciągnięcie proste czy zaokrąglenie, zaś nanoszone zmiany podpatruj w czasie rzeczywistym. Na koniec zapisz w obszarze roboczym.

Czytaj dalej

Load more