Inventor Professional

Autodesk Inventor Professional jest systemem 3D do projektowania mechanicznego o wysokiej wydajności. Program przeznaczony jest dla konstruktorów i inżynierów mechaników, którzy chcą zredukować czas projektowania, wprowadzić na rynek lepsze produkty w krótszym czasie oraz utrzymać swoją przewagę konkurencyjną.

Ten zaawansowany modelator bryłowy, służy do zamodelowania projektowanego urządzenia jako modelu 3D. A następnie wygenerowanie na podstawie modelu rysunków złożeniowych, wykonawczych, eksplodujących, ofertowych, poglądowych i innych.

Wszystkie zmiany wprowadzone w modelu zostaną automatycznie uwzględnione na wszystkich rysunkach płaskich. Program pozwala na stworzenie własnych bibliotek parametrycznych części, które są unikalne dla danej firmy i powszechnie przez nią używane w projektach.

Jakie korzyści i możliwości oferuje Autodesk Inventor?

Tworząc projekt w Autodesk Inventor Professional, konstruktor przede wszystkim koncentruje się na zbudowaniu kompletnego modelu 3D projektowanego urządzenia. Gdy model jest już gotowy i zatwierdzony, program Inventor Professional pomaga w tworzeniu płaskiej dokumentacji rysunkowej projektu, wykonując automatycznie rzuty rysunkowe, przekroje, tworząc listę części, numery pozycji, itp. Pracując z Inventorem większość czasu przeznaczonego na przygotowanie projektu jest wykorzystana na działania twórcze, koncepcyjne, sprawdzające, a nie na kreślenie rysunków. Co więcej, jakiekolwiek zmiany wykonane w modelu 3D są automatycznie przenoszone na dokumentację płaską.

Autodesk Inventor Professional standardowo posiada wszystkie narzędzie niezbędne do tego, aby poprawnie wykonać każdy projekt w branży elektromaszynowej. Program pozwala uniknąć wielu błędów projektowych oraz sprawdzenie większej liczby koncepcji. Efekt? Zaprojektowanie lepszych produktów i skrócenie czasu wprowadzenia ich na rynek.

Inventor – narzędzia

W skład programu Autodesk Inventor Professional wchodzą narzędzia do modelowania pojedynczych części, narzędzia do budowania zespołów, moduł do tworzenia prezentacji, menedżer rysunków do tworzenia płaskiej dokumentacji rysunkowej, wyspecjalizowane narzędzia do projektowania części z blach oraz części spawanych, a także biblioteki normaliów i profili stalowych zgodne z wieloma standardami.

Idealny do pracy z bardzo dużymi zespołami

Autodesk Inventor optymalizuje wszystkie procesy w obsłudze dużych projektów. Co więcej, praca z dużym zespołem przebiega według tych samych zasad (i tak samo sprawnie), co praca z małym zespołem. Program wykorzystuje segmentową bazę danych, która szybko przeprowadza operacje wczytania i usuwania z pamięci danych projektowych.

Technika modelowania parametrycznego

Parametryzacja zapewnia pełną kontrolę wymiarową nad projektowanym kształtem. Z kolei adaptacyjność pozwala sprawnie i szybko projektować części w odniesieniu do istniejących już elementów. Proces uwzględnia sposób, w jaki nowa część ma być dopasowana do reszty, bez potrzeby analizy parametrów i wymiarów. Co więcej, Autodesk Inventor dostosowuje wymiary części do narzuconych warunków dopasowania.

Projektowanie części z blach oraz konstrukcji spawanych

Tworząc część z blachy, mamy pełen zestaw funkcji, które są specyficzne dla takich projektów oraz narzędzie do tworzenia rozwinięć części z blachy. Moduł konstrukcji spawanych udostępnia tryby działania polegające na przygotowaniu zestawu do zespawania, spawaniu oraz obróbce po spawaniu. Program wykonuje kompletną dokumentację projektu, zawierającą rzuty prostokątne, izometryczne, przekroje, wyrwania, przerwania i inne oraz parametryczną listę części i numeratory pozycji.

Silnie rozbudowane możliwości graficzne

Dzięki zastosowaniu unikalnej techniki graficznej projekty wyglądają efektownie i realistycznie. Inventor posiada szereg możliwości do zaprezentowania tworzonego projektu, łącznie z pokazaniem ruchu mechanizmu, sposobu montażu, itp. Wbudowane narzędzia do analizy kolizji oraz kontaktu pozwalają konstruktorowi na sprawne odszukanie miejsc kolizji i realistyczne zasymulowanie działania mechanizmu.

Przewody i instalacje rurowe (Tube & Piping)

Aplikacja Tube & Piping przyspiesza projektowanie instalacji rurowych. Moduł zawiera narzędzia do prowadzenia przebiegu instalacji wodnych, olejowych, powietrznych czy innych w przestrzeni 3D. Program automatycznie wstawia elementy armatury i tworzy segmenty instalacji. Aplikacja Tube & Piping jest zaopatrzona w obszerną bibliotekę elementów armatury, zgodnych ze standardami ISO, ANSI, DIN i JIS. Pełna integracja aplikacji z narzędziami programu Inventor automatyzuje tworzenie dokumentacji rysunkowej projektu, który zawiera instalacje rurowe.

Kable i wiązki elektryczne (Cable and Harness)

Najważniejszym zadaniem narzędzia jest przyspieszenie projektowania. To wynika z zastosowania połączeń elektrycznych występujących w urządzeniu oraz zaprojektowania wiązek przewodów na modelu wirtualnym, zamiast na prototypie fizycznym i utworzenie określonych list oraz raportów zgodnych z oczekiwaniami działów przygotowania produkcji. Moduł do projektowania wiązek przewodów elektrycznych pozwala zdefiniować części elektryczne wyposażone w punkty przyłączeniowe oraz przewody, a następnie połączenie tych punktów wybranymi przewodami. Dalej, program umieszcza wybrane przewody w zdefiniowanej wcześniej wiązce, co powoduje automatyczne określenie średnicy wiązki oraz wyliczenie długości poszczególnych przewodów. Na koniec, Autodesk Inventor generuje listy przewodów wraz z długościami i oznaczeniami połączeń.

Analiza MES (Stress Analysis)

Konstruktorzy, podczas projektowania części mechanicznych, często zadają sobie pytanie: czy część, którą właśnie zaprojektowaliśmy, wytrzyma obciążenia, jakie pojawią się podczas normalnej pracy urządzenia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, firma Autodesk wyposażyła pakiet Inventor Professional w zintegrowane narzędzie do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych z zastosowaniem metody elementów skończonych.
Moduł obliczeniowy MES został udostępniony przez firmę ANSYS, która jest wiodącym dostawcą rozwiązań do obliczeń z użyciem MES. Możliwości narzędzia koncentrują się na obliczeniach z zakresu statyki liniowej oraz obejmują analizę naprężeń i drgań własnych pojedynczych części bryłowych. Projektując moduł obliczeniowy, zintegrowany z systemem CAD skoncentrowano się na tym, aby sposób obsługi narzędzia CAE był prosty i intuicyjny. Dzięki osadzeniu programu obliczeniowego w dobrze znanym środowisku projektowym konstruktor mechanik (również niebędący ekspertem CAE) jest w stanie bardzo szybko wykonać obliczenia sprawdzające i wprowadzić poprawki.

Analiza dynamiczna i kinematyczna (Dynamic Simulation)

Moduł Dynamic Simulation przeprowadza kinematyczną i dynamiczną analizę działania mechanizmów. W tym module konstruktor określa, jakie siły, prędkości i przyspieszenia działają na komponenty pracującego złożenia. Do określenia relacji pomiędzy współpracującymi komponentami można wykorzystać paletę dynamicznych wiązań ruchu oraz dodać elementy sprężyste i tłumiące, a także zdefiniować współczynnik tarcia w każdym wiązaniu.

Do określenia warunków wymuszenia warto zastosować także funkcje czasu utworzone w specjalnym edytorze. Aby zrozumieć istotę zjawisk kinematycznych, program pokazuje symulację w postaci wizualizacji 3D bezpośrednio na modelu analizowanego zespołu. Wynik analizy dynamicznej może być przedstawiony w postaci wykresu ruchu ilustrującego, jak zmienia się siła czy przyspieszenie w całym cyklu operacyjnym. Układ działających w danej chwili sił może być od razu wykorzystany do przeprowadzenia analizy naprężeń i odkształceń części w module MES pakietu Professional. Efekt? Konstruktor nie musi ponownie definiować warunków obciążenia do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.

IDF Import

Narzędzia do importu plików w formacie IDF pozwalają na wprowadzenie do projektu mechanicznego modeli płytek elektronicznych obwodów drukowanych, zaprojektowanych w oprogramowaniu z serii PCB. Model 3D obwodu drukowanego może być w Inventorze wykorzystany do określenia np. otworów montażowych, zaprojektowania przestrzenie do zamontowania płytki, sprawdzenia kolizji z mechanicznymi elementami urządzenia, itp.

Dokumenty w 3D

Obecnie Inventor umożliwia integrację MBD bezpośrednio z procesem roboczym użytkownika. Dzięki temu użytkownik znajdzie w oprogramowaniu rozwiązania do wymiarowania i tolerancji geometrycznych (GD&T), które przyłączają informacje produkcyjne bezpośrednio do modelu 3D. Używanie tych danych w rysunkach 2D, plikach PDF 3D bądź w kolejnych etapach produkcji, przyspiesza realizację projektów produkcyjnych. Nie ma potrzeby zamawiania dodatkowego modułu — MBD jest elementem każdej subskrypcji Inventor.

Skomponuj swoją ofertę

Subskrypcja

Szkolenia

x
x
x
x
x
x
x

Arkance Systems — autoryzowane centrum szkoleniowe — oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania naszych rozwiązań programowych. Dowiedz się więcej

Usługi

x
x
x
x
x
x
x
x

Wsparcie zarządzania zmianą, szkolenia, delegowanie ekspertów technicznych: szereg usług, które pomogą Ci w łatwym przyjęciu BIM. Usługi

Być może zainteresują Cię również następujące rozwiązania

Oprogramowanie

Przygotuj ofertę

Szkolenia

Usługi

  Zapytaj o produkt

  Powrót

  Wypełnij formularz kontaktowy.


  Twoja kompozycja

  Administratorem danych osobowych jest Arkance Systems – zapoznaj się z naszą polityką prywatności.*

  * To pole jest obowiązkowe

  Close