Jak efektywnie importować dane z obcych źródeł w Autodesk Inventor?


Case study firmy Telemond

22.11.2021

Konwerter danych PDF/STP do Inventor/ERP

W obecnych czasach wiele zakładów produkcyjnych zleca projektowanie produktów na zewnątrz, świadomie rezygnując z powierzania tego zadania własnemu działowi konstrukcyjnemu. W takich sytuacjach zazwyczaj zakład produkcyjny nie ma wpływu na format i postać danych, a ich wykorzystanie w produkcji wymaga wielu ręcznych czynności. Jak zatem wyeliminować podobne problemy? I jak zapanować nad danymi tak, aby wykorzystywać je bez większego wysiłku?

Najskuteczniejszym rozwiązaniem są dedykowane aplikacje, które dostosowują powierzone dane do formatów zgodnych z wewnętrznymi systemami. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie problemów związanych z ręcznym przetwarzaniem danych (kopiowaniem, przepisywaniem) w firmie.

Przykładem takiego narzędzia jest aplikacja stworzona przez zespół inżynierów Arkance Systems Poland dla Telemond. W firmie Telemond produkcja bazuje na danych dwóch rodzajów: modelach 3D wyrobów w formacie STP oraz opisach wyrobów w postaci plików PDF. Firma nie miała wpływu na format dostarczonych danych, pomimo, że posiada oprogramowanie Autodesk Inventor. Powstał więc pomysł stworzenia aplikacji która:

  • Umożliwi import danych z setek plików pdf do formatu strawnego dla istniejących systemów ERP.
  • Pozwoli na zaimportowanie poszczególnych plików STP, przypisanie im nazewnictwa i numeracji z plików PDF oraz uzupełnienie właściwości iProperties danymi z BOM. Takie rozwiązanie miało umożliwić utworzenie łącznej listy części.

Aplikacja została zrealizowana jako AddIn do Inventora. Składa się z kilku bloków.

  • Konwertera plików PDF do formatu pośredniego.
  • Kontroli spójności danych pdf i plików stp.
  • Zapisu pliku przejściowego ERP (wybrane pola, format).
  • Importu plików STP na podstawie danych z pliku przejściowego.
  • Nadania odpowiedniej struktury pliku oraz wirtualnych komponentów dla brakujących danych.
  • Przypisania właściwości do plików IPT na podstawie pliku przejściowego.

Poniżej przedstawiono niewielki fragment jednego z plików pośrednich po imporcie danych BOM z pliku PDF, dostarczonego przez podwykonawcę.

Dane z pliku pośredniego podlegają następnie procedurze konwersji do potrzebnego formatu. Określany jest między innymi separator, odtwarzana jest struktura numeracji podłożeń, korygowane ilości sztuk.

Dzięki słownikowi danych przypisywane są także odpowiednie normy czy nazwy materiałów.

Wynikowo otrzymujemy 2 zestawy plików:

  1. Plik gotowy do importu przez system ERP, zawierający niezbędne cechy wyrobu, części i podwyrobów.

2. Plik złożenia Autodesk Inventor powstały na podstawie plików STP, z przypisanymi cechami z pliku importu do ERP.

Podsumowując, jeżeli dane dostarczone przez poddostawców lub klientów nie są zgodne z systemami ERP zakładu produkcyjnego (a dzieje się tak często), to można utworzyć specjalne aplikacje analizujące i konwertujące dane. Dzięki nim żmudne czynności takie jak: przeklejanie z okna do okna czy ręczne pobieranie danych z tabel programu Excel, można całkowicie lub częściowi wyeliminować. Proces w ten sposób zostaje zautomatyzowany, a dane przystosowane do automatycznego importu przez systemy obecne w firmie takie jak: ERP, CAD, CAM czy PDM/PLM.

Proces przygotowania produkcji jest szybszy, a błędy związane z ręcznym przetwarzaniem danych wyeliminowane. Nie pojawiają się błędy w listach materiałowych, a co za tym idzie, nie są zamawiane niewłaściwe części lub surowce. W rezultacie zakład produkcyjny obniża koszty produkcji, czyli zwiększa zyskowność.

Autor artykułu:

Jacek Poświata
Inżynier ds. oprogramowania dla przemysłu

W Arkance Systems odpowiedzialny za realizację usług dla branży mechanicznej. Specjalizuje się w systemach CAD / CAM / CAE oraz PDM.
Trener z 17-letnim doświadczeniem w zakresie szkoleń AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical i innych na wszystkich poziomach zaawansowania. Posiada uprawnienia egzaminatora ATC i ECDL. Zajmuje się także rozwiązaniami programistycznymi optymalizującymi procesy projektowania i zarządzania. Tworzy aplikacje w środowisku Dot.Net, VBA oraz FreePascal.