Wykorzystanie Autodesk Inventor do standaryzacji wewnątrzfirmowej w projektowaniu wyrobów


Korzyści i wskazówki

28.06.2023

Firmy produkcyjne stale poszukują rozwiązań, które obniżą koszty i skrócą czas dostarczenia wyrobu do klienta. Jednym z takich rozwiązań jest standaryzacja wewnątrzfirmowa w obszarze projektowania wyrobu. Standaryzacja wewnątrzfirmowa polega na zastosowaniu zoptymalizowanych kosztowo rozwiązań technicznych, opartych na przyjętych zasadach projektowania, standardowych wymiarach, dostępnych technologiach i materiałach. W świecie, gdzie indywidualizacja i precyzyjne dostosowanie do potrzeb klienta są szczególnie istotne, inteligentne wykorzystanie standaryzowanych rozwiązań może przynieść znaczne korzyści.

Wdrożenie standaryzacji wewnątrzfirmowej

Proces wdrożenia standaryzacji wewnątrzfirmowej obejmuje:

  • Wskazanie rozwiązań konstrukcyjnych, procedur i technologii, które należy stosować priorytetowo, aby osiągnąć oczekiwane korzyści
  • Optymalizowanie rozwiązań pod kątem łatwości stosowania oraz zgodności z standardami firmy
  • Wdrożenie procedur i wytycznych w całym procesie, od oferty handlowej aż do dostarczenia wyrobu do klienta, które promują wykorzystanie rozwiązań standardowych

Obszar projektowania wyrobu jest szczególnie istotnym aspektem wdrożenia standaryzacji wewnątrzfirmowej. Sukces w tym obszarze zależy od funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego do projektowania wyrobów i opiera się na dwóch kluczowych filarach: parametrycznych bibliotekach komponentów oraz parametrycznych generatorach rozwiązań konstrukcyjnych (wykonań).

Parametryczne biblioteki komponentów

Parametryczne biblioteki komponentów to zestawy gotowych części lub podzespołów, które są rekomendowane do stosowania w projektach jako standardy wewnątrzfirmowe. Mogą to być zarówno części czy podzespoły kupowane od zewnętrznych dostawców, ale również wytwarzane na własne potrzeby. Przygotowane prawidłowo biblioteki umożliwiają łatwe odnalezienie i wstawienie odpowiedniej wersji komponentu do projektu, jednocześnie zapewniając poprawne dane opisujące ten komponent na potrzeby BOM i współpracy z innymi systemami informatycznymi firmy.

Parametryczne generatory wykonań

Parametryczne generatory rozwiązań konstrukcyjnych to specjalnie przygotowane modele bardziej złożonych konstrukcji, które mogą być modyfikowane na bieżąco pod względem wymiarów i dostępnych opcji. Generator tworzy model na podstawie wyselekcjonowanych opcji i wymiarów, a także może generować dokumentację rysunkową i dostarczać poprawne dane dla innych systemów informatycznych firmy. Zazwyczaj generuje projekt konstrukcji, który jest wytwarzany wewnątrz firmy i może wykorzystywać parametryczne biblioteki standardów wewnątrzfirmowych jako integralną część rozwiązania.

Wykorzystanie Autodesk Inventor Professional pomocne przy wdrożeniu standaryzacji

Autodesk Inventor Professional to zaawansowany system parametrycznego projektowania wyrobów przemysłowych, który doskonale wspiera proces wdrożenia standaryzacji wewnątrzfirmowej. Przygotowanie parametrycznych bibliotek w tym oprogramowaniu jest niezwykle proste i intuicyjne. Wystarczy stworzyć parametryczny model o odpowiednim stopniu uproszczenia, ustalić kluczowe parametry, dodać tabelę wykonań oraz odpowiednie oznaczenia – i komponent jest gotowy do użycia. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby również tworzenie parametrycznych generatorów rozwiązań konstrukcyjnych (wykonań) dla bardziej skomplikowanych zespołów było łatwe i oparte na standardowym procesie projektowania. Dodatkowo, dzięki prostemu językowi reguł iLogic, można zarządzać opcjami wykonania i dostosować je do indywidualnych preferencji. Dzięki temu, wdrożenie standaryzacji wewnątrzfirmowej przy użyciu Autodesk Inventor Professional staje się niezwykle prostym procesem, który nie wymaga zaawansowanej wiedzy programistycznej, a jednocześnie pozwala szybko odnieść korzyści z zastosowania standaryzowanych rozwiązań.

Eksperci z Arkance Systems Poland są gotowi pomóc w procesie wdrożenia standaryzacji wewnątrzfirmowej. Zapewnią kompleksowe wsparcie, prezentując optymalne metody przygotowania środowiska pracy w systemie Autodesk Inventor. Pomogą w tworzeniu parametrycznych bibliotek oraz generatorów wykonań, tak aby były doskonale dopasowane do potrzeb firmy. Dodatkowo, specjaliści z Arkance Systems Poland sprostają wyzwaniu integracji standaryzowanych standardów z innymi systemami informatycznymi obecnie stosowanymi przez firmę. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, wdrożenie standaryzacji wewnątrzfirmowej będzie przebiegać sprawnie i efektywnie, zapewniając optymalne korzyści dla organizacji.

Autor artykułu

Fabian Stasiak

Fabian Stasiak

Specjalista ds. przemysłu, Arkance Systems Poland

Fabian Stasiak to chodząca legenda, jego nazwisko jest znane zarówno wśród osób reprezentujących środowisko akademickie, jak i zawodowych konstruktorów. Tworzy i wydaje własne publikacje poświęcone programom: Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical i AutoCAD LT, które są uważane przez czytelników za najlepsze na polskim rynku! Od ponad 30 lat pomaga firmom osiągnąć maksymalne korzyści z użytkowanego oprogramowania inżynierskiego Autodesk. Jest ekspertem z dziedziny wykorzystania systemów firmy Autodesk w zakresie wspomagania projektowania i zarządzania dokumentacją projektową. Absolwent Politechniki Łódzkiej i certyfikowany trener z kilkunastoletnim doświadczeniem — w 2009 r. był pierwszym polskim trenerem, który otrzymał certyfikat Autodesk Inventor Certified Professional od firmy Autodesk.