Masowa personalizacja elementem cyfrowej transformacji cyklu życia produktu


20.07.2023

Tradycyjne metody wytwarzania, sprzedaży i tworzenia wartości w przemyśle stają się przestarzałe, podczas gdy szansa na bycie liderem w branży leży teraz w produkcji inteligentnych, spersonalizowanych produktów. Konkurencja przejmie kontrolę, jeśli nie zaczniesz wykorzystywać technologii cyfrowej do zwiększania wydajności procesów. Bez tego, produktywność i rentowność przedsiębiorstwa będą cierpieć.

Warto spojrzeć na cykl życia produktu, który składa się z sześciu faz: koncepcja, projekt, wytwarzanie, sprzedaż, eksploatacja i wycofanie. W dzisiejszym artykule skupimy się na masowej personalizacji, która pozwala wyprzedzić konkurencję dzięki cyfrowej transformacji na etapie koncepcji.

Masowa personalizacja – innowacyjne podejście do ofertowania produktów

Oferowanie spersonalizowanych produktów wiąże się z pewnym ryzykiem, które warto rozważyć.

  1. Po pierwsze, związane jest to z wysokimi kosztami ofertowania, gdyż każdy produkt musi być indywidualnie zaprojektowany i wyceniony.
  2. Po drugie, proces ofertowania spersonalizowanych produktów zazwyczaj jest czasochłonny, ponieważ wymaga indywidualnego projektu i wyceny.
  3. Po trzecie, istnieje ryzyko błędu w wycenie, ponieważ indywidualny produkt jest praktycznie prototypem, co utrudnia precyzyjne oszacowanie kosztów przed jego wykonaniem.

Jak oferować spersonalizowane produkty szybciej, taniej i precyzyjniej?

Rozwiązaniem jest zastosowanie automatyzacji sprzedaży w postaci konfiguratora produktów. Konfigurator umożliwia klientom dostosowanie produktu do swoich preferencji i automatyczne przesłanie zapytania ofertowego lub zamówienia bezpośrednio do systemu klasy ERP lub PLM, co inicjuje odpowiedni proces. Podczas wprowadzania zmian w parametrach produktu, użytkownikowi towarzyszy interaktywny model 3D, który na bieżąco się aktualizuje. Ponadto, konfigurator niezwłocznie generuje dokładne wyceny dla każdej konfiguracji, dostarczając kompleksowych informacji i wglądu w koszty. Dzięki temu klient ma możliwość dostosowania parametrów produktu w ramach ustalonych przez konstruktora ograniczeń, co eliminuje możliwość zamówienia technicznie niemożliwego do wykonania wyrobu lub znacznie przekraczającego ustaloną cenę. Ręczne, szacowane ofertowanie produktów często prowadzi do takich właśnie sytuacji.

Konfigurator firmy Arkance Systems, oparty na Autodesk Platform Services, przyspiesza proces zarówno dla konstruktorów, jak i handlowców. Dodatkowo, umożliwia ponowne wykorzystanie danych i zapewnia spójność od początku cyklu sprzedaży. Dzięki temu firma może skutecznie realizować masową personalizację, zapewniając szybkość, efektywność i dokładność ofertowania spersonalizowanych produktów.

Standaryzacja i automatyzacja w ofertowaniu personalizowanych produktów

W przypadkach, gdy udział konstruktora jest niezbędny w procesie ofertowania ze względu na stopień personalizacji, pomocna okazuje się standaryzacja i automatyzacja. Wykorzystanie środowiska Autodesk Inventor oraz bibliotek standardowych elementów i półproduktów w Autodesk Vault umożliwia konstruktorom szybkie tworzenie personalizowanych wyrobów przy użyciu jak największej liczby standardowych komponentów. Dzięki temu zwiększa się elastyczność rozwoju produktu, a koszty produkcji są znacznie mniejsze.

Automatyzacja projektowania pozwala ograniczyć czynności, które nie dodają wartości w procesie. Tworzenie projektów wielokrotnego użytku i automatyzacja powtarzalnych zadań poprzez ich parametryzację skraca znacząco czas potrzebny na projektowanie i przygotowanie produkcji. Dzięki temu konstruktorzy mogą skupić się na kluczowych aspektach personalizacji produktów, jednocześnie eliminując zbędne czynności, które nie przynoszą dodatkowej wartości.

Przy standaryzacji elementów i projektów oraz automatyzacji projektowania, firma ma możliwość efektywnie reagować na potrzeby personalizacji produktów, zachowując jednocześnie kontrolę nad kosztami produkcji. To pozwala na bardziej elastyczny rozwój i skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie oferty dla klienta.

Skuteczne stawienie czoła dzisiejszym wyzwaniom i wykorzystanie dostępnych możliwości dzięki transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa to nie tylko zastosowanie nowych technologii, ale również rozwój kompetencji. Twoja podróż w tym kierunku może rozpocząć się już teraz, bez względu na miejsce, w którym aktualnie się znajdujesz. Co więcej, z pomocą Arkance Systems Poland, platynowego partnera Autodesk, ta podróż wcale nie będzie trudna.

Autor artykułu

Marek Majewski

Marek Majewski

Dyrektor rynku - przemysł, Arkance Systems Poland

W Arkance Systems odpowiedzialny za planowanie strategii dla rynku przemysłu oraz zarządzanie multidyscyplinarnymi projektami wdrażania nowych technologii informatycznych w zakładach produkcyjnych, m.in.: CAD, CAM, CAE, PDM i PLM zintegrowane z ERP, BIM dla przemysłu. Skupia się na analizie i optymalizacji procesów projektowania i produkcji. Pracuje z oprogramowaniem Autodesk od 1995 roku, m.in. tworząc biblioteki polskich standardów.

Pozostałe aktualności z serii:

Cyfrowa współpraca

Elastyczna produkcja

Wrażenie klienta

masowa personalizacja