Plateia

Oprogramowanie do projektowania i modernizacji dróg zgodne z BIM.
Plateia jest profesjonalnym, zgodnym z BIM, programem przeznaczonym do projektowania i modernizacji dróg. Oferuje narzędzia do projektowania osi i niwelet, szczegółowego projektowania i edycji przekrojów poprzecznych, obliczeń przechyłek, projektowania skrzyżowań i rond, modelowania 3D i tworzenia dokumentacji technicznej. Dzięki elastycznemu i dynamicznemu modelowi danych Plateia wspiera procesy i standardy BIM. Starannie zaprojektowany interfejs użytkownika i przepływ pracy są spójne z praktyką inżynierską projektantów dróg. To sprawia, że Plateia jest łatwa w nauce i obsłudze.

 

Plateia znajduje zastosowanie w rozmaitych projektach:

 • projektowanie dróg i ulic wszystkich kategorii;
 • projektowanie skrzyżowań i rond;
 • projektowanie węzłów drogowych;
 • projektowanie obiektów mostowych i tuneli;
 • modernizacja dróg i ulic.

Plateia_CGSLabs

Plateia jest przygotowana do szybkiego i łatwego zintegrowania z procesami BIM

Tworzenie trójwymiarowych modeli dróg, dołączanie dodatkowych informacji i szybkie przeniesienie projektu do AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infraworks lub Autodesk Navisworks. Model drogi z programu Plateia jest gotowy do integracji danych IFC.

Przygotuj swoją ofertę

Subskrypcja

Szkolenia

x
x

Arkance Systems – zatwierdzone centrum szkoleniowe – oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania naszych rozwiązań programowych – dowiedz się więcej.

Usługi

x
x

Wsparcie w zarządzaniu zmianą, szkolenia, delegowanie ekspertów technicznych: szereg usług, które pomogą Ci łatwo przyjąć BIM. Usługi.

Dynamiczny model danych

Plateia została zaprojektowana tak, aby wszystkie dane znajdowały się wewnątrz pliku .dwg umożliwiając tym samym szybką aktualizację geometrii i wymianę danych zawartych w rozwiązaniach marki CGS oraz Autodesk. Możliwa jest też wymiana danych z LandXML, OKSTRA, REB i Civil 3D. Dynamiczne aktualizacje wszystkich zmian geometrycznych lub parametrów projektowych są obsługiwane w obrębie jednego lub wielu rysunków z osobnymi: planem sytuacyjnym/profilem i przekrojami.

Wsparcie dużych projektów

Plateia z łatwością obsługuje duże projekty o bardzo długich osiach i tysiącach przekrojów. Projekty nie są ograniczone pod względem wielkości. Wydajność programu nie jest ograniczona podczas pracy na dużych projektach z wieloma osiami, profilami i przekrojami. Przekroje zapewniają wysoki poziom detali z opcjami synchronizacji na żądanie, dużą szybkość przetwarzania i spójność danych.

Możliwości współpracy

Duże projekty drogowe mogą być efektywnie podzielone między wielu członków zespołu mogących pracować jednocześnie. Projekty mogą być wykonywane na jednym rysunku lub podzielone na mniejsze części z wydzielonymi planami sytuacyjnymi, profilami i przekrojami.

Plateia

Języki i specyfika krajowa

Plateia jest dostępna w polskiej wersji językowej oraz wspiera polskie standardy projektowe. Użytkownicy mogą również korzystać z innych wersji językowych oprogramowania w przypadku konieczności pracy dla zagranicznych kontrahentów.

Wspierane platformy

Plateia działa na AutoCAD (z wyjątkiem AutoCAD LT), AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D w wersjach 2018 – 2024 oraz na BricsCAD Pro, BIM i Ultimate V21-V23.

Cyfrowe modelowanie terenu

Narzędzie do tworzenia powierzchni służy do szczegółowego cyfrowego modelowania terenu (DTM) na podstawie pomiarów geodezyjnych lub innych danych wejściowych:  danych z tachimetrów, punktów, linii nieciągłości oraz bloków. Daje to możliwość korzystania z programu Plateia wraz z AutoCAD oraz BricsCAD.

Skarpy

Przez tworzenie skomplikowanych skarp z wieloma warunkami wykopów i nasypów użytkownicy mogą realizować różne scenariusze i wymagania geometrii dla wszystkich rodzajów projektów drogowych, od prostych pojedynczych dróg po skomplikowane złożone węzły autostradowe i skrzyżowania. Ponadto tworzenie zbiorników, parkingów, dróg, kanałów rzek i innych obiektów jest łatwiejsze i szybsze ze skarpowaniem CGS.

Narzędzia do projektowania geometrii dróg

Plateia dostarcza zestaw narzędzi do kreślenia i edycji  zaawansowanej geometrii poziomej i pionowej. Oferują one projektowanie według wierzchołków, elementów ustalonych i swobodnych, zamianę polilinii oraz tworzenie najlepiej dopasowanej osi do danych pomiarowych istniejącej drogi. Różnorodne etykietowanie wytyczonych osi, raporty i opcje eksportu danych zapewniają elastyczność niezbędną do spełnienia szerokiego zakresu wymagań użytkowników.

Skrzyżowania i ronda

Zautomatyzowany projekt skrzyżowań i rond jest oparty o geometrię drogi określoną przez oś, profil i przechyłkę. Funkcja skrzyżowań 3D automatycznie dostosowuje niweletę drogi podrzędnej i parametry przechyłki z odpowiadającymi wyłukowaniami. Zautomatyzowany proces projektowy daje w wyniku szczegółową geometrię skrzyżowania 3D dla kształtu typu X lub T. Użytkownik może dodatkowo wesprzeć się trybem skarpowania z różnymi parametrami w celu dostosowania geometrii skrzyżowania 3D, a następnie użyć opcji automatycznej aktualizacji, kiedy zmienia się geometria osi drogi.

Powierzchnie 3D i model bryłowy

Trójwymiarowe modele dróg mogą być tworzone jako trójwymiarowe powierzchnie lub jako modele bryłowe. Model trójwymiarowej powierzchni drogi może być generowany automatycznie z geometrii przekrojów drogi i modelu terenu albo może być budowany dzięki funkcji skarpowania. Model bryłowy 3D jest tworzony na bazie wieloboków na przekrojach poprzecznych, gdzie materiały i objętości mogą być definiowane jako dane dodatkowe. Program wspomaga także tworzenie tuneli, mostów i innych obiektów inżynierskich. Obiekty bryłowe mogą powstawać wzdłuż łuków i krzywych przejściowych. Wszystkie utworzone bryły zawierające dane zewnętrzne mogą zostać wyeksportowane do Autodesk InfraWorks, Navisworks, a potem wykorzystane w procesach BIM.

Projektowanie i edycja przekrojów poprzecznych

Plateia umożliwia projektowanie i edycję przekrojów drogowych w dużym stopniu szczegółowości bez żadnych ograniczeń geometrycznych. Dodawanie wielu osi do pojedynczego przekroju daje użytkownikowi pełną kontrolę nad zależnościami geometrycznymi pomiędzy różnymi drogami oraz drogami i innymi obiektami wymaganymi przez specyfikę projektu.

Przedmiary ilościowe

Plateia liczy materiałowe przedmiary ilościowe i posiada opcje łączące te obliczenia z definiowanymi przez użytkownika listami materiałowymi. To daje możliwość połączenia materiałów zdefiniowanych w rysunku z bazą danych materiałów oprogramowania do kosztorysowania, wspierając cyfrowy transfer danych i szybką rekalkulację kosztów po zmianach w projekcie.

Modernizacja dróg i ulic

Funkcjonalność modernizacji dróg oferuje potężne narzędzia do analizy regresji zapewniające najlepsze dopasowanie i tworzenie profili na podstawie danych pomiarowych osi lub krawędzi drogi. Daje to szczegółowy widok na profilu istniejących i nowych rzędnych drogi wraz z obliczeniami ilości materiału dla frezu oraz nakładki.

Przejrzyj nasze broszury

CGS Plateia

Broszura produktowa Pobierz naszą ulotkę już teraz i odkryj narzędzie do projektowania infrastruktury drogowej - CGS Plateia. Ten zaawansowany program umożliwi Ci tworzenie precyzyjnych projektów dróg, chodników, ronda i wielu innych elementów infrastruktury.

Być może zainteresują Cię również następujące rozwiązania

Oprogramowanie

Przygotuj ofertę

Szkolenia

Usługi

  Zapytaj o produkt

  Powrót

  Wypełnij formularz kontaktowy.


  Twoja kompozycja

  Administratorem danych osobowych jest Arkance Systems – zapoznaj się z naszą polityką prywatności.*

  * To pole jest obowiązkowe

  Close