Ogranicz negatywny wpływ projektów na środowisko - postaw na zielone budownictwo


21.04.2023

Czym jest zielone budownictwo? Jak je rozumieć, a co ważniejsze, jak przełożyć jego zasady na pracę tysięcy inżynierów w biurach projektowych, na budowach czy pracując nad przygotowaniem inwestycji zarówno prywatnych, jak i publicznych? Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Arkadiuszem Leśko, Dyrektorem Rynku – Budownictwo i Infrastruktura w Arkance Systems Poland.

Dzień dobry Panie Arkadiuszu, na początek naszej rozmowy wyjaśnijmy może, czym jest zielone budownictwo.

Dzień dobry. Zielone budownictwo, czyli inaczej budownictwo zrównoważone, to zespół inicjatyw, których głównym zadaniem jest ograniczenie negatywnego wpływu projektów (zarówno przemysłowych, jak i infrastrukturalnych czy budownictwa ogólnego) na środowisko, w całym cyklu życia inwestycji. Obejmuje to m.in. wykorzystanie materiałów i technologii przyjaznych dla środowiska, zmniejszenie zużycia energii i wody, poprawę jakości powietrza wewnątrz budynku oraz minimalizację odpadów i emisji CO2. Podstawowym założeniem inicjatywy jest zaspokojenie aktualnych celów inwestycyjnych w sposób, który umożliwia realizację potrzeb kolejnym generacjom, ze szczególną koncentracją na dbałość o zasoby naturalne.

Jak można przełożyć te zasady na praktykę?

Przede wszystkim inżynierowie muszą być świadomi zasad zielonego budownictwa i mieć wiedzę na temat najlepszych praktyk. Dlatego tak ważna jest edukacja. Na uczelniach wyższych istnieją specjalizacje, które bezpośrednio powiązane są z tym tematem, np. „Budownictwo zrównoważone/zielone” jako odrębny tok studiów II stopnia. Niestety ta specjalizacja jest wciąż wybierana przez nielicznych. Istnieją oczywiście inne kierunki, które są popularniejsze, jak np. Budownictwo zrównoważone i energooszczędne, jednak nie są one zintegrowane z tokiem nauczania. Skutkiem tego przeciętny inżynier wie, jak zoptymalizować konstrukcję stalową lub żelbetową, ale nie wie jakimi metodami i jakimi narzędziami porównać ślad węglowy inwestycji. A narzędzia, które ułatwiają prowadzenie analiz, są już dostępne.

Na co, poza edukacją, warto zwrócić uwagę?

Kolejnym krokiem jest zmiana legislacji, która może znacznie przyspieszyć transformację rynku budowlanego. Wprowadzenie standardów wykonywania inwestycji, które będą sprzyjać zielonemu budownictwu, to ważny krok, który powinien być podjęty. Doskonałym przykładem może być usankcjonowanie konieczności określenia efektywności energetycznej budynków czy zmiany warunków technicznych na bardziej wymagające, np. izolacyjność przegród budowlanych. Ciekawym rozwiązaniem byłby wymóg złożenia analizy lub symulacji efektywności zastosowanych rozwiązań, np. ze względu na wyprodukowany ślad węglowy, wraz z projektem budowlanym. Taka analiza tworzyłaby dodatkowy „parametr” podczas podejmowania decyzji przez inwestora.

Takie rozwiązanie rzeczywiście musiałoby przyspieszyć rewolucję na rynku budownictwa.

To prawda, zwiększenie wymogów nie pozostawiłoby miejsca na rozwiązania wygodne, a dodatkowo rozwinęłoby nasz rynek. To jednak nie wszystko. Istotne jest również wsparcie dla firm małych i średnich, czyli np. rynku domów jednorodzinnych. Tutaj zastosowanie rozwiązań ekologicznych jest powiązane z kosztami i dostępnością materiałów oraz usług. Inwestowanie w rodzime przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją przyjaznych dla środowiska klasycznych domów drewnianych, czy rozwiązań modułowych jest warte rozważenia. Tak jak strukturalne wsparcie inwestycji, które wykorzystują takie technologie.

Budownictwo zrównoważone to w Polsce wciąż początkujący trend, prawda?

Idea zielonego budownictwa w Polsce rzeczywiście dopiero raczkuje (ok. 42% budynków mieszkalnych w Polsce cechuje bardzo niska efektywność energetyczna), za to mamy już pierwsze przypadki, które pokazują, jak wielki potencjał drzemie w tym segmencie. Firma Skanska wybudowała w Warszawie biurowiec P180 – jest to pierwszy budynek w Polsce, w którym wykorzystano niskoemisyjny beton firmy Cemex Polska. Co więcej, P180 spełnia standardy najbardziej wymagających certyfikatów: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez barier.

Mam nadzieje, że tego typu rozwiązania już niedługo staną się standardem.

Myślę, że zdecydowanie zmierzamy w tym kierunku. Jako część grupy Arkance, która zlokalizowania jest w ponad 13 krajach Europy, widzimy, że rozwiązania przyjazne dla środowiska zyskują na znaczeniu. Muszę powiedzieć, że nasi konsultanci mają imponujące doświadczenie w doradztwie, doborze technologii, wsparciu w zarządzaniu czy prowadzeniu „zielonych” inwestycji (m.in. w krajach skandynawskich czy krajach Beneluksu). Warto też zaznaczyć, że jako grupa zatrudniamy obecnie ponad 500 wyspecjalizowanych inżynierów i stale poszerzamy zakres wdrażanych rozwiązań, by odpowiednio dopasować się do wymagań rynku.

Autor artykułu

Arkadiusz Leśko
Arkadiusz Leśko

Dyrektor Rynku – Budownictwo i Infrastruktura, Arkance Systems Poland

Doktor inżynier budownictwa z wszechstronnym doświadczeniem jako BIM Manager, po stronie biur projektowych oraz wykonawców. Przez ostatnie lata wspierał inicjatywę i rozwój BIM u jednego z dominujących Generalnych Wykonawców. Skoncentrowany na interdyscyplinarnych rozwiązaniach wspierających złożone procesy inwestycyjne. Obecnie zaangażowany w rozwój i usprawnienie komunikacji w środowiskach CDE, pomiędzy systemami IT a urządzeniami oraz maszynami budowlanymi.