Nous contacter :  +32 9 241 52 38

Arkance Systems oferuje pełną gamę rozwiązań informatycznych i BIM dla branży budowalnej.

 

WSPARCIE

Wsparcie techniczne

Szkolenia

Praktyczne porady

Tworzenie oprogramowania

 

ROZWIĄZANIA

BIM i współpraca

Projektowanie

i modelowanie

Planuj i zarządzaj

 

DORADZTWO

Roboty ziemne
i budowlane

Jako niezależna firma konsultingowa, Arkance Systems oferuje pełną gamę rozwiązań informatycznych i BIM dla branży budowalnej.

Posiadając w ofercie szereg systemów od różnych dostawców, jako jedyni mamy możliwość ich porównywania i odnoszenia do specyficznych potrzeb każdego Klienta.

 

Nasza analiza Twoich potrzeb pozwoli nam zarekomendować oprogramowanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb technicznych, jak i oczekiwań biznesowych.

Dostarczamy szereg sprawdzonych usług opartych na międzynarodowych doświadczeniach z krajów gdzie Arkance wdraża BIM już od lat.

Status pracy 
i szczegółowa analiza

Zarządzanie projektem

Projektowanie 
i model cyfrowy BIM

 

NASI KLIENCI

WYKONAWCY

Nasze rozwiązania znacznie zwiększają efektywność realizacji poprzez usprawnienie zarządzania na budowie.

Oferowane przez nas rozwiązania znacznie skracają proces projektowania dzięki usprawnionej komunikacji opartej o współdzielony model cyfrowy.

ARCHITEKCI

I PROJEKTANCI

INWESTORZY

Wdrażamy rozwiązania, które zwiększają produktywność

i zmniejszają opóźnienia poprzez lepszą kontrolę postępu prac

i ponoszonych kosztów.

 

KONTAKT

Nasze adresy

Arkance Systems  -
Luxemburg
(wcześniej Vianova
 Systems Benelux)
4, rue d’Arlon
8399 Windhof
Luxembourg
Tel.: +352 671 140 984
info@arkance-systems.com
www.arkance-systems.com

Arkance Systems - 
Belgia i Holandia
(wcześniej

Vianova Systems Benelux)
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
Belgium
Tel.: +32 9 241 52 38
info@arkance-systems.com
www.arkance-systems.com

Arkance Systems - 
Francja
15, Avenue Condorcet
91240 Saint-Michel-sur-Orge
France
Tel.: +33 1 69 51 60 00
info@arkance-systems.com
www.arkance-systems.com

Arkance Systems - 
Polska

Izabelin - Dziekanówek, 
ul. Modlinska 11
05-092 Łomianki
Tel.:  +48 22 201 36  01
info.pl@arkance-systems.com
www.arkance-systems.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest ARKANCE SYSTEMS POLAND SP. z o.o. z siedzibą w: Łomiankach , ul. Modlinska 11, 05-092 Łomianki („Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: krzysztof.studzinski@arkance-systems.com
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Arkance, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.