Menu

Zaproszenie na Kongres Infrastruktury Polskiej – 19 czerwca, Warszawa, Hotel Sheraton

zaproszenie

V Kongres Infrastruktury Polskiej to wydarzenie, które każdego roku przyciąga kluczowych urzędników oraz czołowe firmy budowlane w kraju. To jednocześnie doskonała okazja do zapoznania się z przełomowymi informacjami w branży infrastrukturalnej. Wydarzenie zaplanowano na 19 czerwca 2017 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Kongres rozpocznie wystąpienie otwierające Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Pana Andrzeja Adamczyka. Podczas spotkania zorganizowane zostaną dwie debaty – debata otwarcia oraz strategiczna.

Organizatorzy przygotowali również  Fora Tematyczne, w tym:

 • Forum żeglugi śródlądowej,
 • Forum technologii w infrastrukturze,
 • Forum budownictwa infrastrukturalnego – prawo i organizacja,
 • Forum budownictwa mieszkaniowego.

Rejestracja uczestników spotkania rozpocznie się od godziny 9.00 do 9.50.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA

9:00-9:50Rejestracja uczestników, poranna kawa
9:50Uroczyste powitanie i otwarcie Kongresu
10:00Wystąpienie otwierające

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa*
10:10DEBATA OTWARCIA: Dziś i jutro finansowania infrastruktury wobec perspektywy zmniejszenia funduszy europejskich dla Polski

 • UE, PPP, reforma budżetu? – skąd brać środki na inwestycje?
 • Jak finansować utrzymanie infrastruktury?
 • Ile prawa zamówień publicznych w przyszłym procesie inwestycyjnym?

Uczestnicy:

 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu BUDIMEX S.A.
 • Marek Cywiński, Dyrektor Generalny, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący Railway Business Forum
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP PLK S.A.
 • Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbud S.A.
 • Magdalena Zabłocka, Senior Associate, Infrastruktura i Energetyka, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, dziennikarz ekonomiczny
11:10DEBATA STRATEGICZNA: Budowa Kolei Dużych Prędkości i Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekop Mierzei Wiślanej, nowe moce w energetyce – czy wielkie projekty infrastrukturalne ukierunkują rozwój Polski na kolejne lata?

 • Duże projekty infrastrukturalne – czy mamy z nimi kłopot?
 • Doświadczenia innych krajów – jakie wnioski można z nich wysnuć?

Uczestnicy:

 • Krzysztof Celiński, Dyrektor branży Mobility Siemens Sp. z o.o.
 • Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa
 • Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, Rynek Kolejowy
11:50Rozdanie nagród portalu RynekInfrastruktury.pl
Loteria wizytówkowa
12:10Przerwa kawowa (techniczna)

Forum Żeglugi Śródlądowej

12:40Plan rozwoju dróg wodnych w Polsce

 • Przemysław Daca, Zastępca Dyrektora, Departament Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
13:00Polskie drogi wodne elementem korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk

 • Andrzej Klimek, Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej OT Logistics S.A.
13:20Potencjał gospodarczy Odrzańskiej Drogi Wodnej

 • Zbigniew Antonowicz, Prezes Stowarzyszenia „Odrą w Świat”, Wiceprzewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin i Komitetu Gospodarki Wodnej przy KIG
13:40DEBATA: Wpływ rozwoju żeglugi śródlądowej na konkurencyjność portów morskich i rozwój transportu intermodalnego

 • Jak inwestycje w modernizację dróg wodnych wpłyną na rozwój portów?
 • Żegluga śródlądowa w systemie transportu intermodalnego
 • Czy żegluga śródlądowa i inwestycje w infrastrukturę portową to szansa dla firm budowlanych w Polsce?

Uczestnicy:

 • Zbigniew Antonowicz, Prezes Stowarzyszenia „Odrą w Świat”, Wiceprzewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin i Komitetu Gospodarki Wodnej przy KIG
 • Ireneusz Gójski, ekspert rynku TSL
 • Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.*
 • Andrzej Klimek, Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej OT Logistics S.A.
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
14:30Lunch
15:10DEBATA: Czy rozwój żeglugi śródlądowej stanowi zagrożenie dla innych inwestycji infrastrukturalnych lub gałęzi transportu w Polsce?

 • Żegluga śródlądowa – uzupełnianie sieci transportowej czy tworzenie obszarów konkurencji?
 • Rewitalizacja Wisły i Odry a modernizacja linii kolejowych
 • Planowana modernizacja rzek a priorytety samorządów
 • Turystyczna i rekreacyjna funkcja rozwoju żeglugi śródlądowej

Uczestnicy:

 • dr Mirosław Antonowicz, Akademia Leona Koźmińskiego, PKP S.A.
 • Maciej Gromek, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
 • Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Jan Piotrowski, Biuro Marketingu Miasta, Urząd m.st. Warszawy
 • Gabriela Tomik, Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”
 • Moderator: Jakub Madrjas, Redaktor Prowadzący, Rynek-Kolejowy.pl
16:00Zakończenie Kongresu

Forum Technologii w Infrastrukturze

12:40Kierunki optymalizacji realizacji inwestycji drogowych

 • Prof. Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
13:00Innowacyjne materiały asfaltowe do budowy dróg

 • Dr inż. Krzysztof Błażejowski, Dyrektor Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt
13:20Technologia betonu wałowanego (RCC) dla dróg lokalnych – odpowiedź na potrzeby samorządów?

 • Michał Hebdaś, Menedżer Techniczno-Handlowy, Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.
 • Przemysław Jelonkiewicz, Technolog Mobilnych Wytwórni Betonu, Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.
13:40Budownictwo 4.0

 • Anna Tryfon-Bojarska, Head of Innovation & Technology, Skanska SA
 • Aleksander Szerner, Head of Digitalization & Smart Equipment, Skanska SA
14:00Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w budownictwie

 • Justyna Wronka-Dudzińska, XPLUS
 • Artur Zyzak, XPLUS
14:30Lunch
15:10Technologie, które zmieniły infrastrukturę

 • Przemysław Nogaj, Industry Sales Manager AEC, Autodesk Sp. z o.o.
15:30DEBATA: Czy technologie BIM i IPD są szansą na rozwój polskiego budownictwa?

Uczestnicy:

 • Mateusz Turecki, Koordynator ds. Projektowania, Lider Wdrożenia BIM, Budimex SA
 • Marcin Sokołowski, Menedżer Zespołu BIM, Centrum Badań i Innowacji Skanska S.A .
 • Maciej Dejer, BIM Klaster
 • Dariusz Kasznia, Prezes, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
 • Arkadiusz Merchel, Dyrektor Pionu Projektowania, Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 • Moderator: Rafał Bałdys, Wiceprezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
16:20Zakończenie Kongresu

Forum Budownictwa Infrastrukturalnego – Prawo i Organizacja

12:40Kondycja branży drogowej

 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • dr Jacek Stefański, Wspólnik, Arcata Partners
13:00Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

 • Jerzy Werle, Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
13:10Spory wykonawców z zamawiającymi na wybranych przykładach – kluczowe wyroki

 • Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawnych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wspólnik w kancelarii Jara Drapała & Partners
13:30Zmechanizowane Technologie Budowy Tuneli Kolejowych i Drogowych w Skomplikowanych Warunkach Hydrogeologicznych

 • Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG
13:45Energooszczędny System Oświetlenia Zarządzany Inteligentnym Monitoringiem

 • Piotr Ostanek, biznes Partner & CEO, Lesss
13:55DEBATA: 2017, 2018 czy… 2019 – kiedy można spodziewać się ożywienia w branży budownictwa?

Uczestnicy:

 • Łukasz Bryła, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 • Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Piotr Kotarski, Kierownik Zespołu ds. Klientów Strategicznych i Wsparcia Sprzedaży w Biurze Ubezpieczeń Finansowych PZU SA
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 • Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Moderator: Emilia Derewienko, Redaktor, RynekInfrastruktury.pl
14:40Lunch
15:30Wystąpienie

 • Przedstawiciel THB Polska
15:50DEBATA: Jasne kryteria, przejrzystość, relacje – jakie są warunki skutecznej realizacji zaplanowanych inwestycji?

Uczestnicy:

 • Jarosław Jóźwiak, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, były wiceprezydent M.St. Warszawy
 • Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa
 • Jan Styliński, Prezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Kamil Simka, Wiceprezes Wykonawczy, Skanska SA
 • Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Łukasz Gembiś, Ekspert Fundacji im. Lesława A. Pagi
 • Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor, RynekInfrastruktury.pl
16:40Zakończenie Kongresu

Forum Budownictwo Mieszkaniowe

12:40DEBATA: Porozmawiajmy o programie MIESZKANIE -PLUS

Uczestnicy:

 • Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu, BGK Nieruchomości
 • Prof. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa
 • Katarzyna Kuniewicz, Partner, Dział Badań i Analiz Rynku, REAS Sp. z o.o./Sp. Kom.
 • Grzegorz Okoński, Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy
 • Piotr Pawłowski, Prezes Fundacji Integracja
 • Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Dyrektor krajowa, Habitat for Humanity Poland
 • Dariusz Stefaniuk, Prezydent, Biała Podlaska
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, TOR Wydawnictwo
14:00Zakończenie Debaty