Wrażenie klienta elementem cyfrowej transformacji cyklu życia produktu


20.12.2023

W obliczu stale rosnących oczekiwań klientów oraz dynamicznie ewoluujących trendów rynkowych, właściciele firm produkcyjnych nie mogą zapominać o konieczności ciągłego doskonalenia swoich operacji, by utrzymać konkurencyjną pozycję w branży. Wzrost cen surowców oraz ewentualne błędy w procesie produkcji stanowią istotne wyzwania, mające bezpośredni wpływ na opłacalność projektów.

W świetle wspomnianych wyzwań, kluczowym elementem cyfrowej transformacji cyklu życia produktu jest skupienie uwagi na doskonaleniu wrażenia klienta. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnorodnym aspektom, które wpływają na to wrażenie, oraz przedstawimy skuteczne strategie jego poprawy.

1. Wrażenie klienta na stronie internetowej

Wyróżnienie się na rynku nie ogranicza się już jedynie do oferowania produktów o wysokiej wartości. Kluczowym aspektem budowania przewagi konkurencyjnej staje się kształtowanie wizerunku firmy jako nowoczesnej i innowacyjnej. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, zdolność do adaptacji do zmieniających się trendów i wprowadzania nowatorskich rozwiązań staje się nieodzownym elementem strategii, pozwalając firmie nie tylko przetrwać, lecz także odnosić sukcesy.

Pierwszym miejscem, gdzie potencjalni klienci nawiązują kontakt z firmą, jest zazwyczaj jej strona internetowa. Wykorzystanie przeglądarki trójwymiarowej w katalogu produktów stanowi innowacyjny sposób kreowania wizerunku firmy. Ten nowatorski zabieg wyróżnia firmę z tłumu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że większość producentów w Polsce prezentuje swoje produkty za pomocą dwuwymiarowych rysunków technicznych lub co najwyżej tradycyjnych zdjęć. Wdrożenie modeli 3D do prezentacji produktów za pośrednictwem Autodesk Platform Services stanowi skuteczną strategię. Dzięki tej technologii firma nie tylko prezentuje się jako nowoczesna, ale również umożliwia klientom bardziej interaktywne i realistyczne doświadczenie podczas przeglądania oferty.

2. Fotorealistyczna wizualizacja produktów

Następnym krokiem w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy jest zastosowanie fotorealistycznej i klarownej wizualizacji produktów lub ich koncepcji. Dzięki technologii 3D możliwe jest szybsze uzyskanie akceptacji klienta, prezentując mu wizualizacje produktów lub demonstracje ich działania jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. To nie tylko buduje zaufanie klienta, lecz także umożliwia zespołom projektowym wcześniejsze opracowanie i prezentację koncepcji, przy jednoczesnym skróceniu czasu iteracji projektu.

Wirtualna lub rozszerzona rzeczywistość otwierają zupełnie nowe możliwości interakcji z produktem na etapie projektowania. Oprogramowanie dostępne w ramach pakietu Autodesk PD&M umożliwia wykorzystanie gotowych modeli produkcyjnych do szybkiego tworzenia wizualizacji oraz przygotowywania scen wirtualnej rzeczywistości (VR) lub rzeczywistości rozszerzonej (AR). Ten zaawansowany zestaw narzędzi nie tylko podnosi jakość prezentacji produktów, lecz również przyspiesza proces podejmowania decyzji, co ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku rynkowym.

3. Innowacyjne podejście do zamawiania części zamiennych

Budowanie wizerunku firmy jako innowacyjnej powinno obejmować każdy etap cyklu życia produktu. Jednym z ilustrujących to przykładów jest proces wyszukiwania i zamawiania części zamiennych do istniejących urządzeń. Tradycyjną metodą jest dostarczanie klientowi obszernej dokumentacji technicznej i wymaganie, aby przeszukał ją w poszukiwaniu potrzebnych informacji oraz przesłał listę części e-mailem.

Jednak istnieje nowocześniejsze podejście, które wykorzystuje gotowe modele produkcyjne i umieszcza je w katalogu części zamiennych dostępnym online. W przypadku Arkance Systems klient może łatwo odnaleźć potrzebną część, korzystając z modelu 3D lub listy materiałowej. Każdą wybraną część można szybko dodawać do koszyka, a po zakończeniu procesu zamówienia klient może przesłać je do producenta urządzenia – podobnie jak w przypadku zakupów online.

Arkance Spare Parts Catalog nie tylko służy klientowi do dokonywania zakupów, ale także dostarcza zespołom instalacyjnym, operatorom i personelowi zajmującemu się konserwacją sprzętu najnowsze informacje, co zwiększa wartość oferowaną klientowi. Oferuje on dostęp do aktualnych danych dla każdego, kto ich potrzebuje, podnosząc tym samym standard obsługi klienta.

Wrażenie klienta – podsumowanie

Dzięki cyfrowej transformacji masz wyjątkową okazję skutecznie stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom oraz wykorzystać dostępne perspektywy rozwoju. To nie tylko technologiczna rewolucja, ale także proces rozwijania kluczowych kompetencji. Rozpoczęcie tej inspirującej podróży nie musi być trudne, a możesz wkroczyć na nią już teraz, gdziekolwiek się znajdujesz. Arkance Systems Poland, jako platynowy partner Autodesk, oferuje gotowość do bycia Twoim niezastąpionym sprzymierzeńcem w tej transformacyjnej drodze.

Autor artykułu

Marek Majewski

Marek Majewski

Dyrektor rynku - przemysł, Arkance Systems Poland

W Arkance Systems odpowiedzialny za planowanie strategii dla rynku przemysłu oraz zarządzanie multidyscyplinarnymi projektami wdrażania nowych technologii informatycznych w zakładach produkcyjnych, m.in.: CAD, CAM, CAE, PDM i PLM zintegrowane z ERP, BIM dla przemysłu. Skupia się na analizie i optymalizacji procesów projektowania i produkcji. Pracuje z oprogramowaniem Autodesk od 1995 roku, m.in. tworząc biblioteki polskich standardów.

Pozostałe aktualności z serii:

Masowa personalizacja

Cyfrowa współpraca

Elastyczna produkcja

wrażenie klienta