INFRAmost: infrastruktura drogowa, mostowa, kolejowa


Nagrania z prelekcji InfraMOST 2021

24.05.2021

INFRAmost: infrastruktura drogowa, mostowa, kolejowa

InfraMOST to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej targi i multi-konferencja poświęcona inżynierii mostowej oraz infrastrukturze transportowej.

W tegorocznej konferencji wzięło 600 uczestników z 27 krajów. Jednym z gości konferencji InfraMOST 2021 byli również prelegenci Arkance Systems Poland. Podczas konferencji nasi przedstawiciele zaprezentowali rozwiązania z zakresu infrastruktury drogowej, mostowej, kolejowej.

Zapraszamy do obejrzenia 3 prelekcji tematycznych w nagraniach umieszczonych poniżej.

Prelekcja: Optymalny przepływ danych w projektach drogowych

W sesji omówimy temat optymalnego przepływu danych przy projektowaniu dróg. Dowiesz się jak przy pomocy dostępnych na rynku narzędzi usprawnić uszczegółowianie modelu – czyli od etapu koncepcji, aż po rysunki wykonawcze, z minimalną ilością odtwórczej pracy i w zgodzie z ideą BIM-u.
Warsztat zrealizujemy na podstawie rozwiązania takiego jak Autodesk Civil 3D, Autodesk InfraWorks oraz Autodesk Construction Cloud.

Prelegent

Marek Majewski – Dyrektor Techniczny Arkance Systems Poland oraz członek Stowarzyszenia BIM. Specjalizuje się w zarządzaniu multidyscyplinarnymi projektami wdrażania nowych technologii informatycznych na podstawie BIM, w tym m.in. BIM połączony z GIS czy PLM.

Od 1995 r. pracuje z oprogramowaniem #Autodesk. Współpracuje bezpośrednio z firmą Autodesk jako Subject Matter Expert, tworząc biblioteki polskich standardów dla Autodesk Civil 3D.

Prelekcja: Optymalny przepływ danych na przykładzie obiektów mostowych

W warsztacie podejmiemy temat optymalnego przepływu danych przy projektowaniu i modelowaniu obiektów mostowych. Pokażemy jak przy pomocy dostępnych na rynku narzędzi usprawnić uszczegółowianie modelu – czyli od etapu koncepcji, aż po rysunki warsztatowe, z minimalną ilością odtwórczej pracy i w zgodzie z ideą BIM-u.
Warsztat zrealizujemy na podstawie rozwiązania takiego jak Civil 3D, Infraworks, Revit oraz Dynamo, Autodesk Construction Cloud.

Prelegent

Michał Doboszyński – Inżynier budownictwa z praktycznym doświadczeniem w obszarze BIM zdobytym w Wielkiej Brytanii oraz na wielu zagranicznych projektach. Pracował w Londynie jako BIM Manager dla biura projektowego oraz w dziale rozwoju dla jednego z przodujących generalnych wykonawców. Zainteresowany wprowadzaniem rozwiązań ze świata IT do branży budowlanej. Obecnie zaangażowany w projekty związane z automatyzacją w pracy projektowej.

Prelekcja: Nowe narzędzia dla kolei w Autodesk

Podczas spotkania zaprezentujemy najnowsze narzędzia dla projektantów kolejowych oraz koordynatorów projektów. Na podstawie fragmentu projektu infrastruktury przedstawimy ścieżkę oraz zastosowanie Autodesk InfraWorks i Civil3D do wykonania dokumentacji i zarządzania wielobranżowym projektem. Poruszymy również tematy związane między innymi z importem danych numerycznych, koordynacją projektów w różnym oprogramowaniu i zaawansowanym modelowaniem w infrastrukturze.

Prelegent

Mateusz Kruk – inżynier ds. BIM w Arkance Systems Poland. Zdobywca 1 miejsca w konkursie „Builder For The Future” i międzynarodowej konferencji IHEEP19 dla inżynierów drogownictwa w USA. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych biurach projektowych o profilu drogowym. Zainteresowany nowymi technologiami w infrastrukturze i modelowaniem 3D.