Upchain – nowoczesny PLM w chmurze


Artykuł w czasopiśmie "Production Manager"

08.04.2022

Upchain — nowoczesny PLM w chmurze

Czy znasz już platformę do zarządzania danymi i procesami w chmurze, niezależną od systemów CAD? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Marka Majewskiego pt.: „Chmurowy PLM dla nowoczesnej produkcji” w czasopiśmie “Production Manager”. Artykuł jest poświęcony tematyce Autodesk Upchain – kompleksowemu systemowi PLM w chmurze, umożliwiającemu współpracę podczas pracy w znanych narzędziach.

Główne korzyści z wdrożenia Upchain:

  • Szybkie wdrożenie – pracę można rozpocząć, korzystając ze standardowych szablonów z możliwością ich konfiguracji do własnych potrzeb.
  • Prostota w użytkowaniu – intuicyjne pulpity nawigacyjne oraz przepływy pracy konfigurowalne bez kodowania, z poziomu modułowego edytora przepływów pracy.
  • Łatwy dostęp do potrzebnych danych dla osób nie będących inżynierami.
  • Oszczędność czasu – aktualne dane są na wyciągnięcie ręki i nie trzeba pytać o nie każdorazowo inżynierów.
  • Zarząd i pracownicy firmy błyskawicznie uzyskują pełny wgląd w proces. Wykrywają przeszkody, ustalają priorytety problemów i reagują w czasie rzeczywistym.
  • Wydajne zarządzanie zmianami i kontrola wersji umożliwiają śledzenie, a możliwość przypisywania obowiązków zmniejsza liczbę nieporozumień i nieodebranych wiadomości e-mail. W efekcie firma minimalizuje błędy, przeróbki i ilości odpadów, które zwiększają koszty produkcji.

Upchain integruje się z narzędziami:

  • Autodesk: AutoCAD i Inventor
  • i innych producentów takich jak: SolidWorks, Catia, Siemens NX, Creo, Onshape czy Altium, zapewniając konstruktorom komfort pracy i dostęp do danych zagregowanych w systemie bezpośrednio z programów, z których korzystają na co dzień.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym artykułem na stronie:

Chmurowy PLM dla nowoczesnej produkcji – Production Manager (production-manager.pl)

Autor artykułu

Marek Majewski

Dyrektor rynku – przemysł, Arkance Systems Poland

Odpowiedzialny za zarządzanie multidyscyplinarnymi projektami wdrażania nowych technologii informatycznych: BIM w architekturze, infrastrukturze, miastach, zakładach produkcyjnych; BIM połączony z GIS; BIM połączony z PLM; PDM i PLM zintegrowane z ERP w zakładach produkcyjnych. ​Skupia się również na analizie i optymalizacji procesów projektowania i produkcji. Pracuje z oprogramowaniem Autodesk od 1995 roku. Współpracuje bezpośrednio z Autodesk, jako SME (Subject Matter Expert) oraz tworzy biblioteki polskich standardów dla Autodesk Civil 3D. Członek Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa.