6 ulepszeń dotyczących środowiska modelowania części w Inventor 2024.1


Co warto wiedzieć?

20.07.2023

Od opublikowania przez Autodesk wersji Inventor 2024 minęło już trochę czasu. Dziś jednak skupimy się na pokazaniu 6 nowych funkcji dotyczących środowiska modelowania części, które pojawiły się w Inventor 2024.1. Poznaj te nowości i podnieś efektywność swojej pracy już dzisiaj!

1. Źródłowe elementy konstrukcyjne

Teraz rozpoznawane i wypełniane są niestandardowe nazwy przypisane do źródłowych elementów konstrukcyjnych za pomocą różnych okien dialogowych, takich jak: Odbij, Utwórz komponenty, Utwórz część, Szyk prostokątny i kołowy oraz Część pochodna.

źródłowe elementy konstrukcyjne

2. Opisy 3D lub wymiarowanie oparte na modelu

Podczas tworzenia opisów 3D (3DA) dokonano zmiany nazwy opcji w menu kontekstowym, umożliwiającej zmianę płaszczyzny opisu. Obecnie nazywa się ona “Zmień na następną potencjalną płaszczyznę“, zastępując wcześniejszą nazwę “Wybierz następną potencjalną płaszczyznę”.

Opisy 3D lub wymiarowanie oparte na modelu

Przeniesiono elementy menu kontekstowego

W nowej wersji, położenie elementów menu kontekstowego związanych z edycją opisu 3D zawierającego linię odniesienia zostało przeniesione. Teraz, podczas edycji takiego opisu, można kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie “Dodaj wierzchołek” lub “Usuń wierzchołek“, aby zmienić wygląd linii odniesienia.

Przeniesiono elementy menu kontekstowego

Uwaga dotycząca ogólnej tolerancji profilu powierzchni

W węźle przeglądarki opisu istnieje możliwość edycji wartości opisu poprzez dwukrotne kliknięcie. Ponadto, menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zawiera opcję “Edytuj“, umożliwiającą wykonanie tego samego działania.

Uwaga dotycząca ogólnej tolerancji profilu powierzchni

3. Usuń powierzchnię

Teraz stan ostatniego użycia opcji “Napraw pozostałe powierzchnie” jest zapamiętywany, nawet w przypadku anulowania okna dialogowego. Po jednokrotnym wybraniu, opcja ta zostaje zachowana. Domyślne ustawienie jest odznaczone.

Usuń powierzchnię

4. Udoskonalenie dotyczące przeciągnięcia

Podczas korzystania z polecenia “Przeciągnięcie”, teraz można zachować widoczność szkicu ścieżki w trakcie tworzenia segmentu przeciągnięcia za pomocą polecenia “Zastosuj“. W panelu właściwości “Przeciągnięcie”, w menu ustawień zaawansowanych, należy wybrać opcję “Pozostaw szkic widoczny po naciśnięciu (+)“.

Udoskonalenie dotyczące przeciągnięcia

5. Eksport elementu znacznika

W trakcie wykorzystywania polecenia “Eksportuj powierzchnię jako” do eksportowania powierzchni z elementami znaczników do pliku DXF, ustawienia warstwy “Styl znacznika” są teraz zachowywane w tym pliku DXF.

Eksport elementu znacznika

6. Udoskonalenia funkcji Wykończenie

Pipeta właściwości

Nowa funkcja pipety właściwości umożliwia ponowne wykorzystanie ustawień z istniejących wykończeń poprzez ich wybór w scenie lub w przeglądarce. Warto zauważyć, że możliwe jest wybranie tylko wykończenia z tego samego komponentu. Aby skorzystać z tego polecenia, należy upewnić się, że ustawienia wstępne są dostępne.

pipeta właściwości

Eksportuj wszystkie parametry

W Autodesk Inventor 2024.1 istnieje łatwiejszy sposób na jednoczesne wyeksportowanie wszystkich parametrów wykończenia. Dodano pole wyboru “Eksportuj wszystkie parametry zakończenia” w sekcji “Właściwości zaawansowane” panelu właściwości. Gdy opcja ta jest zaznaczona, automatycznie wybierane są wszystkie parametry wykończenia do eksportu do iProperties użytkownika.

Eksportuj wszystkie parametry

Obsługa komponentów iComponent

Teraz, przy użyciu procesów roboczych tworzenia, możliwe jest przechwycenie parametrów elementu wykończenia w części iPart i/lub zespole iAssembly.

Obsługa komponentów iComponent

Błędy pliku źródłowego Wykończenia lub nieprawidłowy plik

Jeśli plik źródłowy wykończeń (Finish.xml) zawiera błędy, jest nieprawidłowy lub w ogóle go nie ma, pojawi się komunikat o błędzie, a będziesz mógł edytować lub stosować tylko typy wykończenia istniejące w już istniejącym wykończeniu. Nie będzie możliwe zastosowanie innych typów wykończenia. Niemniej jednak, narzędzia Pipeta właściwości można nadal użyć do ponownego wykorzystania ustawień z istniejących wykończeń.

Ulepszono listę komponentów w oknie dialogowym Formatuj tekst

W poprzedniej wersji, lista rozwijana “Parametry wykończenia” w oknie dialogowym “Formatowanie tekstu” mogła być bardzo długa. Teraz jednak wyświetlane są tylko te komponenty, które zawierają elementy wykończenia.

Inventor 2024.1 umożliwia większą kontrolę, efektywność i precyzję w projektach. Dzięki tym 6 ulepszeniom, możemy odkryć nowe możliwości, realizować bardziej złożone projekty i osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Przekonaj się sam o potencjale, jaki kryje się w tej najnowszej wersji Inventora i dołącz do naszej społeczności projektantów, którzy zmieniają świat dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom. A jeśli chcesz poznać środowisko Autodesk Inventor jeszcze lepiej, zapisz się na jedno z naszych certyfikowanych szkoleń w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Arkance Systems Poland.