Bony na cyfryzację


wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych

05.08.2021

Bony na cyfryzację o łącznej wartości 110 mln zł dla MŚP

6 września 2021 r. PARP ogłosi nabór wniosków do programu POIR (Program Inteligentny Rozwój), którego celem będzie wsparcie firm z sektora MŚP. Konkurs będzie promował projekty związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych wpływających korzystnie na zmianę funkcjonowania firmy (np. w zakresie świadczenia usług), a także w zakresie zmiany produktów. Wsparcie dla firm ma złagodzić skutki wystąpienia pandemii COVID-19, a także promować rozwiązania cyfryzacyjne. Dla przedsiębiorców zarezerwowano w konkursie prawie 110 mln zł.

W związku powyższą inicjatywą firma Arkance Systems Poland przygotowała specjalny pakiet dla przedsiębiorców. Dzięki pakietowi – z naszą pomocą – możesz skorzystać z najnowszych rozwiązań Przemysłu 4.0, wdrożyć rozwiązania BIM czy 3D.

Nasza pomoc polega na tym, że wspieramy Cię kompleksowo od początku do końca realizacji projektu. Pomoc ta składa się z czterech etapów:

 • Audyt technologiczny – na tym etapie sprawdzamy procesy w Twojej firmie i sposób ich optymalizacji.
 • Propozycja rozwiązań technologicznych – po konsultacji z naszym zespołem inżynierów, zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązania technologiczne usprawniające Twoją pracę i Twojego zespołu.
 • Pomoc merytoryczna oraz formalna w złożeniu wniosku o dofinansowanie – nasi doradcy biznesowi we współpracy z inżynierami przygotują za Ciebie pełną dokumentację!
 • Rozliczenie projektu.

Jaką pomoc może otrzymać Twoja firma w ramach wsparcia?

Program Inteligentny Rozwój (POIR) powstał, aby wesprzeć finansowo MŚP w zakresie realizacji projektów, których celem jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. W ramach projektu można otrzymać wsparcie np. na:

 • Zakup lub licencjonowanie oprogramowania,
 • Zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego,
 • W ograniczonym zakresie – zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.

W Twoim przypadku wsparcie to może więc obejmować:

 1. Oprogramowanie wspierające metodykę BIM (np. kolekcja AEC, rozwiązania chmurowe wchodzące w skład Autodesk Construction Cloud m.in. BIM Collaborate PRO, Autodesk Build, Autodesk Takeoff).
 2. Oprogramowanie wspierające Przemysł 4.0 (np. kolekcja PD&M, Autodesk Vault, Autodesk Fusion, Autodesk Inventor Professional).
 3. Wdrożenie oprogramowani opisanych w punkcie 1 i 2.
 4. Sprzęt komputerowy HP – w ograniczonym zakresie.

Rodzaj pomocy i zakres wsparcia:

 • Wsparcie udzielane wyłącznie w formie pomocy de minimis.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN
 • Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

Kiedy nastąpi ogłoszenie konkursu „Program Inteligentny Rozwój”?

 • Ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania – zapraszamy do współpracy. Kompleksowo pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania (przygotowujemy wnioski).

Źródło:

https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiany-w-harmonogramie-konkursow-realizowanych-w-ramach-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-w-2021-r/