Dodatki do Revita – automatyzacja projektowania w Autodesk Revit


02.10.2023

Dodatki do Revita – co znajdziesz w tym artykule?

O Autodesk Revit

Autodesk Revit to kompleksowe narzędzie do projektowania oraz modelowania informacji o budynku (BIM), znajdujące zastosowanie w branży architektonicznej, inżynieryjnej oraz budowlanej. To oprogramowanie daje projektantom, architektom, inżynierom i innym specjalistom możliwość tworzenia szczegółowych, trójwymiarowych modeli budynków jak i obiektów inżynieryjno-technicznych. Dzięki niemu można efektywnie planować, projektować i analizować różne aspekty projektu z uwzględnieniem dowolnej z wybranych branż.

Program ten zwiększa efektywność pracy i precyzję na każdym etapie rozwoju projektu. Rozpoczynając od fazy koncepcyjnej, przez wizualizację i analizę, aż przygotowanie produkcji (prefabrykacja lub/i przedmiary) oraz wykonawstwo. Praca w Revit to kluczowy krok w kierunku rozpoczęcia modelowania 3D, automatyzacji rutynowych czynności oraz sprawnego współdziałania w zespołach projektowych i budowlanych, co przekłada się na znaczące zmniejszenie liczby błędów w całym procesie.

Autodesk Revit pomaga m.in. w:

 • Tworzeniu koncepcji projektu oraz jej rozwijaniu: Revit to program, który ułatwia architektom, inżynierom i wykonawcom efektywną współpracę poprzez zapewnienie narzędzi do szkicowania, tworzenia zestawień, udostępniania, opisywania i wizualizacji.
 • Koordynacji i współdzieleniu informacji w zespołach: Autodesk dostarcza narzędzia wspierające skuteczną współpracę zespołów projektowych w branży architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej, niezależnie od lokalizacji pracowników. Usługi Revit Cloud Worksharing oraz BIM Collaborate Pro zapewniają wsparcie dla współpracy i tworzenia wspólnego środowiska danych.
 • Zapewnieniu wyższej jakości budynków: Dzięki zintegrowanym narzędziom do analizy i możliwości łączenia różnorodnych zestawów danych oraz różnych typów plików, architekci i inżynierowie mogą efektywnie realizować swoje projekty

Popularność programu Autodesk Revit sprawiła, że na rynku pojawiło się wiele dodatków, które pomagają znacznie usprawnić i przyspieszyć skomplikowany proces projektowy, o czym więcej w następnych częściach artykułu.

Dodatki do Revita i ich rola w procesie projektowania BIM

Projektowanie to ciągły proces, który często wiąże się z licznymi poprawkami, a te wymagają dużego nakładu pracy projektantów. Na rynku istnieją dodatki do programu Autodesk Revit, które upraszczają proces projektowania, redukują liczbę błędów, a przede wszystkim powodują, że projektanci mają więcej czasu na zadania, które wnoszą wartość dodaną do projektów, a których zautomatyzować się nie da.

5 powodów, dla których warto postawić na dodatki do Revita

 1. Rozszerzenie funkcjonalności: Narzędzia stworzone dla aplikacji Revit dodatkowo rozszerzają funkcjonalność oprogramowania, dając dostęp do wyspecjalizowanych narzędzi i funkcji.
 2. Optymalizacja procesu pracy: Dodatki automatyzują rutynowe zadania projektowe, co znacznie przyspiesza cały proces i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu
 3. Personalizacja: Dzięki zastosowaniu dodatków projektant jest w stanie dopasować środowisko Autodesk Revit do indywidualnych potrzeb.
 4. Rozwiązania konkretnych wyzwań projektowych: Dodatki oferują często funkcjonalności, których nie ma wśród standardowych funkcji, a które znacznie rozszerzają możliwości programu i pomagają rozwiązań konkretne problemy czy wyzwania projektowe
 5. Oszczędność czasu i kosztów: Wykorzystując dodatki do Autodesk Revit projektanci optymalizują przepływ informacji, ograniczają liczbę przeróbek oraz skracają czas realizacji projektów. Dzięki temu, przy zachowaniu najwyższej jakości projektów, jest możliwość ograniczenia kosztów i szybszej realizacji.
Dodatki do Revita i ich rola w procesie projektowania BIM

Holixa T4R – zwiększ możliwości Autodesk Revit

Niezależnie od tego, czy jesteś architektem, inżynierem budowlanym, projektantem czy inżynierem MEP – Holixa T4R jest rozwiązaniem dla Ciebie! Dla przyspieszenia procesu projektowania w modelu BIM, opracowaliśmy serię dodatków, które uczynią Autodesk Revit jeszcze szybszym i bardziej efektywnym narzędziem pracy. Wtyczki te, stworzone przez doświadczonych ekspertów Revit, zwiększają wydajność procesu projektowania i pozwalają na dostosowanie programu do indywidualnych wymagań.

Holixa T4R to zestaw ponad 50 narzędzi usprawniających pracę w aplikacji Revit. Narzędzia te pozwolą Ci m.in. wyeliminować powtarzalne czynności, a tym samym znacznie skrócić czas powstawania dokumentacji.

Holixa jest idealnym rozwiązaniem dla:

 • użytkowników Revita
 • branży architektoniczno-budowlanej
 • architektów, konstruktorów, branżystów MEP, HVAC, P.P., elektryków, BIM Managerów, BIM Koordynatorów, BIM modelerów, asystentów projektantów
 • zarówno dużych firm, jak i działalności jednoosobowej
Holixa T4R – zwiększ możliwości Autodesk Revit

Korzyści z wykorzystania Holixa T4R

Przy tworzeniu dodatków Holixa T4R przyświecał nam jeden cel: krok dalej to za mało, potrzebujemy wielu kroków naprzód, gdzie każda z ponad 50 funkcjonalności pozwala iść dalej, czyli modelować szybciej, łatwiej i dokładniej. Cała kolekcja, stale powiększana o nowe narzędzia, nie tylko poprawi Twoje doświadczenia w modelowaniu, ale sprawi również, że codzienna praca będzie szybsza i łatwiejsza, a przez to o wiele przyjemniejsza.

Zdaniem naszych klientów, wymienione poniżej w tabeli wybrane funkcje Holixa T4R przynoszą określone oszczędności czasowe przy każdym użyciu. Teraz pozostaje pytanie: ile razy dziennie możesz skorzystać z tych funkcji i ile oszczędności Holixa T4R zapewni Tobie?

FunkcjaOpisEstymowana oszczędność czasu per użycie [min]
ContinousAutomatycznie wymiaruje wszystkie ściany pomiędzy wybranymi punktami co przyspiesza tworzenie dokumentacji projektowej.0,5 – 1,0
Text AlignmentPozwala wyrównać wybrane teksty/znaczniki do zaznaczonego tekstu/znacznika lub możesz wyrównać teksty do istniejącej linii co przyspiesza tworzenie estetycznej dokumentacji projektowej.1,0 – 5,0
Families LibraryNarzędzie online umożliwia nieograniczony dostęp do pobierania rodzin RFA z biblioteki BIM CADforum gdzie pobrane lub wgrane rodziny można lokalnie skatalogować i wielokrotnie używać w projektach.nieskończoność
Wall Duct or PipeOszczędzając czas przy tworzeniu dokumentacji tworzy automatycznie linie wymiarową z informacją o średni orurowania.0,5 – 1,0
Renumber RoomsPozwala na szybkie i sprawną renumerację pomieszczeń („rooms” oraz „spaces”) zgodnie z ustalonymi założeniami z uwzględnieniem przedrostków i przyrostków co ogranicza możliwość błędów w numeracji.2,0 – 5,0

Korzyści dla użytkownika Revita:

 • Zestaw prostych, ale użytecznych narzędzi upraszczających i przyspieszających codzienne zadania
 • Rozwiązanie przystające do polskich standardów
 • Realny wpływ na rozwój tego dodatku i dostosowanie go do jego wymogów – nasi klienci kierunkują nasze działania i dalszy rozwój tych dodatków

Korzyści dla administratora Revita:

 • Narzędzia pozwalające na automatyzację i przyspieszenie działań na rodzinach (aktualizacje, modyfikowanie parametrów)
 • Rozwiązanie „odchudzające” modele – przez szybkie usuwanie zawartości, czyszczenie elementów w najszybszy możliwy sposób

Korzyści dla osoby decyzyjnej w firmie:

 • Zyski z produktywności – zarówno przez automatyzację wynikającą z funkcjonalności, jak i przez program „motywujący” do pracy
 • Usprawnienia w kwestii ochrony praw autorskich
 • Jeden dodatek zawierający w sobie ponad 50 narzędzi

Przykładowe narzędzia Holixa T4R

 • Join Geometry: jednoczesne łączenie elementów w zależności od wybranych kategorii wraz z możliwością ustalania priorytetów. Narzędzie to jest idealne dla specjalistów zajmujących się modelowaniem obiektów w aplikacji Revit. Korzystając z Join Geometry można połączyć elementy modelu w wielu kategoriach jednocześnie – stropy, podłogi, modele ogólne, dachy, schody, słupy konstrukcyjne, belki konstrukcyjne, fundamenty konstrukcyjne, ściany, gzymsy i sufity. Dzięki temu rozwiązaniu, proces projektowania staje się bardziej elastyczny i efektywny, pozwalając na łatwiejsze zarządzanie danymi w modelach i zestawieniach. Dodatkowo, użytkownicy mogą zapisywać i wczytywać ‘reguły łączenia’ pomiędzy różnymi projektami.
 • Dimension Continous: zrewolucjonizuj sposób wymiarowania ścian w modelu. Dimension Continuous to inteligentne rozwiązanie, które automatycznie wymiaruje wszystkie ściany na wirtualnej półprostej. Wystarczy wybrać dwa punkty, a wszystkie ściany między nimi zostaną precyzyjnie zwymiarowane – bez zbędnego klikania i bez ryzyka pominięcia jakiejkolwiek ściany. To narzędzie to prawdziwy game changer dla architektów i inżynierów, czyniąc proces wymiarowania szybszym, dokładniejszym i bardziej efektywnym.
 • Job Time Tracker: zarządzanie czasem pracy nad konkretnym modelem. To idealne rozwiązanie dla biur projektowych, które chcą jeszcze lepiej kontrolować efektywność i optymalizować procesy. Wśród korzyści wykorzystania Job Time Tracker znajduje się:
  • Śledzenie dokładnego czasu pracy: Nie trzeba już polegać na oszacowaniach. Job Time Tracker monitoruje czas, który poświęcany jest na każde zadanie, dając realistyczne dane.
  • Dokładna analiza projektów: Dzięki zebranym danym można przeprowadzić dokładną analizę czasu potrzebnego na różne etapy projektowe. To pomoże dostosować plany i lepiej ocenić przyszłe projekty.
  • Lepsza strategia ofertowa: Na podstawie dokładnych informacji o czasie pracy nad projektami, można formułować oferty bardziej precyzyjnie i przekonująco. To klucz do zdobywania nowych klientów i zwiększania rentowności.
 • Extended Filter: bardzo szczegółowy filtr wyboru. Pozwala ograniczyć wybór do projektu, aktualnego widoku lub zbioru wskazań. Umożliwia grupowanie wybranych komponentów według poziomu, pomieszczenia lub kategorii w dowolnej kolejności. Dzięki temu narzędziu możemy filtrować nawet na poziomie parametrów, co pozwala na znalezienie dowolnego rodzaju informacji, dużo szybciej niż dotychczas było to możliwe.
 • Line Checker: Narzędzie do sprawdzania łączy automatycznie sprawdza aktualizacje zewnętrznych odniesień i powiadamia o wykryciu zmiany, zapewniając aktualność danych zewnętrznych. Ten zestaw narzędzi pomaga śledzić pliki referencyjne w projekcie. Line Checker automatycznie sprawdza czy linki podczytane do naszego modelu są najbardziej aktualne. W przypadku, gdy link nie będzie aktualny, pojawi się powiadomienie, które nas o tym ostrzeże, co pozwali uniknąć kosztownych błędów projektowych.

To zaledwie kilka narzędzi z pakietu ponad 50 funkcjonalności, o których więcej dowiesz się na stronie produktowej Holixa T4R.

Holixa T4R jest zbudowana z dwóch pakietów – narzędzi do zarządzania projektami (bronze), które są bezpłatne dla wszystkich użytkowników Autodesk Revit oraz z narzędzi zwiększających produktywność (Silver), które są bezpłatne dla aktualnych klientów Arkance Systems Poland. Wypróbuj Holixa T4R w swojej firmie już dzisiaj!

Agacad – profesjonalne rozwiązania BIM

Agacad to klucz do osiągnięcia wyższych standardów projektowania. Dzięki tym dodatkom użytkownicy Autodesk Revit są w stanie zwiększyć wydajność i precyzję projektów. Są to narzędzia, które sprawią, że proces projektowania jest efektywniejszy, szybszy i dokładniejszy. Firma Agacad od ponad 30 lat dostarcza oprogramowanie wspomagające projektowanie dla ponad 13 000 klientów.

Od początku istnienia firma Agacad skupia się na trzech przestrzeniach działalności:

 • Zarządzaniem i klasyfikacją danych BIM
 • Tworzeniem narzędzi wykorzystujących BIM w prefabrykacji
 • Inwentaryzacją zasobów cyfrowych i wykorzystaniem BIMu w zarządzaniu obiektami

Agacad rozwija zaawansowane technologie w zakresie:

 • Konstrukcji drewnianych (Wood Framing)
 • Konstrukcji stalowych (Metal Framing)
 • Konstrukcji żelbetowych (Precast Concrete)
 • Instalacji MEP ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych
 • Zarządzanie danymi BIM
Agacad - profesjonalne rozwiązania BIM

Korzyści płynące z wykorzystania dodatków Agacad

Agacad dostarcza rozwiązania, które usprawniają procesy, dzięki zaawansowanej automatyzacji. Grupa wyróżnia się holistycznym i relacyjnym podejściem do innowacji, które dąży do nieustannego doskonalenia procesów w branżach, takich jak budownictwo tradycyjne i prefabrykacja. Firma jest częścią grupy Arkance, co pozwala klientom korzystać z globalnej sieci lokalnych partnerów. Celem jest wsparcie klientów w osiąganiu doskonałości i dostarczanie rozwiązań, które pomagają rozwijać się i wpływać pozytywnie na swoje otoczenie. Wśród korzyści płynących z zastosowania rozwiązań Agacad są m.in.:

 • Krótszy czas tworzenia modelu prefabrykacji
 • Większa dokładność modelu
 • Mniej błędów i kolizji
 • Łatwość aktualizacji modelu i dokumentacji
 • Lepsza komunikacja projektant — produkcja
 • Automatyczne zestawienia materiałów
 • Optymalizacja kosztów

Korzyści dla architektów, konstruktorów i branżystów:

 • automatyzacja codziennej pracy związanej z modelowaniem
 • automatyzacja codziennej pracy związanej z detalowaniem oraz rysunkami
 • rozwiązanie problematycznych zagadnień w Autodesk Revit

Korzyści dla BIM Managerów i koordynatorów:

 • automatyzacja analizy modeli
 • ułatwione zarządzanie informacjami w modelu
 • automatyzacja nanoszenia i koordynowania zmian
 • nowe możliwości integracji danych

Korzyści dla wykonawców i producentów:

 • ograniczenie ilości stosowanego oprogramowania (formatów wymiany danych)
 • automatyzacja generowania danych do urządzeń wytwórczych
 • łatwość nanoszenia zmian nawet w późnym etapie prowadzenia inwestycji

Przykładowe narzędzia Agacad

 • Wood Framing– Wood Framing to jedno z najważniejszych rozwiązań Arkance Systems. Bezpośrednio w Autodesk Revit pozwala na modelowanie, detalowanie, generowanie rysunków oraz dokumentacji warsztatowej. Umożliwia automatyzację prowadzonych prac projektowych z uwzględnieniem planowania produkcji konstrukcji obiektu. Narzędzia obejmują zakresem rozwiązania systemowe, ramowe, szkieletowe i inne układy z wykorzystaniem technologii SIP, drewna CLT/GLULAM/BSH czy drewna litego.
 • Metal Framing – Metal Framing to szereg narzędzi powstałych o wytyczne światowych producentów lekkich konstrukcji stalowych. Rozwiązanie ma na celu automatyzację prac związanych z modelowaniem, tworzeniem dokumentacji projektowej oraz warsztatowej dla projektów konstrukcji szkieletowych bezpośrednio w Autodesk Revit. Narzędzie pozwala również na optymalizację prac, nad projektami których konstrukcja oparta jest o układy ramowe czy kratownicowe. Swoimi funkcjonalnościami obejmuje automatyzację projektowania prefabrykatów oraz ścian osłonowych, fasad wentylowanych czy elewacji aluminiowo szklanych.
 • Precast Concrete – Precast concrete to paleta narzędzi optymalizująca czas spędzony na żmudnym modelowaniu elementów żelbetowych w Revit. Pozwala na szczegółowe modelowanie prefabrykowanych elementów betonowych, dzielenie, aktualizowanie i modyfikowanie ścian i stropów. Korzystanie z elastycznych ustawień oraz szablonów, umożliwia wstawianie szczegółowych połączeń, kotew i innych detali. Narzędzia pozwalając na dynamiczną aktualizację rysunków złożeniowych przy aktualizacji projektu, a także automatyczne sortowanie elementów, generowanie rysunków warsztatowych i nie tylko.
 • Smart Connections– narzedzie do generowania połączeń na poziomie LOD 400. Rozwiązanie Smart Connections umożliwia błyskawiczne dodawanie inteligentnych detali, specyficznych dla powierzchni, które automatycznie dostosowują się do zmian w głównych elementach w modelach BIM. W łatwy sposób można skonfigurować reguły dotyczące wstawiania lub modyfikowania detali, uwzględniając takie czynniki jak środek ciężkości, głębokość, sąsiednie elementy i inne. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy projektowej, zwłaszcza konstruktorów.
 • Smart Documentation – zestaw narzędzi dla użytkowników programu Revit, którzy chcą szybko, dokładnie i konsekwentnie tworzyć dokumentację płaską. Smart Documentation automatyzuje, upraszcza i zapewnia spójność w przygotowywaniu rysunków i dokumentów z odpowiednimi widokami i wymiarami z modeli Autodesk Revit.
 • CNC Exporters – to rozszerzenie do oprogramowania CAD, które umożliwia eksportowanie projektów do formatów zrozumiałych dla maszyn CNC, co przyczynia się do usprawnienia i optymalizacji procesu produkcji i obróbki materiałów. do maszyn CNC i linii CAD/CAM w celu precyzyjnej produkcji konstrukcji drewnianych lub lekkich ram stalowych.
 • T4R Sort Mark Elastyczna zmiana numeracji elementów i siatki. Sort Mark przenumerowuje elementy programu Revit dokładnie tak, jak chcesz. Oprócz wykrywania i przenumerowywania siatek można określić zmianę kierunku i orientacji opisu, dodać je jako właściwości, ponownie obliczyć współrzędne współdzielone i wiele więcej.

Wybór optymalnych dodatków do Revita

Szeroka gama dostępnych rozwiązań sprawia, że każda firma wykorzystująca oprogramowanie Autodesk Revit znajdzie dodatki, które będą idealnie dobrane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Zespół doświadczonych inżynierów Arkance Systems Poland jest w stanie przeanalizować specyficzne potrzeby projektowe, porównać ofertę dodatków znajdujących się na rynku i zaproponować optymalne rozwiązania dla potrzeb konkretnej firmy.

Arkance Systems Poland, pomaga firmom architektonicznym oraz inżynieryjnym na każdym etapie realizacji inwestycji – od koncepcji, poprzez projektowanie i analizę po zarządzanie gotową inwestycją. Podpowiadamy rozwiązania CAD i BIM, które zwiększają wydajność realizacji nawet najbardziej niecodziennych projektów. Nasza codzienna praca koncentruje się na holistycznej obsłudze, która pomaga polskim firmom zwiększać swoją konkurencyjność, zwiększać efektywność pracy, ale również stale rozwijać wiedzę i być na bieżąco z trendami rynkowymi. To klient i jego zadowolenie jest w centrum naszego zainteresowania.

W ofercie firmy, poza audytem potrzeb, konsultacjami i wdrożeniem oprogramowania, posiadamy również szkolenia, oraz webinary i konferencje. Dzięki temu nasi klienci są w stanie kompleksowo poznać narzędzia, które zautomatyzują powtarzalne czynności, rozwiną kreatywność koncepcji i pozwolą pracować efektywniej. W ofercie znajdują się zarówno kursy stacjonarne, jak i online, szkolenia podstawowe i zaawansowane. Każdy kurs opiera się na podstawie teoretycznej oraz ćwiczeniach praktycznych z rosnącym poziomem trudności. Dodatkowo centrum szkoleniowe Arkance Systems przygotowuje szkolenia dedykowane z uwzględnieniem wymagań oraz specyfiki działania danej firmy.

Podsumowanie

Dodatki do Revita pełnią istotną rolę w rozszerzaniu możliwości tego programu i poprawie efektywności pracy w ramach procesów BIM. Dzięki dodatkowym narzędziom, funkcjonalnościom oraz automatyzacji, wtyczki te umożliwiają architektom, inżynierom oraz specjalistom budowlanym usprawnienie swoich procesów, oszczędność czasu i osiągnięcie lepszych rezultatów.

W artykule przeprowadziliśmy Cię przez świat narzędzi stworzonych specjalnie dla projektantów pracujących w Autodesk Revit. Przedstawiliśmy serię dodatków, które zmienią Twoje podejście do pracy projektowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o wizualizację i analizy, czy też zarządzanie projektami i utrzymaniem obiektów, dostępne narzędzia sprostają różnorodnym potrzebom i wymaganiom.

Podczas wyboru warto rozważyć takie czynniki, jak funkcjonalność, kompatybilność, opinie użytkowników oraz wsparcie ze strony deweloperów. Profesjonaliści mogą zoptymalizować swój przepływ pracy i wykorzystać pełny potencjał oprogramowania, dobierając odpowiednie wtyczki i integrując je z Revit. A dodatki, o których wspomnieliśmy w artykule są oparte na natywnych narzędziach wbudowanych w Revit, co oznacza, że można skorzystać z nich w prosty i intuicyjny sposób.

W miarę postępu technologii i pojawiania się nowych wyzwań w branży budowlanej, BIM będzie nadal kluczowym elementem napędzającym innowacje, usprawniającym współpracę i zwiększającym ogólną wydajność procesów BIM. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak #PodnosimyWartośćBiznesu naszych klientów.