Menu

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

attachmentFileFirma Aplikom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Obywatelska 137, działając jako lider konsorcjum firm Aplikom Sp. z o.o., CADExpert Sp. z o.o., Agraf Sp. z o.o., brała udział w wykonaniu w latach 2011-2012 prac informatycznych związanych z budową i wdrożeniem Kędzierzyńsko-Kozielskiego Systemu Ewidencji i Oceny Zagrożeń. Wartość projektu dofinansowanego ze środków unijnych wyniosła 3.606.101,91 zł brutto.

Prace związane z realizacją kontraktu obejmowały m.in:

  1. Opracowanie projektu technicznego wdrożenia systemu.
  2. Dostawę, instalację i konfigurację:
  • serwerów, stacji roboczych, komputerów PC, urządzeń mobilnych tablet-PC,
  • lokalizatorów GPS wraz z terminalami statusów,
  • bazy danych Oracle Enterprise z opcją Spatial,
  • oprogramowania Autodesk Infrastructure Map Server,
  • oprogramowania AutoCAD Map 3D Enterprise.

3. Utworzenie struktur i wypełnienie bazy danych systemu.

4. Wykonanie integracji z istniejącymi systemami urzędu.
5. Zaprojektowanie i wykonanie dedykowanych aplikacji do wspierania codziennych zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
6. Zaprojektowanie i wykonanie portali internetowych do komunikacji z mieszkańcami miasta.
7. Przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu.
8. Świadczenie usługi asysty technicznej.

Grzegorz Dysarz
Kierownik Biura Informatyki i Ochrony Informacji
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle
2012-12-19