Otrzymaj nawet 70% dofinansowania na zakup oprogramowania Autodesk


Projekt Sieć Otwartych Innowacji

04.10.2021

Otrzymaj nawet 70% dofinansowania na zakup oprogramowania Autodesk

Rusza projekt „Sieć Otwartych Innowacji” adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą budować kulturę otwartych innowacji w swojej działalności biznesowej.

Projekt umożliwia m.in. dofinansowanie zakupu wybranych licencji na rozwiązania Autodesk. Maksymalnie możesz otrzymać wsparcie do 70% kosztów transakcji transferu technologii o wartości do 200 000 EUR.  

Jaką formę dofinansowania możesz otrzymać?

Program przewiduje dwie formy finansowego wsparcia do wyboru:  

  • Regionalną pomoc inwestycyjną  
  • Pomoc de minimis.  

Minimalna wartość dofinansowania Projektu: 150 000,00 PLN 

Maksymalna wartość dofinansowania Projektu: 200 000,00 EUR 

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej od województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. 

Konkurs 5/2021 – ważne terminy:

Data ogłoszenia konkursu: 10 września 2021 r. 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2021 r. 

Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania alokacji) 

Budżet konkursu:  5 500 000,00 PLN* 

*Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w Konkursie 5 w 2021 roku może zostać zwiększona do czasu ostatecznego zakończenia Konkursu. 

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania – zapraszamy do współpracy. Kompleksowo pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania i przygotowujemy wnioski. 

Źródło: 

https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/