Budownictwo infrastrukturalne gotowe na cyfryzację


O cyfryzacji budownictwa infrastrukturalnego

06.02.2023

W kontekście budownictwa kubaturowego używanie pojęć związanych z cyfrowym wsparciem realizacji procesu inwestycyjnego to już norma. Mowa tu oczywiście o cyfryzacji, automatyzacji oraz BIM, które dla inżynierów wchodzących na rynek pracy nie są już wielką zagadką. Jeśli jednak chodzi o budownictwo drogowe, kolejowe czy szerzej liniowe cyfryzacja nie wkroczyła jeszcze tak mocno, jak by mogła. A nie można zapomnieć, że zgodnie z raportem branżowym BOŚ Bank budownictwo liniowe stanowi prawie ¼ całkowitej produkcji budowlano montażowej. Jest to więc znaczący segment sektora budowlanego, w którym etap informatyzacji i automatyzacji procesów po stronie projektowej i wykonawczej jest często pomijany.

Budownictwo infrastrukturalne w Polsce

Do sytuacji budownictwa infrastrukturalnego w Polsce przyczynia się kilka aspektów.

Po pierwsze, narzędzia stworzone dla projektantów drogowych, kolejowych i sieciowych są intensywnie rozwijane dopiero od około 2010 roku. Wcześniejsze rozwiązania z lat 90 przyszły do nas z rynku skandynawskiego, ale nie zdobyły uznania na rynku polskim.

Po drugie, budownictwo infrastrukturalne na uczelniach wybierane jest znacznie rzadziej niż inne odgałęzienia tej specjalności. To skutkuje tym, że system kształcenia nowej kadry inżynierów nie rozwija się tak dynamicznie, jak dedykowana technologia.

Po trzecie, inwestorzy nieczęsto decydują się na zapisy dotyczące pozwolenia, lub wręcz wymuszenia, zastosowania nowoczesnych technologii. Wpływ na ten aspekt ma również fakt, że oferta dotycząca systemów wspierających cyfryzację budownictwa infrastrukturalnego nie dotyczyła całości procesu. Generowało to ryzyko braku kompatybilności poszczególnych rozwiązań i technologii, a więc ryzyko powstania błędów w procesie projektowym, czy problemu z dostępem do aktualnych i tych samych danych.

Arkance Systems Poland odpowiedzią na wyzwania cyfryzacji

Grupa Arkance, która składa się obecnie z kilkudziesięciu firm w kilkunastu krajach Europy, powstała by pomagać firmom w transformacji cyfrowej. By wspierać naszych klientów jak najlepiej, dostarczamy nie tylko najlepsze rozwiązania IT, ale także usługi oraz sprzęt. Warto wspomnieć, że celem grupy Arkance jest kompleksowe podejście do digitalizacji m.in. sektora budowlanego.

Aby to uczynić realizujemy szereg działań, takich jak:

  • Wsparcie polskich uczelni w aktualizacji programów nauczania. Dzięki temu absolwenci kierunków posiadają kompetencje, które umożliwiają wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi cyfryzujących infrastrukturalny proces inwestycyjny.
  • Wsparcie inwestorów publicznych. Rozbudowany zespół wyspecjalizowanych inżynierów wspiera inwestorów w wykorzystaniu i czerpaniu z najlepszych praktyk (m.in. z rynku skandynawskiego). W naszej ofercie poza rozwiązaniami systemowymi są również konsultacje i kompleksowe doradztwo.
  • Tworzenie narzędzi i bezpłatnych dodatków dla klientów. Arkance Systems nie tylko oferuje gotowe rozwiązania czołowych marek w zakresie cyfryzacji budownictwa, ale dodatkowo dzięki rozbudowanemu zespołowi programistów tworzy narzędzia oraz bezpłatne dodatki (m.in. Holixa T4R czy Holixa T4C), które dostosowują programy do lokalnych wymagań i uwarunkowań.
  • Kompleksowe wsparcie i dedykowany pakiet rozwiązań dla budownictwa infrastrukturalnego. Klienci w naszej ofercie znajdą narzędzia do projektowania, oprogramowanie do zarządzania budową, systemy sterowania maszynami, geodezyjne systemy pomiarowe, maszyny budowlane, systemy AR i VR.

Budownictwo infrastrukturalne jest gotowe by przejść proces cyfryzacji, a na rynku są już dostępne narzędzia, które swoim zakresem obejmą cały proces. Mając wieloletnie doświadczenie, firma Arkance Systems pomaga przejść przez kolejne stopnie cyfrowej transformacji wielu swoim klientom – od audytu oraz sprzedaży oprogramowania, poprzez wdrożenie i szkolenia całych zespołów, aż po implementację specjalistycznych produktów. Chętnie pomożemy również Tobie!

Autor artykułu

Arkadiusz Leśko
Arkadiusz Leśko

Dyrektor Rynku – Budownictwo i Infrastruktura, Arkance Systems Poland

Inżynier budownictwa z wszechstronnym doświadczeniem jako BIM Manager, po stronie biur projektowych oraz wykonawców. Przez ostatnie lata wspierał inicjatywę i rozwój BIM u jednego z dominujących Generalnych Wykonawców. Skoncentrowany na interdyscyplinarnych rozwiązaniach wspierających złożone procesy inwestycyjne. Obecnie zaangażowany w rozwój i usprawnienie komunikacji w środowiskach CDE, pomiędzy systemami IT a urządzeniami oraz maszynami budowlanymi.