Dotacja na innowacje dla MŚP na terenie województwa mazowieckiego


Rozwijaj swój biznes dzięki dotacjom unijnym

12.01.2023

Ruszył nowy nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP – wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem dotacji jest nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które wymagane są do wprowadzenia na rynek produktów lub usług nowych i ulepszonych.

Dla kogo

Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich firm, które istnieją od ponad 6 miesięcy i mają siedzibę lub oddział na terenie województwa mazowieckiego i to właśnie tutaj zamierzają realizować projekt.

Cel dotacji

Celem uzyskania dotacji jest wsparcie aktywności inwestycyjnej mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw przez wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, a także wyników prac B+R, co finalnie przełoży się na zwiększenie zatrudnienia i rozwój firm.

Rodzaje projektów

W ramach dotacji możliwe do realizacji są następujące kategorie projektów:

  • Rozbudowa przedsiębiorstwa – skupiona szczególnie na wprowadzaniu na rynek produktów i usług nowych oraz ulepszonych
  • Realizacja zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym bądź zmiana zakresu sposobu świadczenia usług (także usług świadczonych drogą elektroniczną)
  • Wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej

Poziomy dofinansowania

Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Przedział dofinansowania musi mieścić się w przedziale 250 000– 900 000 złotych netto, przy czym realizacja projektu musi nastąpić do 31 grudnia 2023 roku. Warto pamiętać, że kwota przydzielonego dofinansowania będzie uzależniona od wartości wykorzystania przez firmę pomocy de minimis z ostatnich trzech lat podatkowych.

Pełne wsparcie od Arkance Systems Poland

Nasze wsparcie obejmuje trzy etapy:

  • Audyt technologiczny – na tym etapie sprawdzamy procesy w Twojej firmie i sposób ich optymalizacji.
  • Propozycja rozwiązań technologicznych – po konsultacji z naszym zespołem inżynierów, zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązania technologiczne usprawniające Twoją pracę i Twojego zespołu.
  • Pomoc merytoryczna oraz formalna w złożeniu wniosku o dofinansowanie – koordynacja wniosku.

Nabór wniosków

Nabór wniosków potrwa do 23 stycznia 2023 roku, więc nie ma na co czekać!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń lub wypełnij formularz. W odpowiedzi przygotujemy spersonalizowaną ofertę oraz pomożemy w załatwieniu formalności!

Ewa Posłuszna – tel. +48 605 671 700
Marta Szczyglińska – tel. +48 667 130 011

lub +48 22 212 14 24