"Robogrant" - nawet 850 tys. zł dotacji dla firm produkcyjnych z branży meblarskiej


22.07.2022

Dotacje na robotyzację dla MŚP

Raport Personnel Service wskazuje, że prawie połowa polskich przedsiębiorców deklaruje swoją gotowość do automatyzacji procesów lub robotyzacji. Dzięki automatyzacji w firmach możliwa jest m.in. minimalizacja kosztów, zwiększenie wydajności produkcji, redukcja błędów oraz eliminacja problemów związanych z brakiem podwykonawców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu firm Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała konkurs „Robogrant”, którego nabór ma się rozpocząć jeszcze w 2022 roku.

Jaki jest cel „Robograntu”?

Celem „Robograntu” jest wsparcie finansowe mikro, małych i średnich firm w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji w branży meblarskiej.

Jaką pomoc może otrzymać Twoja firma w ramach wsparcia?

Dofinansowanie w wysokości do 850 tys. zł będzie można przeznaczyć na zakup robotów przemysłowych oraz oprogramowania niezbędnego do automatyzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego.

W katalogu kosztów możemy spodziewać się dofinansowania na:

 • Zakup manipulatorów oraz robotów przemysłowych
 • Zakup niezbędnych urządzeń peryferyjnych do funkcjonowania robotów przemysłowych
 • Koszty oprogramowania niezbędnego do zarządzania i monitorowania robotami przemysłowymi
 • Szkolenia związane ze wdrożeniem rozwiązań

Jak możemy Ci pomóc?

W związku powyższą inicjatywą firma Arkance Systems Poland przygotowała specjalny pakiet dla przedsiębiorców. Dzięki pakietowi – z naszą pomocą – możesz skorzystać z najnowszych rozwiązań Przemysłu 4.0, wdrożyć rozwiązania 3D.

Nasza pomoc polega na tym, że wspieramy Cię kompleksowo od początku do końca realizacji projektu. Pomoc ta składa się z czterech etapów:

 • Audyt technologiczny – na tym etapie sprawdzamy procesy w Twojej firmie i sposób ich optymalizacji.
 • Propozycja rozwiązań technologicznych – po konsultacji z naszym zespołem inżynierów, zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązania technologiczne usprawniające Twoją pracę i Twojego zespołu np.:
  • Oprogramowanie wspierające Przemysł 4.0 (np. kolekcja PD&M, Autodesk Vault, Autodesk Fusion, Autodesk Inventor Professional, Woodwork for Inventor with CAM).
  • Wdrożenie wybranego oprogramowania
  • Sprzęt komputerowy HP – w ograniczonym zakresie.
 • Pomoc merytoryczna oraz formalna w złożeniu wniosku o dofinansowanie – nasi doradcy biznesowi we współpracy z inżynierami przygotują za Ciebie pełną dokumentację!
 • Rozliczenie projektu.

Rodzaj pomocy i zakres wsparcia:

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 mln zł.
 • Maksymalna wartość dofinansowania wynosić będzie 850 tys. zł.

Kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków do konkursu „Robogrant”?

 • Nabór wniosków planowany jest między lipcem, a sierpniem 2022 r.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania? Zapraszamy do wypełnienia formularza.