Menu

Wymiary i opisy

W poprzednich numerach opisane zostały metody tworzenia i edycji podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku, takich jak ściany, słupy, schody, okna, drzwi i dachy. Wyjaśnione zostały również sposoby konfiguracji wyświetlania tych elementów w rzucie z góry. Jesteśmy zatem gotowi do wykonania podstawowej części dokumentacji technicznej, jakimi są rzuty przedstawione w odpowiednich skalach. Brakuje nam jedynie wymiarów, etykiet, opisów, obliczeń powierzchni i tabel zestawieniowych. W najbliższych artykułach zajmiemy się tymi zagadnieniami.

 

Wymiary
aec_dw1Zwymiarowanie naszego wcześniej utworzonego projektu nie nastręczy nam żadnych trudności, jeżeli użyjemy funkcji automatycznego wymiarowania AEC. Możemy w tym celu wywołać z górnego menu polecenie Wymiarowanie AEC i następnie zaznaczyć obiekty do zwymiarowania lub też najpierw zaznaczyć ścianę do zwymiarowania a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Wymiarowanie AEC. Druga metoda jest wygodniejsza podczas wymiarowania ścian wewnętrznych. Po wywołaniu polecenia, w oknie dialogowym wybieramy z listy styl wymiarowania i wskazujemy punkty wstawienia wymiaru na rysunku. Program wstawił do rysunku kompletny zestaw wymiarów dla wskazanej ściany – jej długość, przecięcia i otwory (rys. 1). Tak uzyskany wymiar możemy dodatkowo edytować poprzez dołączanie lub odłączanie obiektów AEC – program automatycznie wstawi lub usunie wymiar z odpowiedniego łańcucha po wskazaniu obiektu. Mamy także możliwość wstawiania dodatkowych punktów na dowolny łańcuch lub usuwania wybranych punktów z wymiaru. Bardzo użyteczną cechą wymiarów AEC jest ich dynamiczne połączenie z modelem. Oznacza to, że edycja parametrów zwymiarowanego obiektu AEC, jego przesunięcie a nawet dodanie nowego elementu jest automatycznie uwzględniane na wymiarze. Edycja projektu jest dużo mniej czasochłonna – my zmieniamy parametry modelu, a program sam dba o uaktualnienie wymiarów.Powróćmy na chwilę do stylu wymiarowania AEC, który wybieraliśmy podczas wstawiania wymiaru. Określa on ilość łańcuchów, wymiary których elementów będą uwzględnione na poszczególnych łańcuchach oraz ogólny wygląd wymiaru. Można dla każdej skali (czyli konfiguracji wyświetlania w rzutni) określić inną ilość łańcuchów i inne punkty charakterystyczne. aec_dw2Program standardowo zawiera kilka stylów wystarczających do poprawnego zwymiarowania zarówno ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych. Jednak może się okazać, że specyfika projektu nie pozwoli na użycie stylów już istniejących. Spróbujmy więc stworzyć własny styl wymiarowania – taki, który będzie najbardziej odpowiedni dla naszego projektu. W menedżerze stylów znajdujemy style wymiarowania AEC i dodajemy nowy styl do listy. W oknie dialogowym najpierw określamy ilość łańcuchów w wymiarze, a następnie przechodzimy do właściwości wyświetlania i ustalamy, które elementy projektu i w jaki sposób będą wymiarowane na kolejnych łańcuchach (rys. 2).aec_dw3Między innymi możemy decydować, czy będą wymiarowane wszystkie komponenty przecinającej ściany wielowarstwowej, czy tylko jej szerokość. Na koniec decydujemy, czy linie pomocnicze mają mieć stałą długość, jeżeli tak to jaką, czy wymiar ma uwzględniać wysokości otworów oraz definiujemy odległość pomiędzy łańcuchami wymiarowymi (rys. 3). Rozmiar i położenie tekstu wymiarowego, zakończenia linii wymiarowych oraz dokładność jednostek są zdefiniowane w tradycyjnych stylach wymiarowania AutoCADa, nam pozostaje jedynie wybrać styl odpowiedni do skali rysunku. Kroki te powtarzamy dla wyświetlania we wszystkich używanych przez nas konfiguracjach wyświetlania – zapewni to poprawne wyświetlanie raz wstawionego wymiaru nie tylko w skali 1:50 ale również np. w 1:200 lub 1:500. Oprócz tworzenia stylu od podstaw, możemy oczywiście wyedytować istniejący styl, skopiować go z innego rysunku lub zaimportować z Internetu. Możliwość edycji lub tworzenia stylów wymiarowania AEC daje nam pełną kontrolę nad wyglądem i zachowaniem się łańcuchów wymiarowych. W połączeniu z mechanizmami edycyjnymi już wstawionych wymiarów program pozwala na zwymiarowanie rysunku zgodne ze standardami obowiązującymi w naszej pracowni i co najważniejsze – nie ogranicza nas w żaden sposób.

Etykiety
aec_dw4Następnym naszym krokiem będzie umieszczenie etykiet na projekcie. Zaczniemy od etykiet drzwi. Nie będziemy ich rysować ręcznie a następnie kopiować, obracać i edytować, tak jak w zwykłym AutoCADzie. Użyjemy automatycznych etykiet AEC wstawianych do projektu i dołączanych do obiektów. Najlepiej oczywiście do programu dodać zestaw polskich etykiet okien, drzwi, zestawów okien (automatycznie numerowanych lub z podaniem typu), wysokości parapetu, elementów konstrukcyjnych, pomieszczeń, powierzchni, kanałów wentylacyjnych i dymowych (o taki bezpłatny zestaw etykiet można poprosić APLIKOM, poza tym jest on do pobrania ze strony www.aplikom.com.pl). Otwieramy AutoCAD DesignCenter i w katalogu wyszukujemy polskie etykiety okien i drzwi (rys. 4). Następnie przeciągamy etykietę odpowiadającą orientacji opisywanych drzwi nad rysunek, zaznaczamy wybrane drzwi i wskazujemy punkt wstawienia etykiety. Potwierdzamy klawiszem OK dane zestawieniowe w pojawiającym się oknie dialogowym i przechodzimy do następnych drzwi. Opisujemy w ten sposób kolejno wszystkie drzwi w projekcie, a następnie okna. Wstawione w ten sposób etykiety zawierają wygenerowany automatycznie numer obiektu bądź jego typ oraz wymiary.

aec_dw5Ponieważ każda etykieta połączona jest dynamicznie z obiektem, zmiana jego wysokości lub szerokości jest automatycznie na niej uaktualniana. Po opisaniu stolarki dodamy etykiety zestawów okien, wysokości parapetów, elementów konstrukcyjnych oraz ścian (rys. 5). Możemy ewentualnie jeszcze opisać elementy wyposażenia. Ponieważ program zawiera wiele wzorów etykiet dla różnych obiektów AEC, mamy możliwość szybkiego i dokładnego opisania naszego projektu. Oczywiście, jeżeli to, co oferuje program nam nie wystarcza możemy pokusić się o edycję lub stworzenie własnych etykiet. Na koniec dołączymy do projektu dodatkowe opisy – mamy do dyspozycji różne etykiety tytułów projektu, znaków szczegółów, znaków rewizyjnych, kot i wiele innych.

aec_dw6Jeżeli style wymiarów i etykiety zostały poprawnie zdeklarowane dla wszystkich skal otrzymamy w poszczególnych arkuszach gotowe rzuty w skalach 1:50, 1:100, 1:200 i 1:500. Rys. 6 przedstawia przykładowy rzut naszego projektu w skali 1:200. Jak widać program zmienił sposób wyświetlania ścian, stolarki, wymiarów i etykiet odpowiednio do wybranej skali rysunku. Do pełnej dokumentacji brakuje nam jeszcze obliczeń powierzchni, tabel zestawieniowych, przekrojów i elewacji. Ale o tym w kolejnych numerach.