PARP ogłasza nowy konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł. Pilotaż „Przemysłu 4.0” jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski będzie można składać od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

  • Usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja kosztów) i usługi doradcze związane z jej wdrożeniem.
  • Zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji.
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
Pomożemy w opracowaniu “mapy drogowej”, usługach związanych z zakupem i wdrożeniem specjalistycznych licencji oraz ich integracją z systemami ERP.

Inne pozycje, które mogą być dla Państwa interesujące

Infra Challenge 2021

CGS Labs, producent specjalistycznego oprogramowania do projektowania inżynieryjnego, ma zaszczyt ogłosić międzynarodowy konkurs dla studentów inżynierii lądowej i...