Dodatki do Revita – automatyzacja projektowania w Autodesk Revit


02.10.2023

Dodatki do Revita – co znajdziesz w tym artykule?

O Autodesk Revit

Autodesk Revit to kompleksowe narzędzie do projektowania oraz modelowania informacji o budynku (BIM), znajdujące zastosowanie w branży architektonicznej, inżynieryjnej oraz budowlanej. To oprogramowanie daje projektantom, architektom, inżynierom i innym specjalistom możliwość tworzenia szczegółowych, trójwymiarowych modeli budynków jak i obiektów inżynieryjno-technicznych. Dzięki niemu można efektywnie planować, projektować i analizować różne aspekty projektu z uwzględnieniem dowolnej z wybranych branż.

Program ten zwiększa efektywność pracy i precyzję na każdym etapie rozwoju projektu. Rozpoczynając od fazy koncepcyjnej, przez wizualizację i analizę, aż przygotowanie produkcji (prefabrykacja lub/i przedmiary) oraz wykonawstwo. Praca w Revit to kluczowy krok w kierunku rozpoczęcia modelowania 3D, automatyzacji rutynowych czynności oraz sprawnego współdziałania w zespołach projektowych i budowlanych, co przekłada się na znaczące zmniejszenie liczby błędów w całym procesie.

Autodesk Revit pomaga m.in. w:

 • Tworzeniu koncepcji projektu oraz jej rozwijaniu: Revit to program, który ułatwia architektom, inżynierom i wykonawcom efektywną współpracę poprzez zapewnienie narzędzi do szkicowania, tworzenia zestawień, udostępniania, opisywania i wizualizacji.
 • Koordynacji i współdzieleniu informacji w zespołach: Autodesk dostarcza narzędzia wspierające skuteczną współpracę zespołów projektowych w branży architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej, niezależnie od lokalizacji pracowników. Usługi Revit Cloud Worksharing oraz BIM Collaborate Pro zapewniają wsparcie dla współpracy i tworzenia wspólnego środowiska danych.
 • Zapewnieniu wyższej jakości budynków: Dzięki zintegrowanym narzędziom do analizy i możliwości łączenia różnorodnych zestawów danych oraz różnych typów plików, architekci i inżynierowie mogą efektywnie realizować swoje projekty

Popularność programu Autodesk Revit sprawiła, że na rynku pojawiło się wiele dodatków, które pomagają znacznie usprawnić i przyspieszyć skomplikowany proces projektowy, o czym więcej w następnych częściach artykułu.

Dodatki do Revita i ich rola w procesie projektowania BIM

Projektowanie to ciągły proces, który często wiąże się z licznymi poprawkami, a te wymagają dużego nakładu pracy projektantów. Na rynku istnieją dodatki do programu Autodesk Revit, które upraszczają proces projektowania, redukują liczbę błędów, a przede wszystkim powodują, że projektanci mają więcej czasu na zadania, które wnoszą wartość dodaną do projektów, a których zautomatyzować się nie da.

5 powodów, dla których warto postawić na dodatki do Revita

 1. Rozszerzenie funkcjonalności: Narzędzia stworzone dla aplikacji Revit dodatkowo rozszerzają funkcjonalność oprogramowania, dając dostęp do wyspecjalizowanych narzędzi i funkcji.
 2. Optymalizacja procesu pracy: Dodatki automatyzują rutynowe zadania projektowe, co znacznie przyspiesza cały proces i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu
 3. Personalizacja: Dzięki zastosowaniu dodatków projektant jest w stanie dopasować środowisko Autodesk Revit do indywidualnych potrzeb.
 4. Rozwiązania konkretnych wyzwań projektowych: Dodatki oferują często funkcjonalności, których nie ma wśród standardowych funkcji, a które znacznie rozszerzają możliwości programu i pomagają rozwiązań konkretne problemy czy wyzwania projektowe
 5. Oszczędność czasu i kosztów: Wykorzystując dodatki do Autodesk Revit projektanci optymalizują przepływ informacji, ograniczają liczbę przeróbek oraz skracają czas realizacji projektów. Dzięki temu, przy zachowaniu najwyższej jakości projektów, jest możliwość ograniczenia kosztów i szybszej realizacji.
Dodatki do Revita i ich rola w procesie projektowania BIM

Be.Smart T4R – zwiększ możliwości Autodesk Revit

Niezależnie od tego, czy jesteś architektem, inżynierem budowlanym, projektantem czy inżynierem MEP – Be.Smart (wcześniej Holixa) T4R jest rozwiązaniem dla Ciebie! Dla przyspieszenia procesu projektowania w modelu BIM, opracowaliśmy serię dodatków, które uczynią Autodesk Revit jeszcze szybszym i bardziej efektywnym narzędziem pracy. Wtyczki te, stworzone przez doświadczonych ekspertów Revit, zwiększają wydajność procesu projektowania i pozwalają na dostosowanie programu do indywidualnych wymagań.

Be.Smart T4R to zestaw ponad 50 narzędzi usprawniających pracę w aplikacji Revit. Narzędzia te pozwolą Ci m.in. wyeliminować powtarzalne czynności, a tym samym znacznie skrócić czas powstawania dokumentacji.

T4R jest idealnym rozwiązaniem dla:

 • użytkowników Revita
 • branży architektoniczno-budowlanej
 • architektów, konstruktorów, branżystów MEP, HVAC, P.P., elektryków, BIM Managerów, BIM Koordynatorów, BIM modelerów, asystentów projektantów
 • zarówno dużych firm, jak i działalności jednoosobowej
Holixa T4R – zwiększ możliwości Autodesk Revit

Korzyści z wykorzystania Be.Smart T4R

Przy tworzeniu dodatków Be.Smart T4R przyświecał nam jeden cel: krok dalej to za mało, potrzebujemy wielu kroków naprzód, gdzie każda z ponad 50 funkcjonalności pozwala iść dalej, czyli modelować szybciej, łatwiej i dokładniej. Cała kolekcja, stale powiększana o nowe narzędzia, nie tylko poprawi Twoje doświadczenia w modelowaniu, ale sprawi również, że codzienna praca będzie szybsza i łatwiejsza, a przez to o wiele przyjemniejsza.

Zdaniem naszych klientów, wymienione poniżej w tabeli wybrane funkcje Be.Smart T4R przynoszą określone oszczędności czasowe przy każdym użyciu. Teraz pozostaje pytanie: ile razy dziennie możesz skorzystać z tych funkcji i ile oszczędności Be.Smart T4R zapewni Tobie?

FunkcjaOpisEstymowana oszczędność czasu per użycie [min]
ContinousAutomatycznie wymiaruje wszystkie ściany pomiędzy wybranymi punktami co przyspiesza tworzenie dokumentacji projektowej.0,5 – 1,0
Text AlignmentPozwala wyrównać wybrane teksty/znaczniki do zaznaczonego tekstu/znacznika lub możesz wyrównać teksty do istniejącej linii co przyspiesza tworzenie estetycznej dokumentacji projektowej.1,0 – 5,0
Families LibraryNarzędzie online umożliwia nieograniczony dostęp do pobierania rodzin RFA z biblioteki BIM CADforum gdzie pobrane lub wgrane rodziny można lokalnie skatalogować i wielokrotnie używać w projektach.nieskończoność
Wall Duct or PipeOszczędzając czas przy tworzeniu dokumentacji tworzy automatycznie linie wymiarową z informacją o średni orurowania.0,5 – 1,0
Renumber RoomsPozwala na szybkie i sprawną renumerację pomieszczeń („rooms” oraz „spaces”) zgodnie z ustalonymi założeniami z uwzględnieniem przedrostków i przyrostków co ogranicza możliwość błędów w numeracji.2,0 – 5,0

Korzyści dla użytkownika Revita:

 • Zestaw prostych, ale użytecznych narzędzi upraszczających i przyspieszających codzienne zadania
 • Rozwiązanie przystające do polskich standardów
 • Realny wpływ na rozwój tego dodatku i dostosowanie go do jego wymogów – nasi klienci kierunkują nasze działania i dalszy rozwój tych dodatków

Korzyści dla administratora Revita:

 • Narzędzia pozwalające na automatyzację i przyspieszenie działań na rodzinach (aktualizacje, modyfikowanie parametrów)
 • Rozwiązanie „odchudzające” modele – przez szybkie usuwanie zawartości, czyszczenie elementów w najszybszy możliwy sposób

Korzyści dla osoby decyzyjnej w firmie:

 • Zyski z produktywności – zarówno przez automatyzację wynikającą z funkcjonalności, jak i przez program „motywujący” do pracy
 • Usprawnienia w kwestii ochrony praw autorskich
 • Jeden dodatek zawierający w sobie ponad 50 narzędzi

Przykładowe narzędzia Be.Smart T4R

 • Join Geometry: jednoczesne łączenie elementów w zależności od wybranych kategorii wraz z możliwością ustalania priorytetów. Narzędzie to jest idealne dla specjalistów zajmujących się modelowaniem obiektów w aplikacji Revit. Korzystając z Join Geometry można połączyć elementy modelu w wielu kategoriach jednocześnie – stropy, podłogi, modele ogólne, dachy, schody, słupy konstrukcyjne, belki konstrukcyjne, fundamenty konstrukcyjne, ściany, gzymsy i sufity. Dzięki temu rozwiązaniu, proces projektowania staje się bardziej elastyczny i efektywny, pozwalając na łatwiejsze zarządzanie danymi w modelach i zestawieniach. Dodatkowo, użytkownicy mogą zapisywać i wczytywać ‘reguły łączenia’ pomiędzy różnymi projektami.
 • Dimension Continous: zrewolucjonizuj sposób wymiarowania ścian w modelu. Dimension Continuous to inteligentne rozwiązanie, które automatycznie wymiaruje wszystkie ściany na wirtualnej półprostej. Wystarczy wybrać dwa punkty, a wszystkie ściany między nimi zostaną precyzyjnie zwymiarowane – bez zbędnego klikania i bez ryzyka pominięcia jakiejkolwiek ściany. To narzędzie to prawdziwy game changer dla architektów i inżynierów, czyniąc proces wymiarowania szybszym, dokładniejszym i bardziej efektywnym.
 • Job Time Tracker: zarządzanie czasem pracy nad konkretnym modelem. To idealne rozwiązanie dla biur projektowych, które chcą jeszcze lepiej kontrolować efektywność i optymalizować procesy. Wśród korzyści wykorzystania Job Time Tracker znajduje się:
  • Śledzenie dokładnego czasu pracy: Nie trzeba już polegać na oszacowaniach. Job Time Tracker monitoruje czas, który poświęcany jest na każde zadanie, dając realistyczne dane.
  • Dokładna analiza projektów: Dzięki zebranym danym można przeprowadzić dokładną analizę czasu potrzebnego na różne etapy projektowe. To pomoże dostosować plany i lepiej ocenić przyszłe projekty.
  • Lepsza strategia ofertowa: Na podstawie dokładnych informacji o czasie pracy nad projektami, można formułować oferty bardziej precyzyjnie i przekonująco. To klucz do zdobywania nowych klientów i zwiększania rentowności.
 • Extended Filter: bardzo szczegółowy filtr wyboru. Pozwala ograniczyć wybór do projektu, aktualnego widoku lub zbioru wskazań. Umożliwia grupowanie wybranych komponentów według poziomu, pomieszczenia lub kategorii w dowolnej kolejności. Dzięki temu narzędziu możemy filtrować nawet na poziomie parametrów, co pozwala na znalezienie dowolnego rodzaju informacji, dużo szybciej niż dotychczas było to możliwe.
 • Line Checker: Narzędzie do sprawdzania łączy automatycznie sprawdza aktualizacje zewnętrznych odniesień i powiadamia o wykryciu zmiany, zapewniając aktualność danych zewnętrznych. Ten zestaw narzędzi pomaga śledzić pliki referencyjne w projekcie. Line Checker automatycznie sprawdza czy linki podczytane do naszego modelu są najbardziej aktualne. W przypadku, gdy link nie będzie aktualny, pojawi się powiadomienie, które nas o tym ostrzeże, co pozwali uniknąć kosztownych błędów projektowych.

To zaledwie kilka narzędzi z pakietu ponad 50 funkcjonalności, o których więcej dowiesz się na stronie produktowej Be.Smart T4R.

Be.Smart T4R jest zbudowana z dwóch pakietów – narzędzi do zarządzania projektami (bronze), które są bezpłatne dla wszystkich użytkowników Autodesk Revit oraz z narzędzi zwiększających produktywność (Silver), które są bezpłatne dla aktualnych klientów Arkance Systems Poland. Wypróbuj Be.Smart T4R w swojej firmie już dzisiaj!

Agacad – profesjonalne rozwiązania BIM

Agacad to klucz do osiągnięcia wyższych standardów projektowania. Dzięki tym dodatkom użytkownicy Autodesk Revit są w stanie zwiększyć wydajność i precyzję projektów. Są to narzędzia, które sprawią, że proces projektowania jest efektywniejszy, szybszy i dokładniejszy. Firma Agacad od ponad 30 lat dostarcza oprogramowanie wspomagające projektowanie dla ponad 13 000 klientów.

Od początku istnienia firma Agacad skupia się na trzech przestrzeniach działalności:

 • Zarządzaniem i klasyfikacją danych BIM
 • Tworzeniem narzędzi wykorzystujących BIM w prefabrykacji
 • Inwentaryzacją zasobów cyfrowych i wykorzystaniem BIMu w zarządzaniu obiektami

Agacad rozwija zaawansowane technologie w zakresie:

 • Konstrukcji drewnianych (Wood Framing)
 • Konstrukcji stalowych (Metal Framing)
 • Konstrukcji żelbetowych (Precast Concrete)
 • Instalacji MEP ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych
 • Zarządzanie danymi BIM
Agacad - profesjonalne rozwiązania BIM

Korzyści płynące z wykorzystania dodatków Agacad

Agacad dostarcza rozwiązania, które usprawniają procesy, dzięki zaawansowanej automatyzacji. Grupa wyróżnia się holistycznym i relacyjnym podejściem do innowacji, które dąży do nieustannego doskonalenia procesów w branżach, takich jak budownictwo tradycyjne i prefabrykacja. Firma jest częścią grupy Arkance, co pozwala klientom korzystać z globalnej sieci lokalnych partnerów. Celem jest wsparcie klientów w osiąganiu doskonałości i dostarczanie rozwiązań, które pomagają rozwijać się i wpływać pozytywnie na swoje otoczenie. Wśród korzyści płynących z zastosowania rozwiązań Agacad są m.in.:

 • Krótszy czas tworzenia modelu prefabrykacji
 • Większa dokładność modelu
 • Mniej błędów i kolizji
 • Łatwość aktualizacji modelu i dokumentacji
 • Lepsza komunikacja projektant — produkcja
 • Automatyczne zestawienia materiałów
 • Optymalizacja kosztów

Korzyści dla architektów, konstruktorów i branżystów:

 • automatyzacja codziennej pracy związanej z modelowaniem
 • automatyzacja codziennej pracy związanej z detalowaniem oraz rysunkami
 • rozwiązanie problematycznych zagadnień w Autodesk Revit

Zalety dla BIM Managerów i koordynatorów:

 • automatyzacja analizy modeli
 • ułatwione zarządzanie informacjami w modelu
 • automatyzacja nanoszenia i koordynowania zmian
 • nowe możliwości integracji danych

Korzyści dla wykonawców i producentów:

 • ograniczenie ilości stosowanego oprogramowania (formatów wymiany danych)
 • automatyzacja generowania danych do urządzeń wytwórczych
 • łatwość nanoszenia zmian nawet w późnym etapie prowadzenia inwestycji

Przykładowe narzędzia Agacad

 • Wood Framing– Wood Framing to jedno z najważniejszych rozwiązań Arkance Systems. Bezpośrednio w Autodesk Revit pozwala na modelowanie, detalowanie, generowanie rysunków oraz dokumentacji warsztatowej. Umożliwia automatyzację prowadzonych prac projektowych z uwzględnieniem planowania produkcji konstrukcji obiektu. Narzędzia obejmują zakresem rozwiązania systemowe, ramowe, szkieletowe i inne układy z wykorzystaniem technologii SIP, drewna CLT/GLULAM/BSH czy drewna litego.
 • Metal Framing – Metal Framing to szereg narzędzi powstałych o wytyczne światowych producentów lekkich konstrukcji stalowych. Rozwiązanie ma na celu automatyzację prac związanych z modelowaniem, tworzeniem dokumentacji projektowej oraz warsztatowej dla projektów konstrukcji szkieletowych bezpośrednio w Autodesk Revit. Narzędzie pozwala również na optymalizację prac, nad projektami których konstrukcja oparta jest o układy ramowe czy kratownicowe. Swoimi funkcjonalnościami obejmuje automatyzację projektowania prefabrykatów oraz ścian osłonowych, fasad wentylowanych czy elewacji aluminiowo szklanych.
 • Precast Concrete – Precast concrete to paleta narzędzi optymalizująca czas spędzony na żmudnym modelowaniu elementów żelbetowych w Revit. Pozwala na szczegółowe modelowanie prefabrykowanych elementów betonowych, dzielenie, aktualizowanie i modyfikowanie ścian i stropów. Korzystanie z elastycznych ustawień oraz szablonów, umożliwia wstawianie szczegółowych połączeń, kotew i innych detali. Narzędzia pozwalając na dynamiczną aktualizację rysunków złożeniowych przy aktualizacji projektu, a także automatyczne sortowanie elementów, generowanie rysunków warsztatowych i nie tylko.
 • Smart Connections– narzedzie do generowania połączeń na poziomie LOD 400. Rozwiązanie Smart Connections umożliwia błyskawiczne dodawanie inteligentnych detali, specyficznych dla powierzchni, które automatycznie dostosowują się do zmian w głównych elementach w modelach BIM. W łatwy sposób można skonfigurować reguły dotyczące wstawiania lub modyfikowania detali, uwzględniając takie czynniki jak środek ciężkości, głębokość, sąsiednie elementy i inne. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy projektowej, zwłaszcza konstruktorów.
 • Smart Documentation – zestaw narzędzi dla użytkowników programu Revit, którzy chcą szybko, dokładnie i konsekwentnie tworzyć dokumentację płaską. Smart Documentation automatyzuje, upraszcza i zapewnia spójność w przygotowywaniu rysunków i dokumentów z odpowiednimi widokami i wymiarami z modeli Autodesk Revit.
 • CNC Exporters – to rozszerzenie do oprogramowania CAD, które umożliwia eksportowanie projektów do formatów zrozumiałych dla maszyn CNC, co przyczynia się do usprawnienia i optymalizacji procesu produkcji i obróbki materiałów. do maszyn CNC i linii CAD/CAM w celu precyzyjnej produkcji konstrukcji drewnianych lub lekkich ram stalowych.
 • T4R Sort Mark Elastyczna zmiana numeracji elementów i siatki. Sort Mark przenumerowuje elementy programu Revit dokładnie tak, jak chcesz. Oprócz wykrywania i przenumerowywania siatek można określić zmianę kierunku i orientacji opisu, dodać je jako właściwości, ponownie obliczyć współrzędne współdzielone i wiele więcej.

Wybór optymalnych dodatków do Revita

Szeroka gama dostępnych rozwiązań sprawia, że każda firma wykorzystująca oprogramowanie Autodesk Revit znajdzie dodatki, które będą idealnie dobrane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Zespół doświadczonych inżynierów Arkance Systems Poland jest w stanie przeanalizować specyficzne potrzeby projektowe, porównać ofertę dodatków znajdujących się na rynku i zaproponować optymalne rozwiązania dla potrzeb konkretnej firmy.

Arkance Systems Poland, pomaga firmom architektonicznym oraz inżynieryjnym na każdym etapie realizacji inwestycji – od koncepcji, poprzez projektowanie i analizę po zarządzanie gotową inwestycją. Podpowiadamy rozwiązania CAD i BIM, które zwiększają wydajność realizacji nawet najbardziej niecodziennych projektów. Nasza codzienna praca koncentruje się na holistycznej obsłudze, która pomaga polskim firmom zwiększać swoją konkurencyjność, zwiększać efektywność pracy, a także stale rozwijać wiedzę i być na bieżąco z trendami rynkowymi. To klient i jego zadowolenie jest w centrum naszego zainteresowania.

W ofercie firmy, poza audytem potrzeb, konsultacjami i wdrożeniem oprogramowania, posiadamy również szkolenia, oraz webinary i konferencje. Dzięki temu nasi klienci są w stanie kompleksowo poznać narzędzia, które zautomatyzują powtarzalne czynności, rozwiną kreatywność koncepcji i pozwolą pracować efektywniej. W ofercie znajdują się zarówno kursy stacjonarne, jak i online, szkolenia podstawowe oraz zaawansowane. Każdy kurs opiera się na podstawie teoretycznej oraz ćwiczeniach praktycznych z rosnącym poziomem trudności. Dodatkowo centrum szkoleniowe Arkance Systems przygotowuje szkolenia dedykowane, a więc uwzględnia wymagania oraz specyfikę działania danej firmy.

Podsumowanie

Dodatki do Revita pełnią istotną rolę w rozszerzaniu możliwości tego programu i poprawie efektywności pracy w ramach procesów BIM. Dzięki dodatkowym narzędziom, funkcjonalnościom oraz automatyzacji, wtyczki te umożliwiają architektom, inżynierom oraz specjalistom budowlanym usprawnienie swoich procesów, oszczędność czasu i osiągnięcie lepszych rezultatów.

W artykule przeprowadziliśmy Cię przez świat narzędzi stworzonych specjalnie dla projektantów pracujących w Autodesk Revit. Przedstawiliśmy serię dodatków, które zmienią Twoje podejście do pracy projektowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o wizualizację i analizy, czy też zarządzanie projektami i utrzymaniem obiektów, dostępne narzędzia sprostają różnorodnym potrzebom i wymaganiom.

Podczas wyboru warto rozważyć takie czynniki, jak funkcjonalność, kompatybilność, opinie użytkowników oraz wsparcie ze strony deweloperów. Profesjonaliści mogą zoptymalizować swój przepływ pracy i wykorzystać pełny potencjał oprogramowania, dobierając odpowiednie wtyczki i integrując je z Revit. A dodatki, o których wspomnieliśmy w artykule są oparte na natywnych narzędziach wbudowanych w Revit, co oznacza, że można skorzystać z nich w prosty i intuicyjny sposób.

W miarę postępu technologii i pojawiania się nowych wyzwań w branży budowlanej, BIM będzie nadal kluczowym elementem napędzającym innowacje, usprawniającym współpracę i zwiększającym ogólną wydajność procesów BIM. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak #PodnosimyWartośćBiznesu naszych klientów.