Holixa


Holixa by Arkance

Marka Holixa symbolizuje holistyczne podejście, które realizujemy, aby sprostać wyzwaniom, z którymi spotykają się firmy działające w naszych branżach.


Pod marką produktową Holixa, Arkance rozwija innowacyjne aplikacje dla budownictwa, infrastruktury i przemysłu.

Nasze zespoły programistów projektują aplikacje mające na celu dostosowanie, ulepszenie lub wzbogacenie rozwiązań, które oferujemy naszym klientom, by poprawić ich skuteczność i wyniki.

Holixa dla budownictwa


Odkryj obszerną gamę rozwiązań i wtyczek Holixa zaprojektowanych dla budownictwa.

Holixa dla przemysłu


Odkryj obszerną gamę rozwiązań i wtyczek Holixa zaprojektowanych dla przemysłu.