Menu

Tworzenie koncepcji miasta 3D – film 6

Temat 6: Przebieg podziemnej infrastruktury w cyfrowym modelu 3D

Na funkcjonowanie miasta wpływa wiele elementów. Część z nich jest niewidoczna, tak jak infrastruktura podziemna. Ta skomplikowana sieć połączeń wzajemnie się krzyżujących i nakładających bywa problematyczna do zobrazowania. Wykorzystując oprogramowanie do tworzenia trójwymiarowych modeli miast, podejrzyj cały przebieg infrastruktury 3D pod ziemią.

 
 

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

 

Anetta Małkowska

Telefon: 42 288 16 09
E-mail: anetta_malkowska@aplikom.com.pl

Centrala

Telefon: 42 288 16 00
E-mail: aplikom@aplikom.com.pl