Znosimy bariery i ograniczenia


Wywiad z Dyrektorem Generalnym ARKANCE SYSTEMS POLAND, WOJCIECHEM ŻARNOWSKIM

17.03.2021

Grzegorz Przepiórka: Nowoczesne technologie są jednym z remediów na negatywne efekty globalnego uprzemysłowienia. Czy szeroko pojęte innowacje zawitały na rynku budowlanym?

Wojciech Żarnowski: Od dłuższego czasu obserwujemy dużą zmianę nastawienia firm, ale przede wszystkim ludzi, którzy te firmy tworzą – coraz częściej uwaga jest zwracana na aspekty związane na przykład z emisyjnością czy kosztem utrzymania inwestycji jako parametrem towarzyszącym procesowi doradczemu czy projektowemu. Takie podejście inwestorów (głównie prywatnych, choć coraz częściej również publicznych) napędza rozwój technologii związanych z rodzajem materiałów, ich produkcją, sposobem pracy na budowach, jak i oczywiście z projektowaniem oraz planowaniem projektów. Można zatem stwierdzić, że innowacje dotyczące między innymi zrównoważonego budownictwa znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce.

G.P.: Porównując Polskę do krajów Europy Zachodniej, można zauważyć, że jesteśmy w trakcie transformacji infrastrukturalnej – rozbudowywane są szlaki drogowe, kolejowe czy transportu gazowego. Czy istnieją rozwiązania, które pozwalają na planowanie, projektowanie i wykonanie tych inwestycji w sposób bardziej zrównoważony?

W.Ż.: Jako firma zajmująca się wdrożeniami rozwiązań IT dla budownictwa nie możemy pozwolić sobie na pominięcie tak ważnego aspektu jak zrównoważone budownictwo w kontekście inwestycji infrastrukturalnych. Oczywiście mamy w swoich zasobach zarówno doświadczonych inżynierów prowadzących wdrożenia, jak i rozwiązania, które pozwalają im spełnić oczekiwania klientów. Na etapie planowania często znajduje zastosowanie oprogramowanie Trimble Quantm – pozwala ono usprawnić analizę wielokryterialną projektów drogowych czy kolejowych w oparciu o obiektywne wskaźniki. Wynikiem takiej analizy jest choćby raport kosztów oraz emisyjności danej koncepcji czy też wariantu, np. drogi. W projektowaniu mamy wiele rozwiązań własnych, produktów Autodesk, Trimble, liNear, CGS, StudioARS i wiele innych – w zależności od potrzeb, gdyż mając tak bogatą ofertę, zapewniamy optymalny dobór. Etap wykonawczy to domena naszej siostrzanej firmy Sitech, w związku z czym, posiadając doświadczenie z licznych wdrożeń w Polsce i za granicą, wiemy, jak połączyć świat budowy oraz biura projektowego.

G.P.: Zakres działań Arkance Systems jest bardzo szeroki, przy czym część rozwiązań jest stosowana na rynku choćby projektowym. Precyzyjnie rzecz ujmując: gdzie w oprogramowaniu można znaleźć zrównoważone budownictwo?

W.Ż.: Przejdźmy do sedna sprawy – prowadzenie procesu inwestycyjnego tak, aby wpisywał się on w ideę zrównoważonego budownictwa, zależy od ludzi. Jest to najbardziej istotny aspekt naszych szkoleń i wdrożeń – rozwój pracowników naszych klientów (bez nich osiągnięcie sukcesu jest bardzo trudne). Oprogramowanie to „tylko i aż” narzędzie, które powinno nam usprawnić oraz ułatwić pracę. Zgodnie z tym duchem dokonaliśmy akwizycji firmy Agacad posiadającej szereg narzędzi, które optymalizują pracę w Autodesk Revit. Jeden z pakietów rozwiązań pozwala na przyspieszenie pracy nad projektami z konstrukcji drewnianych czy ostatnio coraz szerzej stosowanego drewna klejonego krzyżowo lub warstwowo.

G.P.: Na co dokładnie pozwalają te narzędzia?

W.Ż.: Narzędzia dają projektantom wybór – mogę zaprojektować konstrukcję drewnianą, żelbetową, stalową lub zespoloną. Tak samo szybko, tak samo sprawnie, tak samo dobrze – tak rozumiemy ideę zrównoważonego budownictwa w kontekście oprogramowania już stosowanego na rynku: znoszenie barier oraz ograniczeń.

G.P.: Rozumiem zatem, że usprawniacie narzędzia, które posiadają wykonawcy, projektanci czy inwestorzy?

W.Ż.: Dokładnie tak – rozpoczynając współpracę, prowadzimy audyt. Rozmawiamy o tym, jakie są potrzeby oraz jakie rozwiązania już są stosowane, gdzie jest dobrze, a gdzie należy coś poprawić. Następnie przygotowujemy wariantowane propozycje rozwiązań uzależnione od zaawansowania, stopnia skomplikowania czy też kosztów wdrożenia. W przypadku gdy nie posiadamy odpowiednich kwalifikacji z danej branży w lokalnych strukturach, tworzymy międzynarodowe zespoły wdrożeniowe. Jest to jeden z naszych największych wyróżników.

G.P.: Czy ten schemat pracy jest powielany we wszystkich krajach Waszej działalności?

W.Ż.: Tak. Bardzo duża ilość wewnętrznych programów edukacyjnych
i paneli roboczych zapewnia przepływ informacji, wiedzy oraz
najlepszych praktyk.

G.P.: Jak zatem wygląda proces cyfryzacji budownictwa za granicą, np. we Francji, Belgii czy Holandii?

W.Ż.: Proces ten jest czasem bardziej zaawansowany, jak w Belgii czy Holandii, a czasem mniej, jak we Francji, Niemczech czy Hiszpanii. Cyfryzacja w Polsce nabiera coraz większego tempa, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Oczywiście cieszą nas międzynarodowe projekty, jak np. Tetris – gdzie wdrażamy BIM jednocześnie w kilku krajach, a centralną koordynacją prac prowadzonych przez lokalne oddziały Arkance Systems zajmuje się właśnie nasz oddział polski. Niemniej jednak przez prawdziwą cyfryzację polskiego budownictwa rozumiemy szeroko pojętą standaryzację, z której będą czerpały również mniejsze firmy, a przede wszystkim inwestorzy – włączając w to sektor publiczny, który rzecz jasna odgrywa w tym procesie kluczową rolę.

G.P.: W których sektorach budownictwa obecność firmy jest najbardziej zauważalna?

W.Ż.: Według naszych statystyk jesteśmy obecni we wszystkich sektorach mniej więcej na równi – wśród naszych klientów można znaleźć wiele firm działających na rynku infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego czy mechanicznego. Niezależnie, czy to sektor budownictwa przemysłowego czy energetycznego, mamy ciekawe doświadczenia i rekomendacje od klientów.

G.P.: Firma jest liderem w dziedzinie digitalizacji w Europie. Jak w liczbach przedstawia się jej pozycja na rynkach?

W.Ż.: Zapewne jest wiele statystyk, na których można oprzeć taki ranking, lecz cały czas pracujemy na swoją pozycję i renomę. Przed nami długa droga – najważniejsze jest to, aby cały czas budować zespół, który utożsamia się z naszą strategią prowadzenia biznesu.

G.P.: Jak Arkance Systems wzmacnia swoją ofertę, by pomóc podmiotom z branży sprostać nowym wyzwaniom rynkowym, zwłaszcza związanym ze zrównoważonym budownictwem? Jaki jest pomysł na dalszy rozwój firmy, co przewiduje strategia na czasy post-COVID?

W.Ż.: Jak już wspomniałem, w naszej ofercie jest szereg rozwiązań, które wspierają ideę zrównoważonego budownictwa. Ekologia odgrywa bardzo ważną rolę w naszej strategii i jestem pewien, że nasza koncentracja na tym aspekcie w dalszej perspektywie będzie przynosić coraz większą korzyść. Niezależnie od pandemii jest to bardzo ważny temat. Natomiast trudne warunki pracy podczas lockdownów znacznie przyspieszyły cyfryzację wielu procesów w firmach na całym świecie. Myślę, że przedsiębiorstwa, które podjęły to wyzwanie, już widzą korzyść i perspektywa post-COVID-owa będzie dla nich tylko jeszcze lepszym czasem na kontynuację zmian oraz wdrażanie nowych technologii – Arkance Systems jest gotowy, by dla nich te zmiany realizować oraz wspierać polski rynek.