"Ścieżka SMART" - aż 4,7 mld euro na cyfryzację i rozwój kompetencji.


Wnioski można składać od lutego.

01.02.2023

Dotacje dla MŚP, dużych przedsiębiorstw, konsorcjów, organizacji badawczych i pozarządowych

Już 7 lutego rusza nabór wniosków do konkursu “Ścieżka SMART”, czyli blisko 4,7 mld euro (ok. 21 mld zł), które można przeznaczyć m.in. na cyfryzację przemysłu i podnoszenie kompetencji! Jest to ok. 60% całego budżetu przeznaczonego na realizację programu w obecnej perspektywie 2021-2027. Wsparcie w ramach programu jest kierowane przede wszystkim do firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes.

Jaki jest cel „Szybkiej ścieżki”?

Celem dotacji w ramach “Ścieżki SMART” jest kompleksowe wsparcie projektów obejmujących m.in.:

 • cyfryzację przedsiębiorstw – finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
 • podwyższanie kompetencji
 • działalność badawczo-rozwojową,
 • wdrażanie innowacji,
 • zazielenienie przedsiębiorstw
 • internacjonalizację.

“Ścieżka SMART” różni się od zeszłorocznego programu “Szybka ścieżka” z uwagi na tzw. podejście modułowe. Tym razem przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie w jednym wniosku, uwzględniając tzw. moduły składające się na “Ścieżkę SMART”.

Przewidziano aż siedem modułów, z których dwa są obligatoryjne: badawczo — rozwojowy lub moduł wdrożenia innowacji oraz moduły dodatkowe — w tym cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, infrastruktura B+R, kompetencje.

Ponadto w ramach ogłoszonego harmonogramu naborów do konkursów FENG, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takich rozwiązań jak Kredyt Technologiczny czy Kredyt Ekologiczny dla projektów dotyczących wdrożenia innowacji oraz rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną.

Dla kogo dotacje?

 • W pierwszej kolejności dla firm z sektora MŚP
 • Dla dużych przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, organizacji pozarządowych

Jaką pomoc może otrzymać Twoja firma w ramach wsparcia?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach naborów zaplanowanych na 2023 rok to blisko 4,7 mld euro, czyli ok. 21 mld zł. 

W ramach pierwszej rundy “Ścieżki SMART” kierowanej do pojedynczych przedsiębiorstw MŚP przewidziano rekordowe wsparcie projektów na kwotę 4 450 mln zł.

Jak możemy Ci pomóc jak Arkance Systems Poland?

Nasza pomoc składa się z trzech etapów:

 • Audyt technologiczny – na tym etapie sprawdzamy procesy w Twojej firmie i sposób ich optymalizacji.
 • Propozycja rozwiązań technologicznych – po konsultacji z naszym zespołem inżynierów, zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązania technologiczne usprawniające Twoją pracę i Twojego zespołu np.:
 • Pomoc merytoryczna oraz koordynacja wniosku.

Kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków do konkursu?

7 lutego 2023 roku zostanie ogłoszony nabór do pierwszej rundy konkursu w ramach Priorytetu I — Wsparcie dla przedsiębiorstw. Projekty będzie można zgłaszać w kilku rundach, w zależności od składu uczestników projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa:

Pojedyncze MŚP:
21.02 – 12.04.2023 r.;
13.04 – 15.06.2023 r.;
05.09 – 31.10.2023 r.

Konsorcja MŚP:
01.06-31.08.2023 r.

• Pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP (tj. nabór dla dużych przedsiębiorstw):
21.02 – 12.04.2023 r.;
13.04 – 15.06.2023 r.;
05.09 – 31.10.2023 r.

• Pojedyncze MŚP oraz inne niż MŚP (nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności):
06.07 – 31.08.2023 r.

• Konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP:
01.06-31.08.2023 r.

• Konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi lub NGO:
01.06-31.08.2023 r.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami jak najszybciej wypełniając formularz na stronie.