Infra Challenge 2021


Międzynarodowy konkurs dla studentów budownictwa lądowego

18.06.2021

Międzynarodowy konkurs dla studentów budownictwa lądowego

Międzynarodowy konkurs dla studentów budownictwa lądowego

Wraz z CGS Labs – producentem specjalistycznego oprogramowania do projektowania inżynieryjnego – zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie “CGS Labs Infra Challenge 2021”. Konkurs jest przeznaczony dla studentów inżynierii lądowej i wodnej.

Konkurs jest doskonałą okazją, aby zastosować wiedzę zdobytą na zajęciach w praktyce. Do udziału w konkursie można zgłaszać projekty infrastruktury inżynierskiej stworzone za pomocą oprogramowania CGS Labs: Plateia (projektowanie dróg), Ferrovia (projektowanie linii kolejowych) lub Aquaterra (projektowanie kanałów/rzeki).

Do wygrania nagroda o wartości 1.000,00 EUR. Czas na zgłoszenia tylko do 30 czerwca 2021!