PARP ogłasza konkurs „Przemysł 4.0”


20 mln zł na transformację firm

08.04.2021

PARP ogłasza nowy konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł. Pilotaż „Przemysłu 4.0” jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski będzie można składać od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

PARP ogłasza konkurs Przemysł 4.0

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

  • Usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja kosztów) i usługi doradcze związane z jej wdrożeniem.
  • Zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji.
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Pomożemy w opracowaniu “mapy drogowej”, usługach związanych z zakupem i wdrożeniem specjalistycznych licencji oraz ich integracją z systemami ERP.