Znaczenie systemów PLM dla nowoczesnej produkcji


Wywiad z Markiem Majewskim

22.07.2022

O systemach PLM rozmawiamy z Markiem Majewskim

Przedsiębiorstwa produkcyjne stoją dziś przed trudnym zadaniem. Po pierwsze – oczekiwania klientów są coraz większe, a konkurencja stale rośnie. Po drugie – ceny surowców szybują w górę, dostawa podzespołów stoi pod znakiem zapytania, a ceny paliwa osiągają niespodziewane poziomy. Zmiany organizacyjne i technologiczne stają się konieczne, jeśli firma chce utrzymać się na rynku i osiągać coraz lepsze wyniki. Znaczenie systemów PLM dla nowoczesnej produkcji – zapraszamy do przeczytania rozmowy z Markiem Majewskim, Dyrektorem rynku przemysł w Arkance Systems Poland.

Czy firma działająca od 10 lat w ten sam sposób, ma szansę pozostać konkurencyjną na rynku?

Myślę, że nikt już nie ma złudzeń, że jest to możliwe. Od firm oczekuje się szybszego i dokładniejszego ofertowania, optymalizacji produktów czy natychmiastowej reakcji na zmiany wymagań klienta, cen surowców czy dostępności dostaw. Firmy, które się nie rozwijają i nie korzystają z nowych rozwiązań technologicznych, nie będą w stanie dogonić konkurencji.

Wspomina Pan o elastyczności w nowoczesnej firmie. Co według Pana pomoże w jej zwiększeniu?

Czwarta rewolucja przemysłowa, określana jako „Przemysł 4.0” (ang. „Industry 4.0”). Na cyfrową transformację składają się m.in. możliwości technologiczne projektowania, wytwarzania, przetwarzania i analizowania danych. Rewolucja ta, obejmując całe procesy, przynosi największy efekt biznesowy. Optymalizacja procesów, które związane są z cyklem życia produktu, to kolejna część przemian. Podstawą tego cyklu są oczywiście dane – o produkcie i jego życiu w zakładzie produkcyjnym.

Jakie wyzwania wiążą się z zarządzaniem danymi?

Najczęściej pojawiającym się wyzwaniem jest zmarnowany czas i wysiłek. Firmy poświęcają średnio 20,3% czasu swoich zasobów technicznych na nieproduktywne zadania powiązane z zarządzaniem danymi. To zmarnowanie około jednego dnia pracy w tygodniu, który nie daje nam żadnej wartości. Czas poświęcony na znalezienie właściwych informacji i wyszukiwanie danych to główna niedogodność zgłaszana przez pracowników firm produkcyjnych wszystkich działów – od marketingu i sprzedaży, przez konstrukcję, technologię, produkcję i kontrolę jakości po serwis.

Jaka jest tego przyczyna?

Niestety najczęściej przyczyną jest brak współpracy. Samo ręczne zarządzanie procesami jest trudne w obsłudze, a dane często nie są dostępne, ponieważ znajdują się w tzw. silosach (osobna baza danych systemów każdego działu, czyli ERP, CRM, PDM, itp.). Dzielenie się wiedzą, wymaga ogromnego wysiłku wszystkich działów. Procesy biznesowe są trudne do ustandaryzowania, a „wąskie gardła” ciężkie do wykrycia. W efekcie, decyzje nie są podejmowane na czas.
Najczęściej kończy się to niedotrzymaniem terminów i budżetów. Około 60% firm rutynowo przekracza terminy projektowania, budżety projektów i programów oraz czas osiągnięcia celów rynkowych o ponad 5%. W rezultacie producenci tracą czas i pieniądze z powodu nieodpowiedniego zarządzania danymi.

[Źródło danych – Tech Clarity, www.tech-clarity.com]

Przejdźmy do rozwiązania tych problemów. Co Pan proponuje?

Rozwiązaniem powyższych wyzwań są systemy klasy PLM (ang. Product Lifecycle Management).

Czym są systemy PLM?

Są to systemy, które swoim wpływem obejmują cały cykl życia produktu w przedsiębiorstwie. Są w stanie wesprzeć pracowników w zagadnieniach związanych z zarządzaniem danymi produktów, zarządzaniem listami materiałowymi, wprowadzeniem nowych wyrobów, a także zarządzaniem jakością, zmianami i współpracą z podwykonawcami. Systemy PLM pozwalają na prostą współpracę w całej firmie wszystkim osobom, które są zaangażowane w cykl życia produktu (zaczynając od inżynierii i łańcucha dostaw po jakość i produkcję).

Dlaczego firmy powinny zainwestować w system klasy PLM? Czy wyzwania związane z zarządzaniem danymi są tak istotne?

Problem z zarządzaniem danymi jest o tyle istotny, że dotyczy wszystkich osób zaangażowanych w proces. Czasem tak podstawowe czynności jak wyszukiwanie i udostępnianie informacji, znalezienie ostatniej, aktualnej wersji dokumentacji stanowi nie lada wyzwanie. W skali firmy i miesiąca z minut robią się godziny, a to już niezły koszt.  Natomiast do systemu PLM, w którym dane są składowane i wersjonowane dostęp ma każdy, więc udostępnianie ich nie jest już konieczne. To w rezultacie pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu każdego pracownika.

A czy moglibyśmy teraz przybliżyć funkcjonalność systemu PLM. Od czego powinniśmy zacząć?

Myślę, że możemy zacząć od wprowadzenia nowego produktu. Jest to każdy proces, który rozpoczyna się od koncepcji i pomysłu, poprzez prototypowanie, po obsługę i serwis. PLM dodaje wymiar czasu do procesu rozwoju produktu. Cały proces sprowadza się więc do kamieni milowych, śledzenia i przepływu pracy. Co więcej, każde zadanie ma wyznaczonego właściciela. To pozwala nam sprawdzić, kto jest osobą odpowiedzialną, czy zadanie realizowane jest w terminie, a może się opóźnia. Wszystkie te informacje dostępne są w czasie rzeczywistym. Jesteśmy w stanie spojrzeć na produkt tydzień po tygodniu czy rok po roku. Mamy możliwość grupowania produktów i spojrzenia na pełne portfolio.

Czyli system PLM daje nam taki całościowy obraz. Co jeszcze?

Warto wspomnieć jeszcze o 4 elementach.

Pierwszym z nich są listy materiałowe. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju przepis na produkt. PLM wzbogaca listę inżynieryjną, w rezultacie czego powstaje lista zawierająca numery pozycji i części, opisy i ilości. Taka lista pomaga nam śledzić koszty oraz zmiany, ale również pokazuje historię i drzewo decyzyjne. Takie listy są dodawane do systemów MRP czy ERP z całą historią zmian.

Drugi element to zarządzanie zmianą. Może przybierać różne formy, a największą z nich będzie zlecenie zmiany inżynieryjnej lub awaryjnej. To ta funkcjonalność pozwala na standaryzację ścieżki audytu, daje wiedzę co się zmieniło i wspiera w unikaniu wąskich gardeł.

Trzecim elementem będzie współpraca z łańcuchem dostaw. System pozwala współpracować z dostawcami, ale przechodzą oni również regularny audyt.

Kolejny element to zarządzanie jakością bezpośrednio powiązany ze zmianą. Regularne kontrole pozwalają zachować równowagę projektów. Audyty wewnętrzne, autoryzacja zwrotu towaru, w połączeniu z zarządzaniem zmianami zapewnia, że wszystko odbywa się w zamkniętej pętli.

Jakie systemy PLM znajdują się w ofercie Arkance Systems?

Naszym klientom oferujemy dwa rozwiązania firmy Autodesk. W zależności od używanych platform projektowych, aktualnego sposobu zarządzania danymi i wymagań co do zarządzania procesami możemy zaproponować Autodesk Vault PLM lub Autodesk Upchain. Ostateczny dobór platformy odbywa się podczas konsultacji indywidualnych z klientem.

Dziękuję! Myślę, że najlepszym podsumowaniem naszej rozmowy będą korzyści płynące z wdrożenia systemu PLM – możemy o nich wspomnieć ponownie?

System PLM zapewnia bezpieczną współpracę wszystkich zaangażowanych osób w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie. Przy pomocy jednej platformy firmy mają możliwość zarządzać zmianami, przeglądać pliki CAD w 3D oraz zbierać opinie i zatwierdzenia od wszystkich interesariuszy.

Zarząd oraz pracownicy posiadają natychmiastowy i pełny wgląd w proces. Są w stanie wykrywać przeszkody, ustalać priorytety i reagować w czasie rzeczywistym. Zarządzanie zmianami nigdy nie było tak proste. Dzięki systemom PLM firma minimalizuje błędy, przeróbki i ilości odpadów. A to wszystko z dużą oszczędnością czasu pracowników, dzięki czemu są w stanie skupić się na istotnych zadaniach i projektach.

Autor artykułu

Marek Majewski

Dyrektor rynku – przemysł, Arkance Systems Poland

W Arkance Systems odpowiedzialny za planowanie strategii dla rynku przemysłu oraz zarządzanie multidyscyplinarnymi projektami wdrażania nowych technologii informatycznych w zakładach produkcyjnych, m.in.: CAD/CAM/CAE, PDM i PLM zintegrowane z ERP, BIM dla przemysłu. Skupia się na analizie i optymalizacji procesów projektowania i produkcji.

Zajmuje się oprogramowaniem Autodesk od 1995, tworzy biblioteki polskich standardów i jest Subject Matter Expert (SME).