Menu

Wymiana dokumentacji

Wiele mądrych słów napisano i powiedziano już o wszelkich cechach i funkcjach programu Autodesk Architectural Desktop, które wspomagają projektowanie architektoniczne. Mowa była choćby o inteligentnych obiektach AEC, automatycznym wymiarowaniu czy przekrojach i elewacjach. Pominięta została jednak pewna cecha programu, która nie jest tak spektakularna jak np. automatyczne zestawienia powierzchni, ale stanowi bardzo silną jego broń na rynku oprogramowania dla architektów. Mowa tu o wymianie dokumentacji pomiędzy branżami, a także pomiędzy biurem projektów a inwestorem.
W czym problem, a właściwie jego brak?
aec_wd1Pojawienie się w pracowniach pierwszych komputerów z programami CAD przyspieszyło proces tworzenia i edycji dokumentacji technicznej. Pojawił się jednak problem dotąd nie spotykany, mianowicie niekompatybilność różnych programów do projektowania i związana z nią konieczność konwersji różnych formatów plików z elektroniczną wersją projektów. Tak rozpoczęły się nieustające problemy z wymianą elektronicznej dokumentacji pomiędzy biurami projektów, które w tylko nielicznych przypadkach dotrwały aż do dziś. Faktem bowiem jest, że w dniu dzisiejszym format DWG (pliku AutoCADa) jest praktycznie standardem przy wymianie dokumentacji projektowej nie tylko w Europie, ale na całym świecie, a AutoCAD i aplikacje bazujące na nim są najbardziej popularne na rynku CAD. Większość projektantów branżowych tworzy swoje projekty w AutoCADzie, AutoCADzie LT lub w specjalistycznych programach będących nakładkami na AutoCADa. Coraz częściej zdarza się również, że inwestorzy wymagają od projektantów dokumentacji w formacie tzw. natywnego DWG, co oznacza, że pliki z projektami muszą być stworzone w programach Autodesku, a nie konwertowane na postać DWG lub DXF. Z tych dwóch przykładów wynika fakt, że najlepiej tworzyć projekty w formacie DWG – odpadają problemy zgodności plików pomiędzy branżami i konieczność pracochłonnej przeróbki projektów z innych programów na format DWG wymagany przez inwestora.Jak w tym świetle wygląda Autodesk Architectural Desktop? Nawet jeżeli zabrzmi to pompatycznie i nieskromnie, należy to stwierdzić wyraźnie. ADT radzi sobie rewelacyjnie z wymianą dokumentacji!Wymiana projektów
aec_wd2W Autodesk Architectural Desktop podstawowym formatem zapisu plików jest DWG, który jest w pełni akceptowalny przez wszystkie branże i inwestorów. Projekty wykonane w ADT mogą być udostępniane w postaci trójwymiarowych modeli lub płaskich rysunków. Model przekazany np. konstruktorowi do dalszej obróbki, jest w pełni edytowalny w zwykłym AutoCADzie. Wystarczy tylko zainstalować tzw. Object Enabler, który pozwala na wykonanie w AutoCADzie edycji wszystkich obiektów AEC. Dla przykładu, wszystkie okna i drzwi mogą być dowolnie modyfikowane, kopiowane lub usuwane, a kształty ścian i wymiary uaktualnią się automatycznie. Architectural Desktop posiada również funkcję przekształcania trójwymiarowych modeli kondygnacji w płaskie rzuty. Pozwala to przekazać zestaw płaskich rysunków (rzuty, przekroje i elewacje) inwestorowi, który wymaga jedynie projektu 2D składającego się z podstawowej geometrii (linie, polilinie, łuki itp.). Ponadto możliwy jest eksport projektu do wielu popularnych formatów wymiany, takich jak projekt 3D Studio, plik DXF, WMF lub ACIS.

Taka sama swoboda obowiązuje przy imporcie danych z innych biur projektów. Autodesk Architectural Desktop pozwala na odczyt i edycję projektów wykonanych we wszystkich wersjach AutoCADa a także prac z dziedziny GIS, inżynierii lądowej wykonanych w programach Autodesk Map i Autodesk Land Desktop. Ponadto możliwy jest import danych z dowolnego programu CAD przy pomocy formatów DXF, ACIS lub plików 3D Studio.

Samo posiadanie plików DWG nie gwarantuje jednak pełnego sukcesu podczas wymiany dokumentacji. Wystarczy zapomnieć dołączyć plików odnośników zewnętrznych lub specyficznych czcionek, aby wyraźnie wydłużyć przekaz projektu lub utrudnić odczytanie rysunków. Pomocna w tym przypadku jest funkcja tworzenia pełnego archiwum (w postaci katalogu, pliku ZIP lub EXE) gotowego do przekazania, zwalniająca projektanta od żmudnego wyszukiwania wszystkich czcionek, tablic pisaków, konfiguracji wydruku, odnośników itp. Program sam wyszukuje wszystkie elementy użyte w projekcie i dołącza je do archiwum z instrukcją ich późniejszego użycia. Tak przygotowane archiwum można zapisać na dysku (i później nagrać na CD-ROM), od razu wysłać jako wiadomość e-mail lub umieścić na serwerze www.

Dokumentacja w Internecie
aec_wd3W dobie powszechnie używanego Internetu nie dziwi nikogo możliwość wysłania pliku z projektem, jako załącznika do wiadomości e-mail. Wysłanie pocztą elektroniczną aktualnie otwartego pliku jest możliwe już z poziomu menu ADT. Nie bez znaczenia jest jednak wielkość przesyłanej wiadomości – przecież nie wszyscy dysponują stałymi łączami dostępowymi. Warto zawsze przed wysłaniem pliku z projektem „odchudzić” go z niepotrzebnych stylów, bloków itp. Służą do tego dwa narzędzia. Pierwszym z nich jest znane z AutoCADa polecenie Plik -> Narzędzia rysunkowe -> Usuń [File -> Drawing Utilities -> Purge] usuwające z pliku niepotrzebne bloki, warstwy, style wymiarowania, tekstu itp. Drugim jest charakterystyczna dla ADT funkcja usuwania nie używanych w rysunku stylów obiektów AEC, dostępna z poziomu Menedżera stylów. Oczyszczenie pliku ADT ze zbędnych elementów pozwala zmniejszyć jego rozmiar nawet do 25% pierwotnej objętości.

aec_wd4Ciekawą i nowatorską metodą udostępniania dokumentacji projektowej jest automatyczne tworzenie stron WWW, zawierających widoki wybranych rzutni projektu w postaci wektorowych plików DWF oraz odnośniki do plików DWG w technologii i-drop. W przeciwieństwie do zwykłych rastrowych obrazów spotykanych na co dzień na stronach WWW, widoki DWF mogą być oglądane (przybliżane i oddalane, przesuwane) bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Opublikowane na stronie WWW widoki można podczas przeglądania opatrzyć własnymi komentarzami i szkicami, a następnie wydrukować. Nie mogą być one jednak zaimportowane w postaci wektorowej do żadnego programu CAD i tam edytowane. Są więc idealną metodą zaprezentowania projektu (rzutów, elewacji, studiów zagospodarowania przestrzeni itp.) w Internecie lub wewnętrznej sieci biura – Intranecie. Nie istnieje bowiem obawa o nieautoryzowany dostęp do pliku projektu. Dodatkowym, ale nie obowiązkowym elementem na stronie WWW generowanej przez program może być odnośnik i-drop. Daje on możliwość przeciągania plików DWG bezpośrednio z przeglądarki internetowej do AutoCADa, ADT lub VIZa. Zazwyczaj funkcja ta wykorzystywana jest w Intranecie lub, po wprowadzeniu systemu haseł, udostępniana przez Internet jedynie tym firmom współpracującym z biurem, które powinny mieć dostęp do dokumentacji technicznej. Jednym z możliwych zastosowań współpracy ADT z Internetem jest stworzenie wspólnych stron WWW, zawierających bibliotekę stylów AEC, dostępnych dla współpracujących ze sobą biur projektowych. Style te mogą być przeglądane w formie DWF i dołączane do projektu poprzez i-drop. Technologia i-drop stosowana jest również przez firmy produkujące elementy wyposażenia budynków i publikujące katalogi swoich produktów na stronach internetowych. Korzystając z niej można w prosty sposób uzupełnić projekt o dodatkowe elementy przeciągając je po prostu do rysunku bezpośrednio ze strony WWW.

Kierunek rozwoju oprogramowania CAD obrany w przeszłości przez Autodesk, miał na celu stworzenie jak najbardziej zaawansowanych narzędzi dedykowanych dla poszczególnych segmentów projektowania, przy zachowaniu pełnej kompatybilności oprogramowania i standardu, jakim jest format plików DWG. Zaowocowało to tym, że AutoCAD stał się najpopularniejszą na świecie platformą CAD, będącą bazą zarówno dla aplikacji Autodesku (takich jak Architectural Desktop) jak i specjalistycznych nakładek i programów innych producentów oprogramowania. Autodesk Architectural Desktop, jako jeden z elementów rozwiązania CAD oferowanego przez Autodesk, zapewnia pełną i bezproblemową wymianę dokumentacji pomiędzy różnymi branżami, biorącymi udział w tworzeniu projektu budowlanego, gwarantując jednocześnie zgodność danych projektowych i zaawansowane metody przekazywania i udostępniania projektów.