Menu

Wiselmage – edycja rysunków rastrowych

Często projektant lub architekt staje przed problemem jak skorzystać z archiwalnej dokumentacji lub jak wprowadzić rysunki, wykonane metodami tradycyjnymi na papierze lub kalce, do komputera? Edytory rysunków rastrowych posiadające możliwość wektoryzacji stworzone zostały właśnie po to, by takie problemy rozwiązywać.
Archiwizowanie dokumentacji papierowej ma wiele wad: dużą objętość archiwum (powoduje wysokie koszty magazynowania), stosunkowo duże prawdopodobieństwo uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu, trudność nanoszenia zmian i mnożenie kolejnych wersji projektu.Mówiąc „rysunek”, możemy mieć obecnie na myśli co najmniej trzy jego typy:

  • rysunek wykonany tradycyjnymi narzędziami kreślarskimi (np. rapidografem) na papierze, kalce, folii i powielany na różnych urządzeniach kopiujących,
  • rysunek rastrowy (bitmapowy), uzyskany po zeskanowaniu rysunku, zdjęcia tradycyjnego lub stworzony w programie graficznym, jak Corel Photo-Paint, Photoshop, Gimp itp.,
  • rysunek wektorowy wykonany za pomocą oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Rysunek wektorowy pozwala na szybką modyfikację projektu, łatwe rejestrowanie kolejnych jego wersji, bardzo precyzyjną pracę i zajmuje mało miejsca na dysku. Wadą pracy z rysunkiem wektorowym w programach z rodziny CAD i GIS są wymagania sprzętowe (większe w każdej kolejnej wersji programów) i zazwyczaj cena oprogramowania, a także konieczność zatrudnienia odpowiednio wykształconego pracownika, który umiałby je wykorzystać. Istnienie rożnych programów i fakt, że wiele z nich posiada własne formaty plików, a sposób zapisu w tzw. standardach (dxf, dwg) nie jest pozbawiony błędów, powoduje utrudnienie wymiany informacji pomiędzy projektantami. W efekcie wielu nadal woli pracować tradycyjnie przy desce. Ponadto projekt oddawany jest inwestorowi najczęściej w postaci wydrukowanej na papierze bądź kalce. Wynika to z licznych uwarunkowań, jednym z nich są obowiązujące przepisy. A wszystko to mimo coraz częściej dostępnych materiałów (map) w postaci cyfrowej, na których można byłoby nie tylko pracować, ale też oddawać projekt. Istnieje wiele urządzeń umożliwiających przeniesienie rysunku z formy papierowej w cyfrową, np. rysunek rastrowy. Ta forma pozwala na w miarę łatwą archiwizację i jest pozbawiona części wad dokumentacji papierowej.

Ma mniejszą objętość, nie tak szybko ulega zniszczeniu, ale nadal trudno nanosić zmiany i mówić o dużej dokładności takiej dokumentacji opracowanej w oparciu o „tradycyjne” oprogramowanie, np. Photoshop. Uzyskanie rysunku rastrowego to dopiero pierwszy etap przejścia od rysunku wykonanego na papierze do jego postaci wektorowej. Dzięki zaawansowanym edytorom rastrowym, takim jak Wiselmage (rys. l), coraz częściej mamy szansę poważnie ingerować w strukturę pliku rastrowego.

rys1

Rys.1. Okno programu WiseImage

Wiselmage potrafi pracować z rysunkami wektorowymi i hybrydowymi, zawierającymi dane wektorowe i rastrowe. Jego geneza sięga lat 80 i rozkwitu rynku komputerów osobistych. Możliwa wówczas stała się obróbka dużej ilości informacji. Interfejs tego programu nie odbiega od normy przyjętej dla programów pracujących w środowisku Windows. Zapewnia dopasowanie wyglądu okna do potrzeb użytkownika przez tworzenie nowych menu, pasków narzędziowych, menu kontekstowego, klawiszy szybkiego dostępu. Można usunąć niepotrzebne komendy i narzędzia, odpowiednio je porozkładać i uformować obszar roboczy. Dzięki temu każdy użytkownik może dopasować program do swoich upodobań. Stanowi to mały problem, gdy pracujemy na nie swoim komputerze lub tłumaczymy jakieś zagadnienie innemu użytkownikowi, który może mieć wówczas problem z odnalezieniem palet narzędzi, komend itd. Program posiada rozbudowany system pomocy (rys. 2).

rys2

Rys.2. Rozbudowany system pomocy

WiseImage pozwala modyfikować, uaktualniać, przekształcać skanowane obrazy do postaci wektorowej i zapisywać np. w formacie dxf, dwg. Obsługuje też całą gamę formatów zapisu dla obrazów rastrowych, takich jak: tiff, tiff multipage, georeference tiff, bmp, jpg, pcx i wiele innych. Aplikacja jest oferowana w kilku wersjach. Może pracować samodzielnie w systemie Windows (od 95 do XP) lub jako nakładka na AutoCAD-a. Edycja obrazu rastrowego jest w tym programie tak samo prosta jak edycja obiektów wektorowych ze względu na cadowski sposób wybierania obiektów rastrowych. W Wiselmage’u każdy z obiektów rastrowych posiada takie same właściwości jak obiekt wektorowy. Możemy mówić o początku, końcu, długości wskazanego elementu, środku, promieniu, kącie, grubości i rodzaju linii, kolorze i wielu innych parametrach. Identyfikowane są linie, łuki, okręgi, symbole, punkty, kontury, kreskowania i teksty. Wbudowany moduł rozpoznawania znaków (OCR) wyposażony został w funkcję uczenia się. Wybór obiektów rastrowych może odbywać się za pomocą okna zawierającego lub przecinającego (elementy, które chcemy zaznaczyć) oraz przez bezpośrednie wskazanie obiektu, zawsze z wykonaniem zaawansowanej analizy elementów rastrowych. Zmiana lub dokładne określenie geometrii wybranego elementu możliwe po wpisaniu wartości w odpowiednim oknie dialogowym lub za pomocą „uchwytów” przedstawionych na rys. 3a i 3b.

rys3a

rys3b

Rys.3a. i 3b Okna dialogowe lub „uchwyty” służą m.in. zmianie geometrii wybranego elementu

Częstym zjawiskiem na obrazach rastrowych są różne „śmieci”. Może się okazać, że po zeskanowaniu rysunki na żółtym lub niebieskim papierze są upstrzone małymi plamkami, a połączone grube linie przy dużym powiększeniu łączą się tylko częściowo, mają nierówne brzegi i białe kropki. Dzięki narzędziom WiseImage wszystkie uszkodzenia można naprawić. Program oferuje bowiem kilka metod (automatycznych i półautomatycznych) poprawiania jakości obrazu i usuwania większości defektów (rys. 4).

rys5

Rys.4. Poprawianie jakości obrazu

Oprócz rozbudowanych narzędzi do obróbki obrazów rastrowych, znanych z innych programów, Wiselmage daje możliwość rozwarstwiania kolorowych i monochromatycznych obrazów, ułatwiając w ten sposób edycję lub konwersję rastra do obrazu wektorowego.
Należy podkreślić, że program zapewnia kalibrację różnymi metodami (kalibracja na 4 punkty, do siatki, afiniczna, polinominalna). Bardzo często zeskanowana mapa czy dokumentacja jest zdeformowana (ze względu na „niedoskonałość sprzętu”) i już na etapie poprawiania rysunku rastrowego dobrze by było móc to naprawić. Wypada również wspomnieć o rozbudowanych możliwościach wektoryzacji. Możemy również wektoryzować wskazane fragmenty obrazu rastrowego. Dzięki wcześniejszym poprawkom dokonywanym na rysunku rastrowym po wektoryzacji otrzymamy stosunkowo poprawny rysunek wektorowy. Jedynym mankamentem Wiselmage’a jest brak polskiej wersji językowej. Do wyboru są wersja angielska lub rosyjska. Wcześniejsze wersje zostały spolszczone, jest więc nadzieja, że z wersją 5.0 będzie tak samo.