Cyfrowa współpraca elementem cyfrowej transformacji cyklu życia produktu


25.08.2023

W tradycyjnym cyklu życia produktu napotyka się na trudności z płynną wymianą danych między poszczególnymi etapami procesów, które choć często są już standaryzowane, to jednak brakuje im pełnej automatyzacji. Pracownicy poświęcają zbyt wiele czasu na zadania pozbawione wartości dodanej, takie jak ręczne przepisywanie czy aktualizowanie tych samych informacji na różnych platformach, tworzenie zestawów plików czy konwersja formatów, w celu przekazywania informacji dalej w procesie. Systemy informatyczne takie jak CRM, ERP czy PDM są rozproszone i niezintegrowane, tworząc izolowane silosy danych.

Przepływ informacji opiera się głównie na nieregularnej i reaktywnej komunikacji, a także na mało efektywnych spotkaniach, licznych wiadomościach e-mail oraz niekontrolowanym przechowywaniu dokumentów na współdzielonych dyskach. W efekcie tempo, skuteczność i jakość współpracy pozostawiają wiele do życzenia.

Cyfrowa współpraca otwiera nowe perspektywy

Rozwiązaniem dla tego wyzwania stanowi technologia cyfrowa, otwierająca nowe perspektywy poprawy współpracy i komunikacji. Wdrożenie cyfrowych rozwiązań pozwala na automatyzację przepływu informacji. Kluczowym składnikiem jest wykorzystanie zaawansowanego systemu PLM, który integruje ludzi, procesy oraz dane w każdym etapie cyklu życia produktu.

Etapy wprowadzenia nowego produktu pod kontrolą

Autodesk Fusion 360 Manage umożliwia wprowadzanie nowych produktów na rynek zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i funkcjonalności. Ten system nadzoruje każdy etap w procesie wprowadzania nowego produktu (NPI – New Product Introduction), umożliwiając śledzenie postępów w czasie rzeczywistym oraz sprawdzanie realizacji przydzielonych zadań, ich terminowości i kosztów. Zarządzanie portfelem produktów, zarówno nowymi, jak i już istniejącymi, w ramach systemu PLM zapewnia uproszczony dostęp do kompletnych informacji o produkcie dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym dla działów sprzedaży i marketingu.

Zarządzanie listami materiałowymi

Zarządzanie listami materiałowymi (BOM) za pośrednictwem Autodesk Fusion 360 Manage to efektywniejsze wykorzystanie dostępnych danych. Dzięki integracji z Vault Professional (PDM), zatwierdzone listy materiałowe inżynierskie (EBOM) automatycznie przenoszone są do systemu PLM, stanowiąc podstawę dla listy materiałowej produkcyjnej (MBOM). Łatwe i szybkie wyszukiwanie produktów w jednym scentralizowanym systemie gwarantuje najbardziej aktualne i precyzyjne wytyczne dotyczące planowania produkcji. Porównywanie zmian oraz kosztów w BOM na bieżącej bazie, a także monitorowanie terminów produkcji i dostaw, pozwala na skuteczne utrzymanie kontroli nad harmonogramem i kosztami.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Dzięki zarządzaniu łańcuchem dostaw w ramach systemu PLM, można w dowolnym miejscu i czasie uzyskać niezbędne informacje dotyczące zaopatrzenia produkcji. Monitorowanie procesu dostaw oraz pełna historia współpracy zapewniają dostęp do statystyk dotyczących niezawodności poszczególnych dostawców, co pozwala na wybranie najlepszej oferty.

Zarządzanie zmianą i jakością

Proces zarządzania zmianą w Autodesk Fusion 360 Manage inicjowany jest poprzez sugestie poprawek w kolejnej rewizji produktu, notatki o wykrytych błędach w produkcji lub potrzebie przeprojektowania związanej z aspektami bezpieczeństwa lub funkcjonalności. Bez względu na to, gdzie ten proces się rozpoczyna – czy to w dziale produkcji, serwisu czy montażu – zgłoszenia są monitorowane w systemie PLM aż do skutecznego ich zakończenia. Zarządzanie jakością produktu jest prowadzone poprzez kontrolę i audyty, stanowiąc ściśle zamknięty cykl powiązany z procesami zmian.

Zintegrowane dane kluczem do lepszej współpracy

Autodesk Fusion 360 Manage, zaawansowany system PLM, gwarantuje ciągłość przepływu informacji w procesach związanych z zarządzaniem portfelem produktów, wprowadzaniem nowych produktów na rynek, zarządzaniem listami materiałowymi (BOM), łańcuchem dostaw, zarządzaniem zmianą oraz jakością. Ponadto, system obsługuje wiele innych standardowych procesów, takich jak zarządzanie częściami zamiennymi, szkoleniami czy audytami jakościowymi. Firma Arkance Systems Poland oferuje wszechstronną pomoc w procesie transformacji cyfrowej poprzez kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu PLM.

Autor artykułu

Maciej Stawowski Specjalista ds. rozwiązań dla przemysłu, Arkance Systems Poland

Maciej Stawowski

Specjalista ds. rozwiązań dla przemysłu, Arkance Systems Poland

W Arkance Systems Poland odpowiedzialny za realizację usług dla branży mechanicznej. Specjalizuje się w systemach CAD / CAM / CAE oraz PDM. Tytuł inżyniera mechatroniki, a także mgr inż. automatyki i robotyki uzyskał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Posiada doświadczenie inżynierskie w zakresie: projektowania maszyn i urządzeń w różnorodnych środowiskach CAD, automatyki i sterowania, wytwarzania z użyciem specjalistycznych maszyn, takich jak obrabiarki, prasy krawędziowe, wycinarki plazmowe oraz wdrażania nowych technologii, m.in. drukowania 3D. Z powodzeniem zrealizował wiele projektów dla działów konstrukcyjnych, badań i rozwoju, produkcyjnych czy utrzymania ruchu.

Pozostałe aktualności z serii:

Masowa personalizacja

Elastyczna produkcja

Wrażenie klienta

cyfrowa współpraca