Grzegorz Przepiórka: Nowoczesne technologie są jednym z remediów na negatywne efekty globalnego uprzemysłowienia. Czy szeroko pojęte innowacje zawitały na rynku budowlanym?

Wojciech Żarnowski: Od dłuższego czasu obserwujemy dużą zmianę nastawienia firm, ale przede wszystkim ludzi, którzy te firmy tworzą – coraz częściej uwaga jest zwracana na aspekty związane na przykład z emisyjnością czy kosztem utrzymania inwestycji jako parametrem towarzyszącym procesowi doradczemu czy projektowemu. Takie podejście inwestorów (głównie prywatnych, choć coraz częściej również publicznych) napędza rozwój technologii związanych z rodzajem materiałów, ich produkcją, sposobem pracy na budowach, jak i oczywiście z projektowaniem oraz planowaniem projektów. Można zatem stwierdzić, że innowacje dotyczące między innymi zrównoważonego budownictwa znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce.

G.P.: Porównując Polskę do krajów Europy Zachodniej, można zauważyć, że jesteśmy w trakcie transformacji infrastrukturalnej – rozbudowywane są szlaki drogowe, kolejowe czy transportu gazowego. Czy istnieją rozwiązania, które pozwalają na planowanie, projektowanie i wykonanie tych inwestycji w sposób bardziej zrównoważony?

W.Ż.: Jako firma zajmująca się wdrożeniami rozwiązań IT dla budownictwa nie możemy pozwolić sobie na pominięcie tak ważnego aspektu jak zrównoważone budownictwo w kontekście inwestycji infrastrukturalnych. Oczywiście mamy w swoich zasobach zarówno doświadczonych inżynierów prowadzących wdrożenia, jak i rozwiązania, które pozwalają im spełnić oczekiwania klientów. Na etapie planowania często znajduje zastosowanie oprogramowanie Trimble Quantm – pozwala ono usprawnić analizę wielokryterialną projektów drogowych czy kolejowych w oparciu o obiektywne wskaźniki. Wynikiem takiej analizy jest choćby raport kosztów oraz emisyjności danej koncepcji czy też wariantu, np. drogi. W projektowaniu mamy szeroki wachlarz rozwiązań własnych, produktów Autodesk, Trimble, liNear, CGS, StudioARS i wiele innych – w zależności od potrzeb, gdyż mając tak bogatą ofertę, zapewniamy optymalny dobór. Etap wykonawczy to domena naszej siostrzanej firmy Sitech, w związku z czym, posiadając doświadczenie z licznych wdrożeń w Polsce i za granicą, wiemy, jak połączyć świat budowy oraz biura projektowego.

G.P.: Zakres działań Arkance Systems jest bardzo szeroki, przy czym część rozwiązań jest stosowana na rynku choćby projektowym. Precyzyjnie rzecz ujmując: gdzie w oprogramowaniu można znaleźć zrównoważone budownictwo?

W.Ż.: Przejdźmy do sedna sprawy – prowadzenie procesu inwestycyjnego tak, aby wpisywał się on w ideę zrównoważonego budownictwa, zależy od ludzi. Jest to najbardziej istotny aspekt naszych szkoleń i wdrożeń – rozwój pracowników naszych klientów (bez nich osiągnięcie sukcesu jest bardzo trudne). Oprogramowanie to „tylko i aż” narzędzie, które powinno nam usprawnić oraz ułatwić pracę. Zgodnie z tym duchem dokonaliśmy akwizycji firmy Agacad posiadającej szereg narzędzi, które optymalizują pracę w Autodesk Revit. Jeden z pakietów rozwiązań pozwala na przyspieszenie pracy nad projektami z konstrukcji drewnianych czy ostatnio coraz szerzej stosowanego drewna klejonego krzyżowo lub warstwowo.

G.P.: Na co dokładnie pozwalają te narzędzia?

W.Ż.: Narzędzia dają projektantom wybór – mogę zaprojektować konstrukcję drewnianą, żelbetową, stalową lub zespoloną. Tak samo szybko, tak samo sprawnie, tak samo dobrze – tak rozumiemy ideę zrównoważonego budownictwa w kontekście oprogramowania już stosowanego na rynku: znoszenie barier oraz ograniczeń.

G.P.: Rozumiem zatem, że usprawniacie narzędzia, które posiadają wykonawcy, projektanci czy inwestorzy?

W.Ż.: Dokładnie tak – rozpoczynając współpracę, prowadzimy audyt. Rozmawiamy o tym, jakie są potrzeby oraz jakie rozwiązania już są stosowane, gdzie jest dobrze, a gdzie należy coś poprawić. Następnie przygotowujemy wariantowane propozycje rozwiązań uzależnione od zaawansowania, stopnia skomplikowania czy też kosztów wdrożenia. W przypadku gdy nie posiadamy odpowiednich kwalifikacji z danej branży w lokalnych strukturach, tworzymy międzynarodowe zespoły wdrożeniowe. Jest to jeden z naszych największych wyróżników.

G.P.: Czy ten schemat pracy jest powielany we wszystkich krajach Waszej działalności?

W.Ż.: Tak. Bardzo duża ilość wewnętrznych programów edukacyjnych
i paneli roboczych zapewnia przepływ informacji, wiedzy oraz
najlepszych praktyk.

G.P.: Jak zatem wygląda proces cyfryzacji budownictwa za granicą, np. we Francji, Belgii czy Holandii?

W.Ż.: Proces ten jest czasem bardziej zaawansowany, jak w Belgii czy Holandii, a czasem mniej, jak we Francji, Niemczech czy Hiszpanii. Cyfryzacja w Polsce nabiera coraz większego tempa, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Oczywiście cieszą nas międzynarodowe projekty, jak np. Tetris – gdzie wdrażamy BIM jednocześnie w kilku krajach, a centralną koordynacją prac prowadzonych przez lokalne oddziały Arkance Systems zajmuje się właśnie nasz oddział polski. Niemniej jednak przez prawdziwą cyfryzację polskiego budownictwa rozumiemy szeroko pojętą standaryzację, z której będą czerpały również mniejsze firmy, a przede wszystkim inwestorzy – włączając w to sektor publiczny, który rzecz jasna odgrywa w tym procesie kluczową rolę.

G.P.: W których sektorach budownictwa obecność firmy jest najbardziej zauważalna?

W.Ż.: Według naszych statystyk jesteśmy obecni we wszystkich sektorach mniej więcej na równi – wśród naszych klientów można znaleźć wiele firm działających na rynku infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego czy mechanicznego. Niezależnie, czy to sektor budownictwa przemysłowego czy energetycznego, mamy ciekawe doświadczenia i rekomendacje od klientów.

G.P.: Firma jest liderem w dziedzinie digitalizacji w Europie. Jak w liczbach przedstawia się jej pozycja na rynkach?

W.Ż.: Zapewne jest wiele statystyk, na których można oprzeć taki ranking, lecz cały czas pracujemy na swoją pozycję i renomę. Przed nami długa droga – najważniejsze jest to, aby cały czas budować zespół, który utożsamia się z naszą strategią prowadzenia biznesu.

G.P.: Jak Arkance Systems wzmacnia swoją ofertę, by pomóc podmiotom z branży sprostać nowym wyzwaniom rynkowym, zwłaszcza związanym ze zrównoważonym budownictwem? Jaki jest pomysł na dalszy rozwój firmy, co przewiduje strategia na czasy post-COVID?

W.Ż.: Jak już wspomniałem, w naszej ofercie jest szereg rozwiązań, które wspierają ideę zrównoważonego budownictwa. Ekologia odgrywa bardzo ważną rolę w naszej strategii i jestem pewien, że nasza koncentracja na tym aspekcie w dalszej perspektywie będzie przynosić coraz większą korzyść. Niezależnie od pandemii jest to bardzo ważny temat. Natomiast trudne warunki pracy podczas lockdownów znacznie przyspieszyły cyfryzację wielu procesów w firmach na całym świecie. Myślę, że przedsiębiorstwa, które podjęły to wyzwanie, już widzą korzyść i perspektywa post-COVID-owa będzie dla nich tylko jeszcze lepszym czasem na kontynuację zmian oraz wdrażanie nowych technologii – Arkance Systems jest gotowy, by dla nich te zmiany realizować oraz wspierać polski rynek.

Inne pozycje, które mogą być dla Państwa interesujące

Infra Challenge 2021

CGS Labs, producent specjalistycznego oprogramowania do projektowania inżynieryjnego, ma zaszczyt ogłosić międzynarodowy konkurs dla studentów inżynierii lądowej i...