Budowa parkingu “Park&Ride”


29.05.2023

Nazwa projektu: Budowa parkingu Park&Ride

Lokalizacja: Warszawa, Polska

Zespół projektowy: MT-Projekt Sp. z o.o., biuro projektowe zajmujące się przygotowaniem dokumentacji projektowej w zakresie inżynierii transportu, a w szczególności infrastruktury drogowej.

Cel: Głównym celem projektu była budowa ponad 200 miejsc parkingowych, w tym stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz parkingu dla rowerów.

Zastosowane rozwiązania: Plateia, Autopath

Koszt projektu: 4 miliony euro


Michał Gal to młody i obiecujący inżynier budownictwa z MT Projekt, który podzielił się z nami innowacyjnym projektem budowy parkingu, przy którym wykorzystano oprogramowanie Plateia. Poza projektowaniem infrastruktury, Michał jest również odpowiedzialny za proces wprowadzania nowych rozwiązań systemowych w swojej firmie – od testowania funkcjonalności znalezionych rozwiązań, przez kupno systemu, po szkolenie pracowników z nowego oprogramowania.

Przygoda Michała z oprogramowaniem CGS Labs rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy pracownicy firmy MT Projekt napotkali w swojej pracy na wyzwanie – ze względu na dużą liczbę projektów, projektanci potrzebowali szybsze i efektywniejsze oprogramowanie do projektowania dróg. To właśnie wtedy Aplikom, dzisiaj Arkance Systems Poland, polski partner CGS Labs, przedstawił firmie oprogramowanie Plateia. System ten odpowiedział na wszystkie aktualne potrzeby, a dodatkowo robi to nieprzerwanie do dziś.

Dzisiaj firma MT Projekt realizuje jednocześnie około 40 projektów: budowy dróg lokalnych i regionalnych, skrzyżowań, rond, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych. Jednym z ostatnich projektów była budowa parkingu „Park & Ride”. Głównym celem było wybudowanie ponad 200 miejsc parkingowych, w tym stacji ładowania pojazdów elektrycznych i parkingu dla rowerów. Projekt obejmował także projekt odwodnienia, a także projekt fragmentu infrastruktury publicznej i oświetlenie.

Plany dla parkingu “Park and Ride”.

System “Park & Ride” to koncept łączący transport prywatny z publicznym. Takie rozwiązania pozwalają użytkownikom na dotarcie do istotnych punktów na obrzeżach czy głównych wjazdach do miast własnym pojazdem i kontynuowanie podróży do centrum transportem publicznym. Dzięki temu zwiększamy liczbę osób wykorzystujących transport publiczny oraz ograniczamy ruch samochodowy w centrum miasta, który może skutkować zakorkowanymi drogami, zanieczyszczeniami środowiska oraz niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych, które swoją drogą są bardzo kosztowne.

Podczas realizacji projektu firma zmierzyła się z trzema wyzwaniami. Pierwszym z nich okazało się umieszczenie aż 200 miejsc parkingowych na relatywnie niewielkiej powierzchni. Projektanci rozrysowali kilka możliwości, ale dodatkowo użyli oprogramowania Autopath do analizy przejezdności i symulacji skrętu pojazdu, co pozwoliło sprawdzić czy zaplanowane miejsca są optymalne dla pojazdów.

Kolejnym wyzwaniem okazało się zapewnienie określonego procentu terenów zielonych, które należało uwzględnić przy projekcie parkingu. Zastosowanie zieleni nie tylko poprawia ogólny wygląd parkingu, ale również jest bardziej przyjaznym rozwiązaniem dla środowiska. Pamiętajmy, że drzewa w miastach pochłaniają dwutlenek węgla, zapewniają cień i łagodzą powodzie.

Ukończony parking w Orzo, Polska

Trzecim wyzwaniem, z którym zmierzyli się projektanci, był sposób odprowadzenia wody z parkingu. Standardowo w centrum Polski tereny są płaskie, dlatego różnice wysokości są niewielkie co utrudnia projektowanie odwodnień. Program Plateia znacząco w tym pomógł, ponieważ umożliwia tworzenie bardzo dokładnych modeli cyfrowych terenu. W swojej pracy firma wykorzystała drony do rejestrowania istniejącego terenu i stworzenia chmur punktów. Następnie, na podstawie tych danych, powstał model terenu, co w konsekwencji pomogło stworzyć Profil podłużny i przekroje oraz określić gdzie zbierają się nadmiary wody i jak je odprowadzić.

Poza narzędziami do tworzenia cyfrowych modeli terenu, poziomych osi i profili pionowych, Michał zwrócił uwagę na wszystkie funkcje, które pomagają im zautomatyzować procesy. Firma MT Projekt pracuje nad wieloma podobnymi projektami, więc wyjątkowo przydatny okazał się również zestaw narzędzi do makra. Funkcje te pozwalają na automatyzację tworzenia i edycji przekrojów, co znacznie przyspiesza proces ich projektowania. Co więcej, zestaw ten pozwala na stworzenie biblioteki typowych przekrojów, zgodnie z wytycznymi planistycznymi obowiązującymi w kraju i postępowanie zgodnie z nimi w każdym z prowadzonych projektów. Firma MT Projekt docenia również możliwości udostępniania biblioteki członkom swojego zespołu. Więcej o poleceniu makro znajdziesz na stronie CGS Labs.

Michał jest również bardzo zadowolony z funkcjonalności rysunkowej i wyglądu samego programu. W naszej rozmowie podkreślił dobrze zaprojektowane zakładki i ich przyjazność dla użytkownika: „Użytkownik od razu wie, gdzie szukać danego polecenia” – mówi.

Plan drogi dojazdowej, stworzony za pomocą oprogramowania Plateia
Profil podłużny, stworzony za pomocą oprogramowania Plateia
Przekroje poprzeczne, utworzone za pomocą oprogramowania Plateia


Firma MT Projekt znacznie się rozrosła w ostatnich latach, a wykorzystanie oprogramowania Plateia jest na tyle intuicyjne, że przekazanie wiedzy nowym pracownikom jest niezwykle łatwe. Dużą zaletą systemu jest możliwość szybkiego wprowadzenia i prawie natychmiastowego korzystania z systemu przez nowych pracowników. Dzięki temu Michał, oraz cały jego zespół, oszczędzają dużo czasu. System działa na platformie AutoCAD, AutoCAD Civil 3D i BricsCAD.

“Projektując z Plateia można również zaoszczędzić dużo czasu w zakresie nadzoru budowy ze względu na dokładne połączenie rysunku z rzeczywistą sytuacją na budowie. Jeśli masz wiele projektów w tym samym czasie, oznacza to, że musisz dużo jeździć w teren. Ale jeśli Twój projekt jest tworzony za pomocą Platei, otwierasz rysunek i wszystko jest dla Ciebie jasne!”

O firmie MT Projekt

Firma MT Projekt została założona w 2012 roku przez Marcina Płużyńskiego i Tomasza Korczaka, inżynierów budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie drogownictwa i infrastruktury. Firma projektowała drogi, ulice, parkingi, place manewrowe oraz całą niezbędną infrastrukturę techniczną, taką jak sieci sanitarne i energetyczne oraz inne obiekty inżynierskie. O ich doskonałości w tej dziedzinie świadczą ich projekty referencyjne, które można obejrzeć w poniższej galerii. W CGS Labs i Arkance Systems Poland jesteśmy bardzo dumni, że firma MT Projekt w swojej pracy zawsze wykorzystuje oprogramowanie Plateia.

Przebudowa wiaduktu drogowego wzdłuż ulicy Słonecznej w Grzegorzewicach, gmina Żabia Wola
Projekt budowy ronda w ciągu ulic Tampka i Kopernika w Warszawie
Projekt budowy ulicy Ziołowej i ścieżki rowerowej w Żyrardowie
Projekt dla ulicy Wioślarskiej i budowa ronda
Projekt budowy parkingu “Park+Ride”