Smart Assemblies

Automatyczne generowanie rysunków warsztatowych w Revit z odpowiednimi widokami i wymiarami

Dla metalu, drewna, betonu prefabrykowanego i innych projektów konstrukcyjnych.

Funkcja Smart Assemblies przyspiesza tworzenie dokumentacji zespołu (Assembly) w programie Revit. Wtyczka tworzy widoki, wymiary oparte na regułach i arkusze montażowe wymagane dla kombinacji elementów konstrukcyjnych i architektonicznych. Smart Assemblies pokonuje ograniczenia funkcjonalności programu Revit, dzięki czemu producenci i pracownicy na miejscu mogą łatwo generować rysunki warsztatowe.

Smart Assemblies

Smart Assemblies tworzy nie tylko zespoły i odpowiadające im widoki z wybranych elementów konstrukcyjnych, ale również automatycznie generuje wymiary w widokach według wcześniej zdefiniowanych reguł.

Smart Assemblies łączy wiele hostowanych lub zagnieżdżonych elementów betonowych i stalowych w jedną całość i automatycznie generuje rysunki warsztatowe z wymaganymi widokami i przekrojami, odpowiednimi wymiarami, uwagami tekstowymi i harmonogramami zgodnie z regułami zdefiniowanymi przez użytkownika w konfiguracji rysunku warsztatowego. Aktualizuje również istniejące rysunki warsztatowe w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w projekcie.

Smart Assemblies tworzy nie tylko zespoły i odpowiadające im widoki z wybranych elementów konstrukcyjnych, ale również automatycznie generuje wymiary w widokach według wcześniej zdefiniowanych reguł.

 

Zaawansowane funkcje: 

Wydajność

 • Automatycznie dodaje wszystkie elementy hosta do zespołu
 • Wykorzystuje konfiguracje zamiast odtwórczej, powtarzalnej pracy
 • Tworzy widoki z zastosowaniem różnych szablonów automatycznie
 • Automatycznie tworzy różne harmonogramy zgodnie z szablonami harmonogramów
 • Automatycznie tworzy wymiary z notatkami w wybranych widokach
 • Automatycznie umieszcza widoki na arkuszach
 • Możliwość tworzenia wielu zestawów z określonymi konfiguracjami za pomocą jednego kliknięcia

Zarządzanie

 • Sprawdzanie statusu, aktualizacja, edycja i zmiana konfiguracji wymiarowania wybranych zespołów – wszystko to w prosty i intuicyjny sposób
 • Aktualizuje zespoły zgodnie ze zmianami w projekcie.
 • Wybiera/znajduje/wyodrębnia główne i drugorzędne zespoły.
 • Znajduje zmian w złożeniach spowodowanych nowymi szczegółami.

Interakcje

 • Podczas tworzenia rysunków warsztatowych Smart Assemblies rozpoznaje zmiany wprowadzone przez rozwiązanie Smart Connections dla szybkiego modelowania szczegółowego.

Zalecane rozwiązanie: 

Precast Concrete umożliwia szybkie i łatwe modelowanie prefabrykowanych betonowych ścian, podłóg i słupów oraz uzyskiwanie pełnych aktualizacji projektu w platformie Revit w czasie rzeczywistym. Twórz widoki elementów z automatycznymi wymiarami oraz generuj zestawienia materiałów i rysunki warsztatowe, aby zapewnić wysoką jakość produkcji i dokładny montaż na miejscu.

Skomponuj swoją ofertę

Subskrypcja

Szkolenia

Arkance Systems — autoryzowane centrum szkoleniowe — oferuje szereg szkoleń mających na celu optymalizację wykorzystania naszych rozwiązań programowych. Dowiedz się więcej

 

Usługi

x
x
x

Wsparcie zarządzania zmianą, szkolenia, delegowanie ekspertów technicznych: szereg usług, które pomogą Ci w łatwym przyjęciu BIM. Usługi

Szybkie przygotowanie rysunków warsztatowych

Funkcja Smart Assemblies tworzy zespoły i odpowiadające im widoki ze ścian, części, podłóg, szkieletów konstrukcyjnych, słupów architektonicznych, słupów konstrukcyjnych lub fundamentów konstrukcyjnych wybranych w projekcie Revit®. Program automatycznie generuje wymiary w widokach według wstępnie zdefiniowanych reguł. Arkusze zespołu są generowane automatycznie za pomocą wstępnie zdefiniowanego szablonu arkusza, w którym widoki i harmonogramy są umieszczane we właściwych miejscach.

Smart Assemblies posiada niezbędny zestaw funkcji do przygotowywania rysunków warsztatowych:

Zespół łączy wiele hostowanych lub zagnieżdżonych elementów betonowych i stalowych w jedną całość, która może być zwymiarowana, zaplanowana, oznaczona i wyizolowana w celu utworzenia widoków i arkuszy zespołu.
Kontroluj / zarządzaj / aktualizuj zmiany w zespołach z pomocą funkcji dynamicznej aktualizacji Smart Assemblies.

Widoki i arkusze zespołu są automatycznie generowane z pomocą wybranej konfiguracji rysunku warsztatowego.

Harmonogramy i arkusze są grupowane i wyświetlane w osobnych zakładkach w oknie dialogowym “Shop Drawing Configurations”.

W razie większego zakresu – możliwość utworzenia dwóch lub więcej arkuszy.

Odwrócone wersje domyślnych widoków Revit mogą być tworzone jednorazowo za pomocą okna “Shop Drawing Configurations” w Smart Assemblies.

 

Tworzy zespoły i widoki według ręcznie zdefiniowanej nazwy konfiguracji w parametrze współdzielonym – Inteligentna konfiguracja zespołu.

Możliwość znalezienia/wybrania/odizolowania zespołów głównych i pomocniczych.

Definiuje ustawienia wymiarowania dla:  Ścian, Części, Podłóg, Szkieletów konstrukcyjnych, Słupów architektonicznych i konstrukcyjnych lub Fundamentów konstrukcyjnych.

Szczegóły Hosted Concrete.
Możliwe kategorie: Ramy konstrukcyjne i Połączenia konstrukcyjne.
Detale muszą być utworzone jako rodziny oparte na powierzchni z zachowaniem materiału „Beton”.

Hostowane detale stalowe. Możliwe kategorie: Ramy konstrukcyjne i połączenia konstrukcyjne. Detale muszą być utworzone jako rodziny oparte na powierzchniach z zachowaniem materiału stalowego.

Hostowane Zbrojenie.

Krawędzie płyt stropowych są uwzględniane w zespole.
Definiuje widoki, które muszą być utworzone dla zespołu, tak samo jak:

 • Wymiarowanie konfiguracji dla każdego widoku
 • Harmonogramy
 • Szablony widoków/ harmonogramów
 • Znaczniki
 • Legendy
 • Blok tytułowy

Szablon arkusza – istniejący arkusz, w którym widoki, harmonogramy, legendy zostaną umieszczone w predefiniowanych miejscach. Nowe arkusze zespołu będą generowane automatycznie na podstawie zdefiniowanego wcześniej szablonu arkusza.
Dodaje dodatkowy parametr “Masa zespołu” do zespołu i automatycznie oblicza rzeczywistą wartość masy. Warunkiem koniecznym do obliczenia masy jest to, że każdy element musi mieć przypisany materiał o wartości “Gęstość”.
Dodaje dodatkowy parametr “Masa elementu” do każdego elementu zespołu i automatycznie oblicza rzeczywistą wartość masy. Później parametr ten może być uwzględniony w schemacie montażowym.
Możliwość zmiany orientacji elementu w widokach złożenia.
Możliwość wstawienia Punktu Grawitacyjnego w zespole. Arkusze montażowe generowane są automatycznie na podstawie predefiniowanego szablonu arkusza, gdzie widoki i harmonogramy są umieszczane w odpowiednich miejscach.

Przelicz zespoły – przelicza pozycję punktu grawitacyjnego inteligentnego zespołu i przenosi go w zaktualizowane miejsce – bez konieczności aktualizacji widoków zespołu.

Aktualizuje wybrane zespoły przez predefiniowaną konfigurację rysunku warsztatowego.
Zapisuje pozycję i kierunek sekcji.
Możliwość pokazania sum ilościowych harmonogramu montażu według instancji zespołu lub typu zespołu.
Zapisuje ustawienia konfiguracji rysunku warsztatowego w każdym zespole dla przyszłych aktualizacji.
Możliwość wyboru opcji widoku – pokaż symbole widoku, punkt ciężkości, siatki, znaczniki, jak również możliwość zaznaczenia czy widoki mają być aktualizowane.

Zapisuje ustawienia konfiguracji rysunku warsztatowego w oddzielnych plikach XML. Można je umieścić na serwerze sieciowym, aby wielu użytkowników miało do nich dostęp.
Pokazuje szczegółowy raport z ostrzeżeniami po wykonaniu lub aktualizacji zespołu. W razie potrzeby raport może być wyeksportowany do pliku PDF.

Być może zainteresują Cię również następujące rozwiązania

Oprogramowanie

Przygotuj ofertę

Szkolenia

Usługi

  Zapytaj o produkt

  Powrót

  Wypełnij formularz kontaktowy.


  Twoja kompozycja

  Administratorem danych osobowych jest Arkance Systems – zapoznaj się z naszą polityką prywatności.*

  * To pole jest obowiązkowe

  Close