Cyfryzacja procesów projektowania w EMIT S.A. z Arkance Systems


20.08.2022

EMIT S.A. jest jednym z czołowych w Polsce producentów trójfazowych maszyn elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia o średniej i dużej mocy. Firma posiada ponad stuletnią historię, współdziała z dwoma innymi producentami z Polski i jest częścią większej grupy, Cantoni.

Tworzenie produktów przez EMIT S.A. opiera się na produkcji jednostkowej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii cyfrowych. Proces produkcyjny jest rozpoczynany na podstawie indywidualnego zamówienia klienta, które jest przekazywane do zespołu technicznego. Specjaliści od obliczeń i mechaniki sprawdzają i weryfikują zamówienie, które następnie trafia do technologów. Gdy zamówienie jest zaakceptowane, produkt jest tworzony i montowany, a następnie poddawany testom. Po udanych testach dopracowywane są kwestie designu produktu. Ostatnim krokiem jest wysyłka towaru do klienta.

EMIT S.A. korzysta z Autodesk Product Design & Manufacturing Collection oraz Vault Professional, które pozwalają na efektywne zarządzanie procesem projektowania i produkcji. Wszystkie zespoły mają dostęp do projektów i mogą na bieżąco śledzić zmiany, co pomaga uniknąć powielania pracy i utrzymania porządku w dokumentacji.

Wybór produktów Autodesk przez EMIT S.A. podyktowany był relacją ceny do jakości produktów, a także ich prostotą obsługi. Produkty te są również znane absolwentom Politechniki Łódzkiej, z którą firma współpracuje.

EMIT S.A., podążając ścieżką cyfryzacji swoich procesów, od początku skupia się na efektywnej współpracy z Arkance Systems. Kluczowym krokiem w tym procesie były pierwsze szkolenia z Inventora, programu do projektowania 3D od firmy Autodesk. Dzięki temu, EMIT S.A. mógł zacząć stosować nowoczesne narzędzia cyfrowe do projektowania swoich produktów, co stanowiło początek procesu digitalizacji.

Nie było to jednorazowe działanie, ale długoterminowy plan, który firma zamierza kontynuować. Następnym etapem jest dalsza cyfryzacja procesów projektowania. Plany firmy obejmują m.in. integrację z systemem zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), co pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami, procesami produkcji i dystrybucji, a także usprawni planowanie.

Dodatkowo, EMIT S.A. zamierza standaryzować swoje procesy i dokumentację. To umożliwi firmie utrzymanie spójności i przejrzystości swoich działań na każdym etapie procesu, od projektowania do produkcji. W efekcie, firma będzie w stanie lepiej zarządzać swoimi zasobami, zmniejszyć ryzyko błędów i zwiększyć efektywność.

Jednym z kluczowych aspektów cyfryzacji jest stosowanie rozwiązań takich jak Autodesk Vault i Autodesk Inventor. Te narzędzia pomagają skrócić czas tworzenia projektów wysokiej jakości. Wydajne i precyzyjne narzędzia do projektowania i zarządzania danymi umożliwiają firmie szybkie reagowanie na zmiany na rynku, skracając czas od pomysłu do produktu końcowego. To ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjnej pozycji firmy na rynku globalnym, zwłaszcza w szybko zmieniającym się świecie technologii.

Zachęcamy do obejrzenia pełnego wywiadu z przedstawicielami EMIT S.A., aby dowiedzieć się więcej o ich doświadczeniach i planach na przyszłość.

Zachęcamy do obejrzenia case study: