Jak w sposób automatyczny szacować koszty produkcji?


Przykłady wybranych aplikacji dla firm Comes Sokołowscy oraz SciTeex

10.09.2021

Jak w sposób automatyczny szacować koszty produkcji?

W dobie ciągłej konkurencji na rynku produktów szybkie i dokładne oszacowanie kosztów produkcji dla celów sprzedażowych stało się jedną z istotniejszych kwestii dla przedsiębiorstwa. Chcąc sprostać tym wyzwaniom, powstają aplikacje automatyzujące i przyśpieszające ten proces.

Metody szacowania kosztów produkcji

Koszty możemy szacować na podstawie szeregu danych pobieranych z systemów, dostępnych w zasobach firmy tj. ERP, PDM, CAD. W tej części skupimy się na szacowaniu kosztów wytworzenia na podstawie danych przechowywanych w modelach CAD, a konkretniej projektów zapisanych w środowisku Autodesk Inventor. W artykule przedstawię kilka aplikacji ułatwiających ten proces.

Szacowanie kosztów produkcji – model 3D

Ilość danych możliwych do wykorzystania automatycznie ze środowiska 3D może być różna w zależności od standardów wprowadzonych w dziale konstrukcji lub technologicznym. Dzięki modelom 3D uzyskujemy informacje o: masie, objętości, powierzchni części, gęstości materiału, stopniu skomplikowania powierzchni wytwarzanych, materiałów, z jakich jest produkowana, zastosowanych pokryć ochronnych, ozdobnych. Także informacje czy element jest zakupowy, czy nie.

Szacowanie kosztów produkcji – drzewo modelowania

Dzięki drzewu modelowania możliwe są też próby automatycznego rozpoznawania niektórych typowych operacji technologicznych takich jak np.

 • Cięcie blachy
 • Gięcie blachy
 • Tłoczenie
 • Toczenie
 • Frezowanie
 • Spawanie
 • Skręcanie
 • Nitowanie

Dzięki głębszej analizie drzewa modelowania możemy także określić między innymi:

 • Ilość zagięć
 • Ilość przetłoczeń
 • Ilość wierceń
 • Długość linii gięcia
 • Ilość i długość spoin
 • Ilość potrzebnych elektrod.
 • Pole powierzchni do malowania, cynkowania, objętość pianki izolacyjnej PUR itd.

Szacowanie kosztów produkcji – opisy w plikach, porównywanie parametrów i listy zamienników

Dzięki dodatkowym opisom w plikach można także określić czy np. tniemy plazmą, wodą czy laserem, jakich gniazd produkcyjnych możemy użyć. Przy blachach połączenie z Nestingiem pozwoli na optymalne rozłożenie ciętych blach i redukcji kosztów.

Porównując parametry drzewa i geometryczne modelu jesteśmy w stanie też sygnalizować i/lub automatycznie poprawiać typowe pomyłki konstruktora np. wykrycie że element narysowany jako blacha nie jest blachą, ma np. zmienną grubość w każdej osi, nie daje się poprawnie rozwinąć, grubość elementu przekracza możliwości cięcia laserem, i wiele innych warunków poprawności konstrukcji.

Koszty materiałów możemy optymalizować na podstawie listy zamienników materiałowych porównywanej z dostępnym materiałem w magazynie. Wszelkie współczynniki, poprawki , ceny wynosimy z programu do bazy danych lub zewnętrznych plików. Umożliwia to dowolną ich konfigurację i optymalizację.

Szacowanie kosztów produkcji – AI

W bardziej zaawansowanych problemach można wykorzystać mechanizmy uczące się (AI) w celu doboru potrzebnych wartości np. na podstawie poprzednich szacowań kosztów lub sprzedanych już produktów. Zliczanie materiału z naddatkiem, obliczanie potrzebnej ilości farb, ilości drutu spawalniczego, masy po ocynkowaniu.

Automatyczne szacowanie kosztów produkcji – przykłady dedykowanych aplikacji

Poniżej przykład aplikacji, która automatycznie szacuje koszty produkcji. Aplikację przygotowaliśmy dla firmy Comes Sokołowscy.

Okno konfiguracyjne

Jak działa aplikcja? Dane z raportu trafiają do systemu ERP (ComArch XL) gdzie zostaną naliczone odpowiednie koszty przygotowania i wytworzenia docelowego produktu.

Przykładowy raport szacujący koszty wytworzenia

Poniżej druga aplikacja rozwijana wspólnie z firmą SciTeeX.

W raporcie kontrolnym mamy zestawienie BOM wszystkich części z wyliczonymi kosztami wytworzenia każdej części oraz montażu każdego złożenia. W kolumnie kontrolnej mamy informacje automatycznych przypisanych operacji, czynności, obróbki, materiałów do poszczególnych komponentów i możliwość ich weryfikacji lub korekty. Dodatkowo wybrane parametry zapisywane są w iProperties plików Inventora, a generowane raporty linkowane do projektów. Umożliwia to łatwe integrowanie danych nie tylko z systemami ERP, ale także z systemami PDM.

Przykładowy raport kontrolny z szacowania kosztów

Plik konfiguracji cennika i logiki programu umieszczony został także w zewnętrznym pliku Excel w celu skonfigurowania kosztów materiałów, obróbki, poszczególnych operacji, czy dodania wyjątków w działaniu algorytmu.

Plik konfiguracji parametrów programu
Plik konfiguracji parametrów programu

Dzięki stałemu rozwojowy tej dziedziny koszty szacujemy coraz dokładniej oraz coraz szybciej, aby sprostać wymaganiami rynku. Dlatego też jeżeli w Twojej firmie chcesz ten proces ulepszyć, przyspieszyć i zautomatyzować zapraszamy do kontaktu. Firma Arkance Systems Poland zapewnia wsparcie programistyczne zarówno dla oprogramowania czysto projektowego takiego jak Inventor, AutoCAD, ale także integracje danych pomiędzy systemami ERP, cennikami czy kosztorysami.

Autor

Jacek Poświata

Inżynier ds. oprogramowania dla przemysłu

W Arkance Systems odpowiedzialny za realizację usług dla branży mechanicznej. Specjalizuje się w systemach CAD / CAM / CAE oraz PDM.
Trener z 17-letnim doświadczeniem w zakresie szkoleń AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical i innych na wszystkich poziomach zaawansowania. Posiada uprawnienia egzaminatora ATC i ECDL. Zajmuje się także rozwiązaniami programistycznymi optymalizującymi procesy projektowania i zarządzania. Tworzy aplikacje w środowisku Dot.Net, VBA oraz FreePascal.