Infrastruktura


Projektowanie bardziej zrównoważonej infrastruktury dla ludzi i środowiska z wykorzystaniem modeli BIM.

Wyniki wyszukiwania

Wynik 1 - 12 z 26 łącznie
InfoWorks WS Pro

Modelowanie systemów dystrybucji wody InfoWorks WS Pro to oprogramowanie przeznaczone do projektowania i modelowania sieci wodociągowych. Pozwala na analizę wszystkich aspektów systemów nawadniających tj. sterowanie, zapotrzebowanie na wodę, ryzyko wycieków czy jakość wody.
InfoDrainage

Projektowanie oraz analiza odpływów i sieci kanalizacyjnych Niezależne oprogramowanie przeznaczone do projektowania i wymiarowania sieci kanalizacyjnych, systemów odwodnienia oraz wykonywania szczegółowej analizy. Używane przez administrację publiczną, biura projektowe, urbanistów, a także inżynierów lądowych, aby pomóc w tworzeniu prostych lub złożonych sieci.
InfoWorks ICM

Zintegrowane i wszechstronne rozwiązanie dla wszystkich aspektów modelowania wód opadowych, kanalizacyjnych, powodzi oraz systemów rzecznych. InfoWorks ICM to kompletne narzędzie płynnie integrujące hydrologię, sprzężone modele 1/2D oraz jakość wody. Ponadto: Szczegółowa analiza przepływu wody dla zlewni miejskich i wiejskich Poprawa wydajności, rozbudowy systemu i odporności sieci – zgodnie z przepisami Tworzenie scenariuszy na potrzeby planowania ewentualnych zagrożeń, którym można zapobiec
Trimble Business Center

Trimble Business Center to oprogramowanie biurowe, które pomoże Ci wykorzystać moc surowych danych geoprzestrzennych i konstrukcyjnych w jednym, solidnym środowisku do pewnego tworzenia projektu po projekcie. Jedno geodezyjne i budowlane oprogramowanie biurowe CAD, które zrobi wszystko, czego potrzebujesz.
Autopath Proffesional

Oprogramowanie Autopath od CGS zostało stworzone do analizy ścieżki przejezdności i symulacji skrętu pojazdu. Autopath to profesjonalny program do analizy ścieżki przejezdności koła przez pojazdy, wykorzystywane przez inżynierów drogownictwa, specjalistów ds. transportu, architektów, urbanistów i geodetów. Autopath umożliwia symulację i analizę manewrów pojazdów, animację pojazdów 3D i wiele innych. Program wyróżnia się starannie zaprojektowanym interfejsem i przepływem pracy, dzięki czemu jest niezwykle łatwy w użyciu.
Autodesk NavisWorks Manage

Autodesk NavisWorks to najpopularniejsze oprogramowanie do weryfikacji modeli 3D przeznaczone dla branży architektonicznej, inżynierii oraz budownictwa. Dodatkowo program usprawnia koordynację modelowania informacji o budynku – BIM. Oprogramowanie Autodesk NavisWorks to jednocześnie krok, który ułatwia łączenie danych projektowych i konstrukcyjnych, rozwiązywanie problemów i kolizji przed rozpoczęciem budowy oraz gromadzenie danych z wielu branż.
Novapoint Railways

Novapoint Railway to oprogramowanie służące do projektowania szynowej infrastruktury transportowej. Narzędzie pozwala na zarządzanie projektem przez cały okres jego realizacji – od początkowej fazy projektowej aż po budowę. Novapoint Railway bezpośrednio współpracuje z Trimble Quadri, dzięki czemu możemy tworzyć modele oraz dokumentację w oparciu o zawsze aktualny model koordynacyjny, w którym zawarty będzie komplet informacji: od terenu i otoczenia po wszystkie obiekty towarzyszące (istniejące i projektowane).
Autodesk Construction Cloud

Cyfrowa Budowa to pieśni przyszłości? Nie – Autodesk Construction Cloud – Uniwersalna platfoma chmurowa dla każdego uczestnika procesu budowlanego, już teraz, w zasięgu ręki.
Autodesk BIM 360 Docs

Przechowywanie i zarządzanie dokumentacją projektową online jest obecnie możliwe dzięki BIM 360 Docs. To najwygodniejsze rozwiązanie, które zapewnia płynną koordynację międzybranżową na wszystkich etapach inwestycji. Niezależnie, czy pracujesz w biurze, w domu, czy na placu budowy. Z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym czasie możesz przeglądać dokumenty w stu różnych formatach plików, umieszczać komentarze i uwagi oraz wygodnie współpracować w chmurze z całym zespołem projektowym.
Autodesk BIM 360 Design

Autodesk BIM 360 Design to narzędzie, które umożliwia wygodną współpracę projektową oraz efektywne zarządzanie danymi w programach Autodesk Revit, Civil 3D oraz AutoCAD Plant 3D. Oprogramowanie jest krokiem w kierunku sprawnej koordynacji projektu w czasie rzeczywistym. BIM 360 Design umożliwia pracę oraz wygodny dostęp do danych projektu w dowolnym miejscu. W efekcie współpraca z zespołami wewnętrznymi bądź pomiędzy organizacjami przez wszystkie etapy projektowania stanie się jeszcze bardziej komfortowa.
Autodesk AutoCAD Web

AutoCAD Web to nowa, samodzielna platforma, która zapewnia dostęp do podstawowych poleceń programu AutoCAD i podstawowych funkcji rysunkowych w Internecie i na urządzeniu mobilnym.
Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD to wiodące i obecnie najpopularniejsze oprogramowanie do projektowania komputerowego CAD. Rozwiązanie umożliwia projektowanie dowolnych obiektów, zaś obecnie jest dostępne z zestawem narzędzi pozwalającymi zaoszczędzić czas i podnieść efektywność codziennej pracy. Aktualnie Autodesk AutoCAD jest dostępny z aplikacjami – internetową i mobilną. Dzięki oprogramowaniu Autodesk AutoCAD architekci, inżynierowie oraz specjaliści branży budowniczej mogą szkicować, opisywać oraz projektować rysunki na płaszczyźnie 2D oraz tworzyć modele 3D z wykorzystaniem brył, powierzchni i siatek, a także automatyzować powtarzalne zadania i dostosowywać projekty dzięki aplikacjom oraz interfejsowi API.