Autodesk Inventor 2025 - co warto wiedzieć o nowej wersji?


Sprawdź

26.03.2024

W tegorocznej wersji Inventor 2025 pojawiło się kilka nowych funkcjonalności, o których chcemy wspomnieć. Autodesk Inventor to nie tylko narzędzie, to ekosystem, który stale ewoluuje, aby sprostać wymaganiom dynamicznego środowiska projektowania. Jako doświadczeni użytkownicy, zawsze podążamy za najnowszymi trendami i technologiami, które pomagają nam realizować nasze projekty w sposób jeszcze bardziej efektywny i innowacyjny. Zapraszamy do zagłębienia się w świat innowacji i inspiracji, który oferuje nam najnowsza wersja Autodesk Inventor.

Złożenie
Części
Szkice
Rysunki
Ogólne
Wydajność
Współpraca

Złożenia

 • Środowisko prezentacji: Została dodana możliwość zastąpienia modelu źródłowego w środowisku prezentacji. Istnieje również opcja zamiany stanu modelu.
SRODOWISKO_PREZENTACJI_ZLOZENIA_Inventor2025
 • Symbol spoiny 3D: Symbole spoin w 3D można teraz z łatwością tworzyć wybierając istniejące elementy spoin.
 • Uproszczenia: Komponenty mogą być zastąpione prostym cylindrem.
 • Połączenia śrubowe: Podczas tworzenia połączenia śrubowego użytkownik ma możliwość wyboru istniejącego w złożeniu szyku kołowego lub prostokątnego.

Części

 • Konstrukcje blachowe: Polecenia w środowisku konstrukcji blachowych zostały odświeżone w kierunku ujednolicenia interfejsu z innymi środowiskami. Okna dialogowe zostały zastąpione przez panele.
KONSTRUKCJE_BLACHOWE_CZESCI_Inventor2025
 • Szyki: Wprowadzona została funkcja obwiedni szyku, która po wskazaniu ogranicza ilość wystąpień powielanych elementów tylko do wewnętrznego obszaru tej granicy lub wybranej powierzchni.
SZYKI_CZESCI_Inventor2025
 • Wykończenie
 1. Sposób wskazywania powierzchni i brył został ulepszony przez rozróżnienie cech uwzględnionych w zaznaczeniu i wyłączonych z zaznaczenia. Przyspiesza to proces wskazywania właściwych powierzchni i brył do nadania wykończenia – malowania, chropowatości, obróbki, powłoki.
WYKONCZENIE_CZESCI_Inventor2025
 1. Dodano również filtr priorytetu wyboru: powierzchnia lub bryła.
filtr_priorytetu_Inventor2025
 1. Operacje wykończenia oraz ich parametry są możliwe do uwzględnienia podczas tworzenia komponentu pochodnego.
Operacje wykończenia oraz ich parametry są możliwe do uwzględnienia podczas tworzenia komponentu pochodnego.
 1. Nieużywane parametry operacji Wykończenia mogą zostać wyłączone lub usunięte.
Nieużywane parametry operacji Wykończenia mogą zostać wyłączone lub usunięte
 • Uproszczenie komponent pochodny: Tworząc komponent pochodny użytkownik zyskał możliwość wyprowadzenia części w sposób uproszczony z użyciem cylindra ograniczającego. Reprezentacja w formie uproszczonego walca zostanie zaktualizowana w przypadku zmian części bazowej.
Uproszczenie komponent pochodny
 • Otwory: Zarówno w częściach, jak i złożeniach można teraz używać 3 nowych typów punktów wiercenia (płaski W, kąt V, kąt Y) podczas tworzenia otworów. Typ Kąt Y tworzy punkt wiercenia, który jest częścią parametru głębokości otworu. Typ Flat W tworzy płaski punkt wiercenia, ale w opisach 2D i 3D narzędzie będzie używane zgodnie z normą ISO.
otwory inventor 2025
otwory w inventor 2025
 • Ustawienia wstępne w opisach 3D: W uwagach ogólnych opisów 3D zostały dodane ustawienia wstępne.
Ustawienia wstępne w opisach 3D

Szkice

 • Szyki: Podobnie jak w szykach operacji 3D, szyki w szkicu 2D zostały ulepszone o funkcję obwiedni. Użytkownik może zdecydować, które elementy wewnątrz jakiej granicy będą utworzone jako kolejne wystąpienia powielanego obiektu.
szyki-szkice
szyki szkice Inventor 2025
 • Tekst w formie geometrii: Została dodana możliwość użycia właściwości iProperties jako tekstu geometrii w szkicach części.
tekst w formie geometrii

Rysunki

 • Ustawienia wstępne tekstu: Użytkownik ma możliwość użycia ustawień wstępnych w oknie formatowania tekstu, podobnie jak zostało to zaimplementowane do innych poleceń.
 • Chmurka rewizji: Możliwości edycji istniejącej chmurki rewizji zostały rozszerzone.
 • Kolor wypełniania wymiaru: Dla wymiarów rysunkowych dodano nową opcję „wypełnienie tła”, poprawiającą czytelność rysunków.
kolor wypełnienia wymiaru
 • Właściwości listy części: Do okna dialogowego formatowania tekstu dodano możliwość użycia właściwości listy części.
właściwości listy
 • Ukrywanie linii promienia i średnicy: Do wymiarów średnicy i promienia dodano nową opcję, która pozwala ukryć linię pomocniczą.
ukrywanie linii promienia
 • Linie przerwania w widokach przyciętych: Edytor stylów i standardów został rozszerzony o ustawienia linii przerwania w widokach przyciętych.
linie przerwania w widokach
 • Symbol łuku w wymiarach: Symbol łuku zgodny z normą ISO 129-1:2018 został dodany do opcji wymiarowania.
symbol łuku w promieniach
 • Indeks rewizji: Użytkownik ma możliwość określenia domyślnej numeracji (alfa lub numerycznej) z poziomu szablonu rysunku. Do edytora standardów dodano nową opcję „Domyślne ustawienia indeksu rewizji”.
indeks rewizji
 • Symbol przejścia: Został dodany nowy symbol przejścia zgodny z normą ISO 21204:2020.
 • Łączenie komórek: Wprowadzono opcję scal komórki w tabelach inventor.

Ogólne

 • Grafika: Wstępne wyróżnienie komponentu podświetla komponent w całości, nawet jeżeli jest on umieszczony wewnątrz innych komponentów.
grafika
 • Wyświetlenie w kolorach: Została dodana opcja tymczasowego wyświetlenia komponentów w różnych, unikalnych kolorach w celu lepszej analizy zespołu.
wyswietlanie w kolorach
 • Podwyższenie wymiarów: Wybrane istniejące wymiary szkicu 2D lub operacji 3D mogą zostać przekształcone w opisy 3D.
podwyższenie wymiarów
 • Pokrycie bitmapą i widoki udostępnione: Na tej samej powierzchni można umieścić wiele naklejek. Ich kolejność w przeglądarce modelu zdecyduje o tym, która będzie na wierzchu. Nadpisania wyglądów nie mają wpływu na wyświetlanie naklejek. Widoki udostępnione obsługują naklejki.
pokrycie bitmapa
 • iLogic: Dodano nowe zdarzenie wyzwalające reguły iLogic – Przed wpisaniem do Vault, nowe przykłady kodu do kontroli stanów modelu, możliwość wskazania obrazu przycisku na wstążce w przypadku reguł iLogic, opcja „Sprawdź reguły pod kątem złośliwego kodu” jest teraz domyślnie zaznaczona po instalacji.
ilogic
ilogic 2
ilogic 3
ilogic 4

Wydajność

Poprawiono wydajność w obszarach:

 1. Adaptacyjności w złożeniach
 2. Otwierania i zamykania złożeń i rysunków
 3. Edycji komponentów w kontekście złożenia
 4. Tworzenia i przełączania stanów modelu
 5. Generatora ram
 6. Komponentu pochodnego
 7. Aktualizacji złożenia
 8. Wyszukiwania w przeglądarce złożenia
 9. Zapisywania
 10. Naklejek dla złożenia

Stworzono dodatek, który ma za zadanie pomóc w określeniu potencjalnych problemów z wydajnością. Dostęp do narzędzia jest zarządzany poprzez Menedżer dodatków w Inventor.

wydajność Inventor 2025

Współpraca

 • Import IFC do Inventor: Program Inventor zyskał możliwość importowania plików IFC. Użytkownik kontroluje jaka zawartość jest importowana.
Współpraca Inventor
 • Wybór wersji Revit: Podczas tworzenia uproszczonych plików dla BIM użytkownik ma możliwość wyboru wersji Revit, w której powstanie plik RVT / RFA.
wybór wersji Revit
Wybór wersji Revit2