Czy jesteś gotowy na wyzwania przyszłości?


Rozmowa z Arkadiuszem Leśko o ewolucji wymagań w obszarze ekspansji zagranicznej.

17.10.2022

Jak polskie przedsiębiorstwa mogą przygotować się do ekspansji zagranicznej? Na jakie wyzwania w odniesieniu do standardów cyfryzacji budownictwa zwrócić uwagę? Zachęcamy do przeczytania wywiadu z naszym ekspertem Arkadiuszem Leśko.

Dzień dobry! Jakie były, według Pana, ostatnie lata dla polskiego rynku budownictwa?

Ostatnie lata były bardzo intensywne i cechowała je duża dynamika. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej realizowane są liczne projekty na dużą skalę, które podlegają wahaniom perspektyw budżetowych. Mowa między innymi o Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, Programach Kolejowych, Planowanym CPK, czy mniejszym inicjatywom, takim jak Program Budowy 100 Obwodnic. Każdy projekt infrastrukturalny, połączony z inwestycjami sektora prywatnego, buduje kapitał. A ten warto wykorzystać w przyszłości decydując się na ekspansję zagraniczną.

Czy menadżerowie największych firm budowlanych w Polsce biorą w ogóle pod uwagę ekspansję zagraniczną?

Przy opracowywaniu planów długoterminowych menadżerowie biorą pod uwagę ekspansję zagraniczną. Co więcej, niektóre firmy ukończyły już pierwsze takie inwestycje. Weźmy na przykład elektrociepłownie w Wilnie (Budimex, Steinmüller Babcock Environment, UAB Kauno dujotiekio statyba 178,29 mln EUR), blok kogeneracyjny opalany biopaliwem w Wilnie (Rafako 149,65 mln EUR), czy kompleks handlowo-rekreacyjny w Kijowie (Unibep 44,8 mln EUR).

Zagraniczne inwestycje wiążą się jednak z ryzykiem, prawda?

Takie inwestycje, czyli obecność firmy na rynku w „nieodkrytej” lokalizacji, niosą oczywiście większe ryzyko. Zaczynając od wyzwań prawnych, przez techniczne, organizacyjne czy nawet te językowe. Firmy muszą się mierzyć także z cyfryzacją procesu inwestycyjnego. W wielu krajach coraz częściej pojawia się wymóg stosowania nowych technologii (m.in. BIM), a niektóre rynki są już mocno wyspecjalizowane w tych dziedzinach (m.in. rynek skandynawski).

Jakie największe wyzwania w zakresie digitalizacji widzi Arkance Systems?

Akrance Systems to międzynarodowa firma consultingowa, dzięki czemu mamy doświadczenie nie tylko na rynku polskim. Przeprowadziliśmy analizę kilkudziesięciu największych kontraktów, które wspieraliśmy w Europie i wyciągnęliśmy z niej pięć najczęściej pojawiających się wyzwań w zakresie digitalizacji, które mają wpływ na sukces całego projektu.

O jakich wyzwaniach mowa?

Po pierwsze, kształcenie odbiorcy końcowego technologii. Dbanie o odpowiedni poziom kompetencji pracowników zapewnia nam korzyści na każdym etapie inwestycji. Wiemy, że zmiany osobowe u zamawiających mogą być, i często bywają, bodźcem wielu nieporozumień.

Po drugie, musimy pamiętać o tym, że wymogi kontraktowe, czy są jasne czy nie, muszą zostać spełnione. Równie ważny jak gotowa realizacja zgodna z projektem, jest odbiór stworzonych danych – czy to cyfrowych czy tradycyjnych.

Trzecim aspektem jest lokalność. Każdy kraj ma swoje przyzwyczajenia i tradycje projektowe, na które musimy zwracać uwagę podczas projektowania. Warto pomyśleć o stworzeniu własnych biur wsparcia projektowania, które złożone będą z lokalnych projektantów sprawujących nadzór nad pracą podwykonawców.

Kolejnym, już czwartym elementem jest traktowanie koordynacji jako etapu kluczowego dla procesu inwestycyjnego. To właśnie koordynacja pozwoli nam ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów, które mogą się pojawić, jeśli mamy jakieś niespójności.

Ostatni, ale wcale nie najmniej ważny element to bariery technologiczne. Stosowanie odmiennych narzędzi w różnych częściach świata wymaga ustalenia standardów pracy i świadomości dotyczącej ograniczeń wynikających z wykorzystania danego rozwiązania.

Podsumowując naszą rozmowę – co jest kluczowe, żeby być gotowym na wyzwania przyszłości?

Priorytetowe jest oczywiście odpowiednie przygotowanie. Firmy powinny korzystać z możliwości i testować nowe technologie na rynkach macierzystych. Są one przecież obarczone mniejszym ryzykiem, a pozwalają przygotować się na to, co czeka nas poza granicami. Serdecznie zachęcam do kontaktu z nami – z chęcią opowiemy więcej o naszych wnioskach, a także zapewnimy profesjonalne wsparcie przy pracy nad aktualnymi i przyszłymi projektami.

Autor artykułu

Arkadiusz Leśko

Dyrektor Rynku – Budownictwo i Infrastruktura, Arkance Systems Poland

Inżynier budownictwa z wszechstronnym doświadczeniem jako BIM Manager, po stronie biur projektowych oraz wykonawców. Przez ostatnie lata wspierał inicjatywę i rozwój BIM u jednego z dominujących Generalnych Wykonawców. Skoncentrowany na interdyscyplinarnych rozwiązaniach wspierających złożone procesy inwestycyjne. Obecnie zaangażowany w rozwój i usprawnienie komunikacji w środowiskach CDE, pomiędzy systemami IT a urządzeniami oraz maszynami budowlanymi.