Autodesk University – rewolucja w podejściu do usług chmurowych


Relacja z Autodesk University

07.12.2020

Pandemia Covid – 19 przyniosła w mijającym roku bardzo wiele zmian. Większość z nich jest sporym wyzwaniem, zarówno dla każdego z nas, jak i organizacji w których pracujemy.

Na szczęście, niektóre zmiany przynoszą pozytywne efekty. Firma Autodesk co roku organizuje w Las Vegas wydarzenie Autodesk University. W normalnych warunkach dla większości z nas osobista podróż do Las Vegas byłaby z różnych powodów dość trudna. Dzięki pandemii inżynierowie z całego świata mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać prezentacji przedstawiających zmiany w procesie inwestycyjnym, od projektowania koncepcyjnego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i tzw. „cyfrowego bliźniaka” aż po ewolucję technologii chmurowych w budownictwie i nowego „otwartego podejścia do standardów wykorzystywanych w całym procesie.

Autodesk University - rewolucja w podejściu do usług chmurowych

Rozszerzenie i zmiana portfolio usług chmurowych Autodesk

Na tegorocznym AU szef Autodesk Andrew Anagnost ogłosił wprowadzenie nowych platform chmurowych: Build, Quantify i Coordinate oraz nowy moduł do tworzenia „cyfrowego bliźniaka” o nazwie Tandem. Jest to próba przekształcenia przez Autodesk istniejącego portfolio rozwiązań chmurowych w celu lepszego wykorzystania tej technologii w procesie inwestycyjnym. Na szczęście wszystko nadal oparte będzie na BIM 360 Docs, który teraz wejdzie w skład kolekcji AEC 2021. Jest to szczególnie dobra informacja dla użytkowników dobrze zaznajomionych z dotychczasowym rozwiązaniem ponieważ daje nadzieję na kontynuację rozwoju bez rewolucji w zakresie obsługi.

Build

Platforma Autodesk Build to rozszerzenie możliwości obecnego modułu BIM 360 Build łączące aplikację PlanGrid (więcej o niej tutaj: https://www.plangrid.com/pl/) i BIM 360 w celu lepszego wykorzystania modelu i zawartych w nim informacji na budowie. Build to:

  • Lepsza komunikacja m.in. dzięki możliwościom generowania zapytań RFI
  • Łatwiejsza estymacja kosztów
  • System ułatwiający pracę przy pomocy urządzeń moblinych
  • Check lists

Można powiedzieć, że nastąpiło powielenie funkcjonalności, niemniej jednak Autodesk doszedł do wniosku, że dopiero integracja BIM 360 z Plan Grid umożliwi optymalną pracę na urządzeniach mobilnych.

Quantify

Jest to platforma umożliwiająca wykonywanie różnego rodzaju przedmiarów i tworzenie zestawień, zarówno ilościowych, jak i materiałowych, opartych na danych 2D i 3D. Platforma obsługuje predefiniowane lub niestandardowe systemy klasyfikacji, z indywidualnymi formułami. Wbudowana kontrola wersji dokumentów umożliwia powiadamianie o zmianach w modelach lub rysunkach.

Collaborate

To platforma, która umożliwia współpracę zespołów projektowych poprzez obsługę całego procesu współpracy projektowej i koordynacji. Obejmuje to szeroki zestaw narzędzi do przeglądania modeli, tworzenia znaczników, zarządzania problemami, analizy zmian i wykrywania kolizji. Autodesk zdecydował o zmianie licencjonowania dostępu do Konta dla platformy Collaborate, dzięki czemu możliwe staje się łączenie HUBów dwóch różnych organizacji, a co za tym idzie – znaczne ułatwienie współpracy pomiędzy zespołami.

Z zapowiedzi wynika, że BIM 360 Design zmieni się na BIM Collaborate Pro i będzie oferować użytkownikom usługi Revit Cloud Worksharing, Collaboration for Civil 3D i Collaboration for Plant 3D.

Dodatkowo klienci będą mieli dostęp również do modułu umożliwiającego koordynację modeli oraz modułu Insight, które znane są z dotychczasowego BIM 360. Moduły te wchodzą w skład przestrzeni o nazwie Construction Cloud. To wszystko nadal ma być oparte na platformie BIM 360 Docs

Firma Autodesk ogłosiła także wprowadzenie wtyczki Docs do programu AutoCAD, która umożliwia publikowanie rysunków CAD w formacie PDF bezpośrednio z programu AutoCAD poprzez Autodesk Docs lub BIM 360.

Dodatkowo niezwykle ważną zmianą jest przejście na system “bring-your-own subscription” w kolekcji AEC, który umożliwia współpracę wielu uczestników projektu posiadających własne licencje na poszczególne usługi lub programy. Ma to ogromne znaczenie w procesie przejścia Usługi Autodesk Docs do kolekcji AEC 2021.

Autodesk Tandem

Kolejną dużą zmianą będzie aktywowanie usługi Tandem. W tym przypadku Autodesk wykorzystał API Forge do stworzenia środowiska, w którym dane projektu BIM mogą być ładowane z wielu źródeł, w wielu formatach, w celu stworzenia bogatego modelu danych do wykorzystania w kolejnych fazach cyklu życia budynku. Digital Twins ma zapewnić projektantom, wykonawcom i inwestorom możliwość współdzielenia wszystkich danych projektowych od koncepcji projektowej po eksploatację gotowego obiektu.

Tandem nie obsługuje jeszcze danych ze skanowania laserowego, które pozwoliłyby na użycie danych powykonawczych, ale ta funkcja jest w trakcie opracowywania, wraz z możliwością podłączenia do czujników IoT – co stanowi podstawę prawdziwego Digital Twin. Tandem ma zakończyć swoje Beta testy na początku 2021 roku.

Autodesk, a otwarte standardy

Podczas AU 2020 (lub Autodesk University – wybierz) ważnym tematem dyskusji było zaangażowanie się Autodesku w zagadnienie otwartych standardów wymiany danych. Autodesk, jako lider producentów oprogramowania umożliwiającego gromadzenie niezliczonych ilości informacji na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, powinien mieć na uwadze możliwość otwartej wymiany tych danych w celu usprawnienia procesu realizacji inwestycji. Dlatego też została podjęta decyzja o przystąpieniu firmy Autodesk do zarządu organizacji buildingSMART, a także o podpisaniu umowy Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) na zestaw narzędzi IFC w celu poprawy spójności tego formatu oraz jakości wymiany danych między formatem natywnym rvt a ifc.

Ponadto Autodesk połączył swoje produkty do projektowania i renderingu z Nvidia’s Omniverse, który wykorzystuje format USD (Universal Scene Description) firmy Pixar.

Nowe nabytki w stajni Autodesk

Spacemaker

Dużym wydarzeniem było ogłoszenie nabycia przez Autodesk firmy Spacemaker za 240 milionów dolarów. Norweska firma software’owa opracowuje narzędzie do planowania urbanistycznego i projektowania obiektów w chmurze, które wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do wspomagania szybkiego projektowania koncepcyjnego.

Aby przedstawić to w sposób bardziej obrazowy można posłużyć się przykładem: jeśli ktoś jest zainteresowany działką pod nowe mieszkania, Spacemaker może zbadać w czasie rzeczywistym, jaka jest powierzchnia do wynajęcia, ile mieszkań jest dostępnych i jak może wyglądać zagospodarowanie terenu. Użytkownicy mają możliwość ocenić tyle kryteriów ile potrzebują (w chmurze), łącząc możliwości projektowania generatywnego w celu analizy takich czynników jak hałas, wiatr i zagospodarowanie otoczenia.

Schneider Electric

Dodatkowo Autodesk i Schneider Electric pracują nad stworzeniem nowej, opartej na chmurze, usługi dla projektantów instalacji elektrycznych, wykorzystując interfejsy API Autodesk Forge, aby zapewnić użytkownikom środowisko, które łączy projekty od koncepcji, poprzez projekt schematyczny, aż do projektu wykonawczego. Nowe rozwiązanie ma na celu wypełnienie luk w procesie BIM, umożliwiając mapowanie rozkładu obciążenia, równoważenie mocy, dobór wielkości sprzętu i diagramowanie pojedynczych linii.

List otwarty do Autodesk i jego konsekwencje

Autodesk odniósł się także do zarzutów z listu otwartego, jaki został wystosowany do organizacji przez ok 100 największych biur projektowych na świecie.

Andrew Anagnost przyznał, że Autodesk przyjrzał się bardzo uważnie wszystkim zarzutom zamieszczonym w liście i wyciągnął odpowiednie wnioski. Doprowadziło to do podjęcia odpowiednich działań ułatwiających korzystanie z licencji oraz skupienie się na wprowadzaniu zmian sugerowanych przez użytkowników.

Po pierwsze, pod wpływem obecnej sytuacji oraz sugestii sygnatariuszy listu, Autodesk umożliwił dostęp do pięciu wersji wstecz swoim aktywnym subskrybentom oraz przedłużył o rok termin wycofania licencji sieciowych.

Zostało również ogłoszone przyspieszenie prac przy systemie Pay per use (licencja tylko za użytkownie oprogramowania). Przewidywany termin wprowadzenia takiej formy licencjonowania to połowa przyszłego roku.

Jednocześnie Andrew Anagnost jednoznacznie odrzucił zarzuty dotyczące nieuzasadnionego podnoszenia cen. Dodatkowo wszedł w polemikę wobec zarzutu braku zmian w kolejnych wersjach programu Revit. Zdaniem Anagnosta problem jest bardziej złożony. Gruntowne zmiany w rdzeniu programu, których domaga się niewielka grupa bardzo zaawansowanych użytkowników Revita wcale nie jest oczekiwaniem większości posiadaczy programu. Autodesk stara się znaleźć równowagę pomiędzy drobniejszymi zmianami oczekiwanymi przez szerokie rzesze projektantów, a przebudowywaniem głębokiego kodu w celu zwiększenia wydajności aplikacji.

Dlatego też zespół specjalistów pracujących nad zmianami w Revicie został powiększony oraz została stworzona specjalna jednostka do bezpośredniego kontaktu z klientami.

Podsumowanie

Firma Autodesk od 4 lat bardzo intensywnie rozwija usługi chmurowe w ogólnorozumianej branży budowlanej. Uczestnicy procesu projektowego mają możliwość agregowania modelu, prowadzenia skutecznej komunikacji, zarządzania plikami i skutecznego realizowania założeń inwestycyjnych. W 2020 roku widać wyraźne przyspieszenie poprzez dodanie szeregu nowych możliwości do nowopowstającej przestrzeni Construction Cloud. W miarę rozwoju technologii usługa wygląda na bardzo interesujące rozwiązanie ułatwiające projektowanie w sposób współdzielony, zarządzanie projektami pod kątem eliminowania błędów i opóźnień, estymację kosztów i ryzyka, dystrybuowanie informacji na budowę, a teraz dodatkowo tworzenie w bardzo efektywny sposób cyfrowego bliźniaka bez konieczności wysyłania i zarządzania plikami w niepożądany sposób.

Na pewno da się zauważyć, że następują znaczące zmiany w sposobie licencjonowania produktów i usług. Wyraźnie widać, że Autodesk traktuje licencje desktopowe jako swego rodzaju okres przejściowy, w którym większość aktywności będzie chciał przekształcić w usługi chmurowe. W ten sposób doświadczymy przejścia z licencji wieczystych na czasowe, a z czasowych na licencjonowanie SAAS (Software as a service), gdzie użytkownik będzie rozliczany abonamentowo z czasu spędzonego przy konkretnej aplikacji. Z jednej strony jest to jeszcze większe uelastycznienie sposobu licencjonowania dające np. duże możliwości amortyzacyjne, z drugiej jednak strony w krótkim okresie czasu licencje wydają się droższe.

Reasumując, zmiany są nieuniknione. Czas pokaże, czy kierunek wyznaczony przez Autodesk jest słuszny. Dotychczasowe doświadczenie podpowiada jednak, że producent z Kalifornii podejmując działania często bardzo innowacyjne i czasami kontrowersyjne, realizuje długoterminową i niezmiennie spójną wizję rozwoju globalnych narzędzi wspierających ogromną część naszego życia.